Підписатись
Світлана Польчина; Polchyna Svitlana
Світлана Польчина; Polchyna Svitlana
Чернівецький національний університет, кафедра ґрунтознавства, доцент, Associate Professor
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ґрунтознавство: підручник
І Назаренко, І, М Польчина, С, А Нікорич, В
Чернівці: Вид-во" Книга XXI століття, 2003
2402003
Ґрунтознавство з основами геології: Підручник
ІІ Назаренко, СМ Польчина, ЮМ Дмитрук, ІС Смага, ВА Нікорич
Чернівці: Книги–ХХІ, 2006
342006
Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine
MS Volodymyr A Nikorych, Wojciech Szymański, Svitlana M Polchyna
Catena 119, 154-165, 2014
302014
Регуляторна функція лісопаркових насаджень в урбоантропедогенезі
СМ Польчина
Екологія та ноосферологія 17 (1-2), 122-128, 2006
222006
Грунтознавство. Головні типи грунтів
СМ Польчина
Чернівці: Рута, 2001
192001
Землеробство та меліорація
ІІ Назаренко, ІС Смага, СМ Польчина, ВР Черлінка
Книги-ХХІ, 2006
142006
Структура субстантивно-генетичної класифікації ґрунтів України
СМ Польчина
Ґрунтознавство, 161-164, 2008
112008
Профільно-диференційовані оглеєні ґрунти Передкарпаття: ґенеза, варіабельність, систематика
С Польчина
Чернівецький нац. ун-т, 2014
92014
Gleby płowe (Luvisols) pogórza i przedgórza karpackiego z obszaru Polski i Ukrainy
W Szymański, S Skiba, V Nikorych, S Polchyna
Roczniki Bieszczadzkie 20, 2012
92012
Morfohenetychni osoblyvosti Albelyuvisolej (Albeluvisols) Peredkarpattya Ukrayiny ta Polshhi [Morphogenetic features of Albeluvisols of Ukrainian and Polish Precarpathians]
V Nikorych, S Polchyna, S Skiba, W Szymanski
Biological systems 4 (1), 65-71, 2012
82012
Gruntoznavstvo [Pedology]
II Nazarenko, S Polchyna, V Nikorych
Kyiv, Ukraina: Higher education 400, 2004
82004
Osoblyvosti konkreciyeutvorennya ugruntax Peredkarpattya [Features of concretions’ formation in the Precarpation soils. Soil Science]
VA Nikorych, SM Polchyna
Gruntoznavstvo 4 (1-2), 73-77, 2003
82003
Variaciyi morfohenetychnyx osoblyvostej buruvato-pidzolystyh gruntiv (Albeluvisols) Peredkarpattya zalezhno vid typu bioheocenozu [Variations of the morphogenetic features of …
V Nikorych, S Polchyna, W Szymanski, S Skiba
Ecology and Noospherology 24 (3-4), 24-41, 2013
72013
Ґрунтознавство
СМ Польчина, ВА Нiкорич
Головні типи ґрунтів. Ч 1 (2), 2010
72010
Основні типи ґрунтів у системі ФАО/WRB: навч. посібн.
СМ Польчина
Чернівці: Вид-во" Рута"/–2006.–Ч 1, 152, 2006
62006
Zastosuvannia suchasnoi systemy klasyfikatsii gruntiv FAO/WRB do karty gruntovoho pokryvu Chernivetskoi oblasti [Application of the modern FAO/WRB soil classification system to …
SM Polchyna, VA Nikorych, OA Danchu
Gruntoznavstvo 5 (1-2), 27-33, 2004
62004
Genetic features of brownish-podzolic gleyed soils of Precarpathia in different uses
II Nazarenko, SM Polchyna, IS Smaga
Soil science 10, 1167-1175, 1996
61996
Гетерогенетичність профільно-диференційованих оглеєних ґрунтів Передкарпаття
СМ Польчина
Наук. вісник Чернів. ун-ту. Біологія (Біол. системи) 4, 197-201, 2012
52012
Польові дослідження та картування ґрунтів: Навчальний посібник
СМ Польчина
Чернівці: Рута, 2004
52004
G'runtoznavstvo, pidruchnyk
II Nazarenko, SM Pol'chyna, VA Nikorych
Knygy–XXI, Chernivci, 2004
52004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20