Підписатись
Наталія Кирич, Kyrych Nataliia
Наталія Кирич, Kyrych Nataliia
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Кирич Н.Б., Андрушків
Тернопіль: Тернограф, 2008
74*2008
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
632009
Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств
Н Кирич
Україна: аспекти праці, 39-42, 2008
552008
Антикризова стратегія–умова стабільного розвитку підприємства
НБ Кирич
НБ Кирич, НЄ Юрик//Сталий розвиток економіки, 57-62, 2010
252010
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
212014
Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз
БМ Андрушків, НБ Кирич, ІП Сівчук
Регіональна економіка, 206-211, 2008
212008
Від стабілізації суспільного виробництва–до сталого розвитку суспільства: монографія
НБ Кирич
Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя 203, 2003
212003
Проблеми теорії і практики менеджменту
НБ Кирич, БМ Андрушків, ОІ Вівчар, ВЛ Гевко, ЛМ Мельник
Тернопіль: Вид. ТзОВ «Терно-Граф 312, 2009
20*2009
Організаційні механізми реалізації стратегії підвищення фінансово–господарської стабільності підприємства
НБ Кирич
Матеріали Х наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, 17-18, 2006
172006
Постановка проблеми
НБ Кирич, ОІ Богдан, ОО Лапко, БМ Андрушків, НБ Кирич, ЮМ Бажал
17*
Конкурентоспроможність переробних підприємств–запорука економічної стабільності галузі та сталого розвитку суспільства
НБ Кирич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
152010
Теоретичні та прикладні механізми управління стратегією підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства
НБ Кирич
Економіка: проблеми теорії та практики, 136-142, 2008
152008
Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства
Н Кирич
Україна: аспекти праці, 46-50, 2008
152008
Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки
БМ Андрушків, НБ Кирич, ЛЯ Малюта
Економіка та держава, 15-18, 2008
142008
Економіка підприємства: посіб. з самост. вивч. курсу
БМ Андрушків, ПС Харів, НБ Кирич
Тернопіль: ТІСІТ, 2007
142007
Особливості управління техніко-економічними факторами стабілізації виробництва на сучасному етапі
НБ Кирич
Галицький економічний вісник, 9, 2006
142006
Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту)
НБ КИРИЧ, БМ Андрушків, ВА Паляниця, ЛМ Мельник
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
132009
Дослідження моделей бенчмаркінгу
Н Кирич, Н Шведа
Соціально-економічні проблеми і держава, 286–296-286–296, 2013
122013
Особливості організації транспортного обслуговування в умовах трансформаційного суспільства
НБ Кирич, БМ Андрушків, ОБ Погайдак, Б Керничний
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 33-39, 2013
122013
Управління процесами реструктуризації промислових підприємств в умовах економічних реформ
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак
Вісник економічної науки України, 2012
112012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20