Котенко Ольга Володимирівна
Котенко Ольга Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент; Київський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
312011
Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Молодь і ринок, 62-65, 2012
72012
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
62013
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
62012
До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Імідж сучасного педагога, 62-64, 2011
62011
Післядипломна освіта вчителів у сучасних вимірах
ОВ Котенко
Обрії 1 (30), 11-14, 2010
32010
The Study of the Higher School Lecturer’s Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics
L Khoruzha, M Bratko, O Kotenko, O Melnychenko, V Proshkin
Stanisław Juszczyk, 233, 2019
22019
Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу
О Котенко
Порівняльно-педагогічні студії, 2014
22014
Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму
О Котенко
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/2622/1 …, 2010
22010
Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури
ОВ Котенко
Педагогічний процес: теорія та практика/зб. наук. пр.–Вип 3, 17-225, 0
2
Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
ОВ Котенко, ЮВ Руднік
Імідж сучасного педагога, 34-38, 2016
12016
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в контексті сучасних освітніх парадигм
ОВ Котенко
Вісник психології і соціальної педагогіки, 2013
12013
Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія
НГ Ничкало, АО Молчанова, НІ Клокар, МО Кириченко, ВВ Олійник, ...
Інтерсервіс, 2018
2018
Реалізація нової освітньої стратегії підготовки вчителя початкової школи: українські реалії, світовий досвід
КО Володимирівна
Відкрита освіта: інноваційні технології а менеджмент: кол. монографія / а …, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА У ЗМІСТІ СПЕЦКУРСУ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»
ОВ Котенко, ЮВ Руднік
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2017
2017
СТРУКТУРА ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ФІНЛЯНДСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
ОВ Котенко, ЮВ Руднік
Young 50 (10.2), 2017
2017
Future Teachers` Foreign Language Competence Formation
K O.V.
Science and Education a New Dimension, p.6-9, 2014
2014
Мотиваційне забезпечення іншомовної діяльності майбутніх учителів початкової школи
ОВ Котенко
Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання», с …, 2014
2014
Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи
О Котенко
Імідж сучасного педагога, 15-18, 2013
2013
Іншомовна методична культура майбутнього вчителя початкової школи як базовий конструкт його професійного становлення
ОВ Котенко
«Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20