Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы финансового менеджмента
ИА Бланк
Ника-центр, 2001
34122001
Инвестиционный менеджмент
ИА Бланк
31391995
Финансовый менеджмент: учебный курс
ИА Бланк
К.: Эльга, Ника-Центр 656, 2004
24292004
Управление использованием капитала
ИА Бланк
Ника-Центр, 2002
22482002
Управление прибылью
ИА Бланк
К.: Ника-центр 544, 2, 1998
18431998
Управление финансовой безопасностью предприятия
ИА Бланк
Ника-Центр, 2004
13492004
Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб.
ГВ Савицька
К.: Знання 668, 2007
12832007
Основы инвестиционного менеджмента
ИА Бланк
Эльга: Ника-Центр, 2004
12602004
Финансовая стратегия предприятия
ИА Бланк
Ника-Центр, 2004
10952004
Управление финансовыми рисками
ИА Бланк
К.: Ника-центр 600, 2005
9472005
Управление финансовой стабилизацией предприятия
ИА Бланк
К.: Ника-Центр, Эльга 796, 2003
9272003
Економічний аналіз: підручник
ЄВ Мних
К.: Центр навчальної літератури 412, 215, 2003
8702003
Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ЛО Лігоненко
К.: КНТЕУ 580, 2001
8062001
Антикризисное финансовое управление предприятием
ИА Бланк
Ника-центр, 2006
784*2006
Реклама
ЕВ Ромат
Питер: Питер Принт, 2006
7682006
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія
ТІ Ткаченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 463, 11, 2009
7042009
Управление денежными потоками
ИА Бланк
Ника-центр, 2002
6892002
Реклама
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2013
6742013
Управление финансовыми ресурсами
ИА Бланк
Омега-Л, 2010
6722010
Торговый менеджмент
ИА Бланк
Ника-Центр, 2004
6562004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20