Підписатись
Державний торговельно-економічний університет
Державний торговельно-економічний університет
Торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы финансового менеджмента
ИА Бланк
Landwirtschaftsverl., 2004
39802004
Инвестиционный менеджмент
ИА Бланк
36721995
Финансовый менеджмент: учебный курс
ИА Бланк
К.: Эльга, Ника-Центр 656, 2004
29002004
Управление активами
ИА Бланк
РГБ, 2004
26652004
Управление прибылью
ИА Бланк
К.: Ника-центр 544, 2, 1998
20951998
Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб.
ГВ Савицька
К.: Знання 668, 2007
18152007
Управление финансовой безопасностью предприятия
ИА Бланк
Ника-центр, 2004
17752004
Основы инвестиционного менеджмента
ИА Бланк
Эльга: Ника-Центр, 2004
14812004
Финансовая стратегия предприятия
ИА Бланк
К.: Эльга, Ника-Центр 720, 2004
13122004
Антикризове управління підприємством
АП Науменко, ТО Гаврилко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 2010
12482010
Реклама
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2013
12462013
Економічний аналіз: підручник
ЄВ Мних
К.: Центр навчальної літератури 412, 215, 2003
11032003
Управление финансовыми рисками
ИА Бланк
К.: Ника-центр 600, 2005
10992005
Управление финансовой стабилизацией предприятия
ИА Бланк
К.: Ника-Центр, Эльга 796, 2003
10842003
Управление денежными потоками
ИА Бланк
РГБ, 2007
10372007
Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ЛО Лігоненко
К.: КНТЕУ 580, 4, 2001
10032001
Управление финансовыми ресурсами
ИА Бланк
Омега-Л, 2010
9802010
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія
ТІ Ткаченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 463, 11, 2009
9762009
Інноваційний менеджмент
ВА Василенко, ВГ Шматько
ЦУЛ, 2003
960*2003
Антикризисное финансовое управление предприятием
ИА Бланк
Ника-центр, 2006
901*2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20