Світлана Польчина; Polchyna Svitlana
Світлана Польчина; Polchyna Svitlana
Чернівецький національний університет, кафедра ґрунтознавства, доцент, Associate Professor
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ґрунтознавство: підручник
І Назаренко, І, М Польчина, С, А Нікорич, В
Чернівці: Вид-во" Книга XXI століття, 2003
151*2003
Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine
MS Volodymyr A Nikorych, Wojciech Szymański, Svitlana M Polchyna
Catena 119, 154-165, 2014
192014
Регуляторна функція лісопаркових насаджень в урбоантропедогенезі
СМ Польчина
Екологія та ноосферологія 17 (1-2), 122-128, 2006
152006
Грунтознавство. Головні типи грунтів
СМ Польчина
Чернівці: Рута, 2001
132001
Ґрунтознавство з основами геології: Підручник
ІІ Назаренко, СМ Польчина, ЮМ Дмитрук, ІС Смага, ВА Нікорич
Чернівці: Книги–ХХІ, 2006
102006
Morfohenetychni osoblyvosti Albelyuvisolej (Albeluvisols) Peredkarpattya Ukrayiny ta Polshhi [Morphogenetic features of Albeluvisols of Ukrainian and Polish Precarpathians]
V Nikorych, S Polchyna, S Skiba, W Szymanski
Biological systems 4 (1), 65-71, 2012
92012
Gleby płowe (Luvisols) pogórza i przedgórza karpackiego z obszaru Polski i Ukrainy
W Szymański, S Skiba, V Nikorych, S Polchyna
Roczniki Bieszczadzkie 20, 2012
92012
Variaciyi morfohenetychnyx osoblyvostej buruvato-pidzolystyh gruntiv (Albeluvisols) Peredkarpattya zalezhno vid typu bioheocenozu [Variations of the morphogenetic features of …
V Nikorych, S Polchyna, W Szymanski, S Skiba
Ecology and Noospherology 24 (3-4), 24-41, 2013
82013
Структура субстантивно-генетичної класифікації ґрунтів України
СМ Польчина
Ґрунтознавство, 161-164, 2008
82008
Основні типи ґрунтів у системі ФАО/WRB: навч. посібн.
СМ Польчина
Чернівці: Вид-во" Рута"/–2006.–Ч 1, 152, 2006
52006
Zastosuvannia suchasnoi systemy klasyfikatsii gruntiv FAO/WRB do karty gruntovoho pokryvu Chernivetskoi oblasti [Application of the modern FAO/WRB soil classification system to …
SM Polchyna, VA Nikorych, OA Danchu
Gruntoznavstvo 5 (1-2), 27-33, 2004
52004
Застосування сучасної системи класифікації ґрунтів ФАО/WRB до карти ґрунтового покриву Чернівецької області
СМ Польчина, ВА Нікорич, ОА Данчу
52004
Osoblyvosti konkreciyeutvorennya v gruntah Peredkarpattya [Features of concretion formations in the Precarpathians soils]
VA Nikorych, SM Polchyna
Gruntoznavsntvo 4 (1-2), 73-77, 2003
52003
Грунтознавство з основами геології.
ІІ Назаренко, СМ Польчина, ЮМ Дмитрук, ІС Смага, ВА Нікорич
Чернівці: Книги–XXI, 2006
42006
Профільно-диференційовані оглеєні ґрунти Передкарпаття: ґенеза, варіабельність, систематика: монографія
СМ Польчина
Польчина СМ–Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014
32014
Гетерогенетичність профільно-диференційованих оглеєних ґрунтів Передкарпаття
СМ Польчина
Наук. вісник Чернів. ун-ту. Біологія (Біол. системи) 4, 197-201, 2012
22012
Fe-Mn новоутворення в ґрунтах та їх геохімічна роль (аналітичний огляд)
ВА Нікорич, В Шиманський
Ecology and noospherology, 108-120, 2014
12014
Процесна оцінка профільно-диференційованих оглеєних ґрунтів Передкарпаття
С Польчина
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 295-301, 2013
12013
Макроморфологічний архетип бурувато-підзолистого ґрунту Передкарпаття та його варіації
СМ Польчина
Агрохімія і грунтознавство, 25-32, 2012
12012
Режим вологості профільнодиференційованих ґрунтів Передкарпаття як фактор їх генетичної спорідненості
СМ Польчина
Науковий вісник Національного університету і природокористування України …, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20