Natalia Moskalenko/Москаленко Наталя Олександрівна/Москаленко Наталья Александровна
Natalia Moskalenko/Москаленко Наталя Олександрівна/Москаленко Наталья Александровна
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.
НОМ Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова
К.: Знання, 2012
312*2012
Организационно-экономический механизм реструктуризации предприятия
ИП Отенко, НА Москаленко
ХНЭУ, 2005
71*2005
Approaches to enterprises’ financial and economic security management
N Moskalenko, O Romanenko, T Oliinyk
Economic Annals-XXI, рр. 54-57, 2015
62015
Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm restrukturizatsii predpriiatiia [Organizationaleconomic mechanism of enterprise restructuring]
IP Otenko, NA Moskalenko
Kharkiv: KhNEU, 2005
62005
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»(для студентів спеціальності 073–Менеджмент освітньої програми «Управління …
ТВ Момот, ОМ Ващенко, НО Чех
5
Critical issues of economic security of organizations
N Moskalenko
Economics of Development, pp. 69-76, 2016
22016
Теорія управління безпекою соціальних систем
ІП Отенко, НО Москаленко, ГФ Азаренков
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
2*2014
Тенденції та закономірності становлення фізичної рекреації на різних історичних етапах
Н Москаленко
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
22013
Становлення теорії управління безпекою соціальних систем
ІП Отенко, НО Москаленко, Д Комарков
Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки 2 (35), С. 85 - 91, 2013
22013
Методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємства шляхом реструктуризації
Н Москаленко, С Даниленко
Вісник економіки транспорту і промисловості, С. 92 – 95, 2012
22012
Институциональные аспекты управления предприятием
НА Москаленко
Донецький національний технічний університет, 2007
22007
Организационное обеспечение экологического управления на уровне бизнес-единиц
НА Москаленко, ЕС Гаймур
Учет и статистика, С. 88 – 93, 2012
12012
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЙ
N Moskalenko
Экономика развития, 69-76, 2016
2016
Iнституціональне середовище міжнародного бізнесу
НО Москаленко, ОС Перепелюкова
Економіка та право, 77-82, 2016
2016
Інноваційні інструменти організаційного формування міжнародного бізнесу
НО Москаленко, КС Савенко
Бізнес Інформ, 23-27, 2016
2016
Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни" Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки" для студентів спеціальності 8.18010014" Управління …
ІП Отенко, НО Москаленко
2015
Пространственные аспекты в поэтологии О. Седаковой
НА Москаленко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
2014
Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика (Оцінка й аналіз економічної безпеки промислових підприємств)
НО Отенко Василь Іванович, Москаленко
Моделирование и информационные технологии в исследовании социально …, 2014
2014
Пересада АС УДК 005.57
ІП Отенко, НА Москаленко
2013
Formation of Organizational-Methodical Providing of Restructuring of Machine-Building Enterprises
A Moskalenko Natalya
Business Inform, 131-135, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20