Ольга Краузе (Olga Krause)
Ольга Краузе (Olga Krause)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зовнішня трудова міграція населення України
ОІ Краузе
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
462010
Інтегровані маркетингові комунікації підприємства
ОІ Краузе
Терно-Граф, 2008
122008
Маркетинговий інструментарій формування споживчого попиту
ОІ Краузе
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
112011
Концепція змішаного регулювання зайнятості населення
ОІ Краузе
Актуальні проблеми економіки, 167-172, 2004
10*2004
Моделювання конкурентної стратегії підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання
ОІ Краузе
Наука й економіка, 100-106, 2009
92009
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
РВ Федорович, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, МП Галущак, ОЯ Галущак, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2017
22017
Маркетингові дослідження поведінки споживача./Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ОСББ: досвід, виклики, перспективи» ТНТУ імені Івана Пулюя
О Краузе
Тернопіль, 0
2
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій. Колективна монографія
ВА Фалович, ГП Баб'як, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, НМ Голда, ...
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій, 2019
12019
Дослідження ринку автомобілебудівної промисловості Китаю
О Краузе, А Мащак
Галицький економічний вісник, 71-77, 2018
12018
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПОЛЬЩІ
ОІ Краузе, ОП Бурліцька, НМ Голда, ОІ Міщук, ІЛ Піняк, ВА Фалович, ...
Рецензенти, 54, 2018
12018
Теоретико-методологічні аспекти формування споживчого попиту
О Меньків, ОІ Краузе
Матеріали Ⅵ Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та …, 2016
12016
Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОП Бурліцька, НМ Голда, ОМ Загородна, ОІ Краузе, ...
12013
Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОМ Загородна, ВМ Серединська, ОІ Краузе, ...
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013
12013
Маркетингові технології формування попиту і стимулювання збуту
ОІ Краузе
Матеріали науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти …, 2011
12011
Дослідження та формування механізму продажу
НМ Голда, ОП Бурліцька, ОІ Краузе
Галицький економічний вісник 68 (1), 166-173, 2021
2021
Технології продажів як елемент підвищення конкурентоспроможності підприємства
ОІ Краузе
Матеріали ⅩⅠ регіональної науково-практичної інтернет-конференції молодих …, 2020
2020
Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки та маркетингу
ВА Фалович, ГП Баб'як, ОП Бурліцька, НЯ Рожко, НМ Голда, Н Поліщук, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2020
2020
Тенденції розвитку ринку туристичних послуг Тернопільської області
НМ Голда, ОІ Краузе, СВ Шпилик
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Моделювання поведінки організацій-споживачів
ОІ Краузе
Матеріали Ⅹ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих …, 2019
2019
Навчальний посібник для виконання кваліфікаційних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 …
ІЛ Піняк, ОП Бурліцька, СВ Шпилик, НЯ Рожко, БА Оксентюк, ОІ Міщук, ...
ТНТУ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20