Наталія Кирич, Kyrych Nataliia
Наталія Кирич, Kyrych Nataliia
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Кирич Н.Б., Андрушків
Тернопіль: Тернограф, 2008
67*2008
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
542009
Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств
Н Кирич
Україна: аспекти праці, 39-42, 2008
512008
Антикризова стратегія–умова стабільного розвитку підприємства
НБ Кирич
НБ Кирич, НЄ Юрик//Сталий розвиток економіки, 57-62, 2010
172010
Постановка проблеми
НБ Кирич, ОІ Богдан, ОО Лапко, БМ Андрушків, НБ Кирич, ЮМ Бажал
17*
Від стабілізації суспільного виробництва–до сталого розвитку суспільства: монографія
НБ Кирич
Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя 203, 2003
162003
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
152014
Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз
БМ Андрушків, НБ Кирич, ІП Сівчук
Регіональна економіка, 206-211, 2008
152008
Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства
Н Кирич
Україна: аспекти праці, 46-50, 2008
152008
Організаційні механізми реалізації стратегії підвищення фінансово–господарської стабільності підприємства
НБ Кирич
Матеріали Х наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, 17-18, 2006
152006
Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність і структура
ЛН ЛАДЫКО
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2021
132021
Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки
БМ Андрушків, НБ Кирич, ЛЯ Малюта
Економіка та держава, 15-18, 2008
122008
Теоретичні та прикладні механізми управління стратегією підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства
НБ Кирич
Економіка: проблеми теорії та практики, 136-142, 2008
122008
Конкурентоспроможність переробних підприємств–запорука економічної стабільності галузі та сталого розвитку суспільства
НБ Кирич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
112010
Особливості управління техніко-економічними факторами стабілізації виробництва на сучасному етапі
НБ Кирич
Галицький економічний вісник, 9, 2006
112006
Особливості організації транспортного обслуговування в умовах трансформаційного суспільства
НБ Кирич, БМ Андрушків, ОБ Погайдак, Б Керничний
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 33-39, 2013
102013
Управління процесами реструктуризації промислових підприємств в умовах економічних реформ
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак
Вісник економічної науки України, 2012
102012
Інноваційна діяльність в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва
НБ Кирич, НЄ Юрик
Международный сельскохозяйственный журнал, 12-15, 2010
102010
Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту)
НБ КИРИЧ, БМ Андрушків, ВА Паляниця, ЛМ Мельник
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
102009
Економіка підприємства: посіб. з самост. вивч. курсу
БМ Андрушків, ПС Харів, НБ Кирич
Тернопіль: ТІСІТ, 2007
102007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20