Теодозія Яцишин / Teodoziya Yatsyshyn
Теодозія Яцишин / Teodoziya Yatsyshyn
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра екології
Підтверджена електронна адреса в nung.edu.ua
НазваПосиланняРік
Theoretical and applied bases of economic, ecological and technological functioning of energy objects
VO Artemchuk, TR Bilan, IV Blinov, OL Dekusha, AO Zaporozhets, ...
82017
Conceptual Approaches for Development of Informational and Analytical Expert System for Assessing the NPP impact on the Environment
O Popov, A Іatsyshyn, V Kovach, V Artemchuk, D Taraduda, V Sobyna, ...
Nuclear and Radiation Safety, 56-65, 2018
42018
Дослідження забруднення атмосфери випарами бурового розчину
ЛЄ Шкіца, ТМ Яцишин
“ІІІ всеукраїнський зїзд екологів з міжнародною участю” Збірник наукових …, 2011
42011
Математичне моделювання забруднення приземного шару атмосфери парами бурового розчину
ЛЄ Шкіца, ТМ Яцишин, ОО Попов
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету …, 2012
32012
Огляд математичних моделей процесу випаровування
ТМ Яцишин
Збірник наукових праць ІПМЕ ім. ГЄ Пухова НАН України., 18-30, 2012
32012
Дослідження технічних показників устаткування для гідроабразивного відрізання обладнання з фонтануючої свердловини
ІВ Добровольський, ММ Лях, НВ Федоляк, ТМ Яцишин
Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 35-42, 2017
22017
Computer-aided chart of ecological safety evaluation of atmospheric pollution by drilling fluid steams
L Shkitsa, T Yatsyshyn
Scientific Bulletin Series D: Mining, Mineral Processing, Non-Ferrous …, 2013
22013
Дослідження впливу основних технологічних операцій процесу буріння нафтогазових свердловин на атмосферне повітря
ТМ Яцишин, ВМ Савик
Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 54-59, 2012
22012
Вплив технічної досконалості обладнання бурової установки на екологічну безпеку
Шкіца, ЛЄ, ТМ Яцишин
Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України., 100-106, 2011
2*2011
Проблеми ліквідації відкритого нафтогазового фонтану
ІВ Добровольський, ММ Лях, ЛВ Саманів, ТМ Яцишин
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
12016
ВПЛИВ НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ НА ДОВКІЛЛЯ І ІПЕРСПЕКТИВИ ФІТОІНДИКАЦІЇ ТА ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ТЕХНОГЕННОТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
ТМ Яцишин, НІ Глібовицька
Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 22-29, 2016
12016
Means of atmospheric air pollution reduction during drilling wells
L Shkitsa, T Yatsyshyn, M Lyakh
Innovative ideas in science. Baia Mare, http://conf.cunbm.utcluj.ro/index …, 2015
12015
Прогнозирование распространения загрязняющих веществ в атмосфере на территории буровой установки
ЛЕ Шкица, ТМ Яцишин
Нефтяное хазяйство, 136-140, 2013
12013
Проектування комп'ютерної системи моделювання забруднення повітря випарами бурового розчину
ОО Попов, ТМ Яцишин
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 95-101, 2013
12013
ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НАФТОГАЗОВИМИ СВЕРДЛОВИНАМИ ПРИ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
ТМ Яцишин, ОІ Сидоренко
P 93 Problems and achievements of modern science: coll. of, 94, 2019
2019
Аналіз можливих причин виникнення надзвичайних ситуацій на АЕС з метою мінімізації ризику їх виникнення
ОО Попов, АВ Яцишин, ВО Ковач, ВО Артемчук, ДВ Тарадуда, ...
Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та …, 2019
2019
Analysis of Possible Causes of NPP Emergencies to Minimize Risk of Their Occurrence.
I Popov, O., ІatsyshynA., Kovach, V., Artemchuk, V., Taraduda, D., Sobyna, V ...
Nuclear and Radiation Safety, 75-80, 2019
2019
Ways to improve safety of a pumping-circulatory system of a drilling rig
L Skitsa, T Yatsyshyn, M Liakh, O Sydorenko
Mining of Mineral Deposits, 2018
2018
Концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної експертної системи для оцінки впливу АЕС на довкілля
ОО Попов, АВ Яцишин, ВО Ковач, ВО Артемчук, ДВ Тарадуда, ...
ДП" Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки", 2018
2018
Вибір критеріїв системи управління екологічними ризиками під час спорудження нафтогазових свердловин
ТМ Яцишин
ІФНТУНГ, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20