Наталія Кирич
Наталія Кирич
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Кирич Н.Б., Андрушків
Тернопіль: Тернограф, 2008
55*2008
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
472009
Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств
Н Кирич
Україна: аспекти праці, 39-42, 2008
452008
Постановка проблеми
НБ Кирич, ОІ Богдан, ОО Лапко, БМ Андрушків, НБ Кирич, ЮМ Бажал
15*
Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства
Н Кирич
Україна: аспекти праці, 46-50, 2008
142008
Організаційні механізми реалізації стратегії підвищення фінансово–господарської стабільності підприємства
НБ Кирич
Матеріали Х наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, 17-18, 2006
132006
Від стабілізації суспільного виробництва–до сталого розвитку суспільства: монографія
НБ Кирич
Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2003
132003
Конкурентоспроможність переробних підприємств–запорука економічної стабільності галузі та сталого розвитку суспільства
НБ Кирич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
122010
Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки
БМ Андрушків, НБ Кирич, ЛЯ Малюта
Економіка та держава, 15-18, 2008
122008
Теоретичні та прикладні механізми управління стратегією підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства
НБ Кирич
Економіка: проблеми теорії та практики, 136-142, 2008
122008
Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз
БМ Андрушків, НБ Кирич, ІП Сівчук
Регіональна економіка, 206-211, 2008
122008
Антикризова стратегія–умова стабільного розвитку підприємства
НБ Кирич
НБ Кирич, НЄ Юрик//Сталий розвиток економіки, 57-62, 2010
112010
Збалансованість системи показників у формуванні стратегії розвитку організацій, підприємств–як метод стабілізації економіки України
НБ Кирич
Схід, 2007
112007
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
102014
Управління процесами реструктуризації промислових підприємств в умовах економічних реформ
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак
Вісник економічної науки України, 2012
102012
Інноваційна діяльність в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва
НБ Кирич, НЄ Юрик
Международный сельскохозяйственный журнал, 12-15, 2010
102010
Особливості управління техніко-економічними факторами стабілізації виробництва на сучасному етапі
НБ Кирич
Галицький економічний вісник, 9, 2006
102006
Аналітичні аспекти впровадження нової економічної стратегії підвищення господарсько-фінансової стабільності переробних підприємств
НБ Кирич
Економіка промисловості України: зб. наук. пр.–К.: РВПС України НАН України …, 2007
92007
Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність і структура
ЛМ Ладико
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 65, 2014
82014
Особливості організації транспортного обслуговування в умовах трансформаційного суспільства
НБ Кирич, БМ Андрушків, ОБ Погайдак, Б Керничний
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 33-39, 2013
82013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20