Підписатись
Олександр Давидюк
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання:[монографія]
ОМ Давидюк
Х.: ФІНН, 2010
44*2010
Tekhnolohiia yak obiekt hospodarsko-pravovoho rehuliuvannia
OM Davydiuk
Kharkiv: Vyd-vo «FINN»[in Ukrainian] 2, 2010
292010
Господарсько-правове регулювання обігу технологій в Україні: перспективи доопрацювання
ОМ Давидюк
Вісн. Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Серія: Екон. теорія …, 2010
62010
Hospodarsko-pravove rehuliuvannia obihu tekhnolohii v Ukraini: perspektyvy doopratsiuvannia
OM Davydiuk
Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho …, 2010
52010
Місце технології в національній інноваційній системі: господарсько-правовий аспект
ОМ Давидюк
Право, 2017
22017
Господарсько-правове регулювання комерційної концесії (франчайзингу) у відносинах, пов’язаних із передачею прав на технологію
ОМ Давидюк
Право та інноваційне суспільство, 30-37, 2014
22014
Технологiя як об'єкт господарсько-правового регулювання
ОМ Давидюк
22010
Tekhnolohiia yak obiekt hospodarsko-pravovoho rehuliuvannia: avtoref. dys.… kand. yuryd. nauk: 12.00. 04 «Hospodarske pravo; hospodarskoprotsesualne pravo»
OM Davydiuk
Kh, 2010
22010
Tekhnolohiia yak ob’iekt hospodarsko-pravovoho rehuliuvannia: Extended abstract of candidate’s thesis
OM Davydiuk
Kharkiv [in Ukrainian], 2010
22010
Господарсько-правове регулювання обігу експериментального конструювання технології
ОМ Давидюк
Право та інноваційне суспільство, 15-20, 2016
12016
Господарсько-правові аспекти реалізації принципу децентралізованої державної підтримки впровадження технологій
OM Davydiuk
Економічна теорія та право 1 (20), 152-160, 2015
12015
Особливості правового режиму інвестування технологій в Україні
ОМ Давидюк
видавництво" Право", 2012
12012
Господарсько-правові аспекти реалізації принципу пріоритетності національного використання технологій
ОМ Давидюк
Вісник, 121, 2010
12010
Технологія як економіко-правовий феномен
ОМ Давидюк
Пробл. законності.—Х.: Нац. юрид. акад. України, 90-96, 2006
12006
Проблеми ідентифікації поняття трансферу технологій: господарсько-правовий аспект
ОМ Давидюк
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021
2021
Публічно-правові способи трансферу технологій
ОМ Давидюк
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021
2021
Проблеми нормативної систематизації способів трансферу технологій
ОМ Давидюк
НДІ ПЗІР НАПрН Україн, 2021
2021
Ідентифікація форм та способів трансферу технологій
ОМ Давидюк
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021
2021
Правове забезпечення Національної інноваційної системи у сучасних умовах
СВ Глібко, ОВ Розгон, МВ Гомон, АТ Завадська, ІЮ Матюшенко, ...
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
2020
Окремі аспекти реалізації господарсько-правової компетенції органів місцевого самоврядування на впровадження інновацій
ОМ Давидюк
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20