Ірина Свістельник, Iryna Svistelnyk
Ірина Свістельник, Iryna Svistelnyk
канд. наук, доц., Львівський держ. ун-т фізичної культури ім. Івана Боберського,ORCID 0000-0003-4701
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фізична реабілітація : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами
І Свістельник
К. : Кондор, 2012
37*2012
Інформаційна культура–важлива складова загальної культури особистості
РС Гуревич, ІР Свістельник
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2004
312004
Вища фізкультурна освіта: тенденції інформаційного розвитку
І Свістельник
Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріали ІІ електрон. наук. конф …, 2006
212006
Веб-сайт ВНз фізкультурного профілю як інструмент інформаційного забезпечення фахівців галузі фізичної культури і спорту
І Свістельник
20*2010
Інформаційне забезпечення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні
Т Сим, І Свіcтельник
Бібліотечний вісник, 20-22, 2003
182003
Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання та спорту
І Свістельник
К.. : Кондор (Гриф МОН України), 2012
17*2012
Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій та дисертацій бібліотеки ЛДУФК
І Свістельник
162004
Новітні технології у структурі інформаційного забезпечення фізкультурної освіти
І Свістельник
Теорія та методика фізичного виховання, С. 29-31, 2006
152006
Технологический подход к физкультурному образованию студентов на основе модульного обучения
Загревская, АИ, Свистельник, ИР
Вестник Томского государственного университета, 2009
122009
Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису
Н Свістельник, І., Величкович
Львів, 2009
11*2009
Електронні засоби інформаційного супроводу навчального процесу у ВНЗ фізкультурного профілю
І Свістельник
Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.], С. 236-237, 2005
11*2005
Інноваційні технології подання спортивної інформації у вищій фізкультурній освіті
І Свістельник
10*2006
Інформаційна культура сучасного інформаційного суспільства
ВЮ Степанов, ІР Свістельник
Вісник Харківської державної академії культури, 91-97, 2009
92009
Застосування інформаційних технологій у вищій фізкультурній освіті
І Свістельник
Наука і освіта - 2006 : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. 10, С. 35-36, 2006
92006
Інформаційна компетентність науковців вищої фізкультурної освіти
І Свістельник
92006
Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training
S Antonov, Y Briskin, A Perederiy, M Pityn, K Khimenes, Z Semeryak, ...
82017
Інноваційні процеси в інформаційній діяльності ВНЗ фізкультурного профілю
І Свістельник
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2014
72014
Книговидання та періодична преса у галузі фізичної культури та спорту : монографія
І Свістельник
К. : Кондор, 2010
72010
Інформаційне забезпечення спортивної освіти: наукові засади
ІР Свістельник
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 2-4, 2003
7*2003
Документальні ресурси спортивної інформації: типолого-тематична характеристика
І Свістельник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
72002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20