Охріменко Алла Григорівна (Okhrimenko Alla)
Охріменко Алла Григорівна (Okhrimenko Alla)
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Основи менеджменту: навч. посіб.
АГ Охріменко
К.: Центр навчальної літератури, 10, 2006
362006
Фінансові аспекти функціонування туристичної галузі
АГ Охріменко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
162011
Formation of National Tourism System of Ukraine
OA Mazaraki A., Boiko M., Bosovska M., Vedmid N.
Problems and Perspectives in Management, 68-84, 2018
132018
Особливості функціонування рекреаційного комплексу в умовах сталого розвитку
А Охріменко
Регіональна економіка, 224-228, 2002
132002
Удосконалення територіальної організації рекреаційного комплексу Подільського регіону
АГ Охріменко
НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України.–К., 2001.–18 с, 2001
92001
Тенденції формування в’їзного туристичного потоку до України
АГ Охріменко
Економічний часопис – ХХІ, 38-42, 2012
72012
Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу в рамках європейської інтеграції України
ІЯ Антоненко, АГ Охріменко
Інвестиції: практика та досвід, 10-12, 2010
72010
Досвід європейських країн фінансування туризму
АГ Охріменко
Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини, 160-168, 2014
62014
Туристичні кластери як перспективні напрями регіонального розвитку
АГ Охріменко
Університетські наукові записки, 495 – 500, 2013
62013
Концептуальні основи розвитку корпорацій у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі
МГ Бойко, АГ Охріменко, АМ Расулова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2015
5*2015
Фінансове забезпечення функціонування туристичної галузі України : Монографія
АГ Охріменко
К.: Кондор-Видавництво, 2013
42013
The crowdfunding technology in development of the national tourism system
MG Boiko, NI Vedmid, AG Okhrimenko
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (23), 91-100, 2017
32017
Мультисуб’єктність управління національною туристичною системою
А Охріменко
Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове …, 2017
22017
Strategic vectors of transformational shifts in the national tourism system of Ukraine
A Okhrimenko
CES Working Papers 9 (3), 506-528, 2017
22017
Проблеми конкурентоспроможності туристичної галузі України
АГ Охріменко
Інвестиції: практика та досвід, 42-47, 2011
22011
Конкурентоспроможність національної туристичної системи України
МВ Босовська, НІ Ведмідь, АГ Охріменко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2019
12019
Форсайт розвитку національної туристичної системи
А Мазаракі, М Бойко, А Охріменко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-22, 2018
12018
Investment attractiveness of the Ukrainian tourism system
M Boiko, N Vedmid, L Bovsh, A Okhrimenko
Investment Management & Financial Innovations 15 (4), 193, 2018
12018
Вплив комунікативної парадигми на управління національною туристичною системою
А Охріменко
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 88-93, 2016
12016
Деякі аспекти міжнародної туристичної діяльності України
А Охріменко
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 122-129, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20