Ольга Краузе (Olga Krause)
Ольга Краузе (Olga Krause)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Зовнішня трудова міграція населення України
ОІ Краузе
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
362010
Інтегровані маркетингові комунікації підприємства
ОІ Краузе
Терно-Граф, 2008
112008
Концепція змішаного регулювання зайнятості населення
ОІ Краузе
Актуальні проблеми економіки, 167-172, 2004
92004
Маркетинговий інструментарій формування споживчого попиту
ОІ Краузе
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
82011
Моделювання конкурентної стратегії підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання
ОІ Краузе
Наука й економіка, 100-106, 2009
62009
Маркетингові дослідження поведінки споживача./Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ОСББ: досвід, виклики, перспективи» ТНТУ імені Івана Пулюя
О Краузе
Тернопіль, 0
2
Дослідження ринку автомобілебудівної промисловості Китаю
О Краузе, А Мащак
Галицький економічний вісник, 71-77, 2018
12018
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПОЛЬЩІ
ОІ Краузе, ОП Бурліцька, НМ Голда, ОІ Міщук, ІЛ Піняк, ВА Фалович, ...
Рецензенти, 54, 2018
12018
Теоретико-методологічні аспекти формування споживчого попиту
О Меньків, ОІ Краузе
Матеріали Ⅵ Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та …, 2016
12016
Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОП Бурліцька, НМ Голда, ОМ Загородна, ОІ Краузе, ...
12013
Маркетингові технології формування попиту і стимулювання збуту
ОІ Краузе
Матеріали науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти …, 2011
12011
Моделювання поведінки організацій-споживачів
ОІ Краузе
Матеріали Ⅹ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих …, 2019
2019
Навчальний посібник для виконання кваліфікаційних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 …
ІЛ Піняк, ОП Бурліцька, СВ Шпилик, НЯ Рожко, БА Оксентюк, ОІ Міщук, ...
ТНТУ, 2019
2019
Конспект лекцій з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства»
ОІ Краузе
ТНТУ, 2019
2019
Методичні вказівки до написання курсової робіт з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства»
ОІ Краузе
ТНТУ, 2019
2019
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства»
ОІ Краузе
ТНТУ, 2019
2019
Емоційний маркетинг
О Краузе
І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Тенденції та …, 2019
2019
Навчально-методичний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху освітнього ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму …
ВА Фалович, ЛЯ Якимишин, СБ Семенюк, ОП Бурліцька, ОІ Краузе, ...
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019
2019
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій. Колективна монографія
ВА Фалович, ГП Баб'як, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, НМ Голда, ...
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій, 2019
2019
Розробка маркетингової корпоративної стратегії підприємства
ОІ Краузе, С Мозиль
Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20