Kotenko Olha / Котенко Ольга
Kotenko Olha / Котенко Ольга
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
362011
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
152013
До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Імідж сучасного педагога 10, 62-64, 2011
92011
Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Молодь і ринок, 62-65, 2012
72012
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
62012
The Study of the Higher School Lecturer’s Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics
L Khoruzha, M Bratko, O Kotenko, O Melnychenko, V Proshkin
Stanisław Juszczyk, 233, 2019
52019
Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу
О Котенко
Studies in Comparative Education, 2014
42014
Післядипломна освіта вчителів у сучасних вимірах
ОВ Котенко
Обрії 1 (30), 11-14, 2010
32010
Особистість вчителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови в початковій школі
ОВ Котенко
3
Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму [Електронний ресурс]
О Котенко
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/2622/1 …, 2010
22010
Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури
ОВ Котенко
Педагогічний процес: теорія та практика.–Вип 3, 17-225, 0
2
Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
ОВ Котенко, ЮВ Руднік
Імідж сучасного педагога, 34-38, 2016
12016
Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи
О Котенко
Імідж сучасного педагога, 15-18, 2013
12013
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в контексті сучасних освітніх парадигм
ОВ Котенко
Вісник психології і соціальної педагогіки, 2013
12013
Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи.
О Котенко
1*
РАННЄ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ЧИННИК КОМУНІКАТИВНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У МОВНОМУ ПРОСТОРІ
О Котенко
ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 0
1
Фундаменталізація іншомовної підготовки вчителів початкової школи
ОВ Котенко
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.-Зб …, 0
1
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
ОВ Котенко
1*
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
О Котенко
1
Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
М Братко, Л Хоружа, О Котенко, О Мельниченко, В Прошкін
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20