Подписаться
Писаревский Илья Матвеевич
Писаревский Илья Матвеевич
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація готельного господарства: підручник.
СІ Байлик, ІМ Писаревський
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
2412015
Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві
ОЮ Давидова, ІМ Писаревський, РС Ладиженська
Харків: ХНАМГ, 2012
852012
Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті
ЄІ Балака, ОІ Зоріна, НМ Колесникова, ІМ Писаревський
Харків: УкрДАЗТ, 210, 2005
582005
Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі): підручник.
ІМ Писаревський, СА Александрова
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2010
442010
Менеджмент організацій: Навчальний посібник.
ІМ Писаревський, ЛА Нохріна, ОВ Познякова
392008
Стратегічний менеджмент: Підручник.
ІМ Писаревський, ОМ Тищенко, ММ Поколодна, НБ Петрова
362009
Матеріально-технічна база готелів: підручник.
ІМ Писаревський, АА Рябєв
Харківська національна академія міського господарства, 2009
332009
Організація туризму: Підручник.
ІМ Писаревський, СО Погасій, ММ Поколодна, ІБ Андренко, ІВ Сегеда
332008
Підвищення ефективності використання ресурсів у плануванні виробничих процесів
ІМ Писаревський
Фінанси України 10, 91-100, 2005
312005
Туризм як національний пріоритет.
ІМ Писаревський
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 2010
282010
Управління ризиками. Навч. посібник.
ІМ Писаревський, ОД Стешенко
282008
Планування та організація туристських маршрутів: Підручник.
ІМ Писаревський, МВ Тонкошкур
Харківська національна академія міського господарства, 2011
252011
Менеджмент готельно-ресторанного господарства: підручник.
ІБ Андренко, ОМ Кравець, ІМ Писаревський
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
232014
Генезис екологічної парадигми сталого розвитку цивілізації: сутність і етапи становлення
НВ Караєва, ІВ Сегеда
НТУУ" КПІ", 2010
222010
Розвиток системи управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств
ДВ Воловик
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016
152016
Технологія безпосереднього управління процесом виховання студента
ВЮ СТРЕЛЬНІКОВ
152012
Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні
ОЮ Давидова, ІМ Писаревський
Збірник наукових праць ХДУХТ" Економічна стратегія і перспективи розвитку …, 2008
142008
Менеджмент туризму: навч. посібник.
ІБ Андренко, ОМ Кравець, ІМ Писаревський
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2018
132018
Проблеми ціноутворення на залізничному транспорті
ІМ Писаревський
Збірник наук. праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління».–Вип 9, 235-239, 2007
112007
Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід)
ІМ Писаревський, КК Войтенко
Бізнес Інформ, 58-63, 2014
102014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20