Наталія Кирич, Kyrych Nataliia
Наталія Кирич, Kyrych Nataliia
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Кирич Н.Б., Андрушків
Тернопіль: Тернограф, 2008
54*2008
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
482009
Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств
Н Кирич
Україна: аспекти праці, 39-42, 2008
452008
Організаційні механізми реалізації стратегії підвищення фінансово–господарської стабільності підприємства
НБ Кирич
Матеріали Х наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, 17-18, 2006
152006
Постановка проблеми
НБ Кирич, ОІ Богдан, ОО Лапко, БМ Андрушків, НБ Кирич, ЮМ Бажал
15*
Від стабілізації суспільного виробництва–до сталого розвитку суспільства: монографія
НБ Кирич
Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2003
142003
Конкурентоспроможність переробних підприємств–запорука економічної стабільності галузі та сталого розвитку суспільства
НБ Кирич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
132010
Теоретичні та прикладні механізми управління стратегією підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства
НБ Кирич
Економіка: проблеми теорії та практики, 136-142, 2008
132008
Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз
БМ Андрушків, НБ Кирич, ІП Сівчук
Регіональна економіка, 206-211, 2008
132008
Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства
Н Кирич
Україна: аспекти праці, 46-50, 2008
132008
Антикризова стратегія–умова стабільного розвитку підприємства
НБ Кирич
НБ Кирич, НЄ Юрик//Сталий розвиток економіки, 57-62, 2010
122010
Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки
БМ Андрушків
Економіка та держава, 15, 2008
122008
Збалансованість системи показників у формуванні стратегії розвитку організацій, підприємств–як метод стабілізації економіки України
НБ Кирич
Схід, 2007
122007
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
112014
Управління процесами реструктуризації промислових підприємств в умовах економічних реформ
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак
Вісник економічної науки України, 2012
102012
Інноваційна діяльність в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва
НБ Кирич, НЄ Юрик
Международный сельскохозяйственный журнал, 12-15, 2010
102010
Аналітичні аспекти впровадження нової економічної стратегії підвищення господарсько-фінансової стабільності переробних підприємств
НБ Кирич
Економіка промисловості України: зб. наук. пр.–К.: РВПС України НАН України …, 2007
102007
Особливості управління техніко-економічними факторами стабілізації виробництва на сучасному етапі
НБ Кирич
Галицький економічний вісник, 9, 2006
102006
Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність і структура
ЛМ Ладико
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 65, 2014
92014
Екологічний менеджмент: еколого-економічні засади раціонального природокористування
НБ Кирич, ІА Кінаш, ОБ Погайдак
Кирич НБ, Кінаш ІА, Погайдак ОБ–Тернопіль: Тернограф 268, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20