Воротін Валерій Євгенович, Воротин Валерий Евгеньевич, Vorotin V. Ye.
Воротін Валерій Євгенович, Воротин Валерий Евгеньевич, Vorotin V. Ye.
Інститут законодавства Верховної Ради України
Підтверджена електронна адреса в rada.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості та стратегічні пріоритети: монографія/за ред. З.С. Варналія
ВЄВ ін
К.: НІСД 2007, 768, 2007
536*2007
монографія/за заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла
Д управління регіональним розвитком України
К.: НІСД, 288, 2010
2552010
Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій: монографія
ВВ Євгенович
К.: Вид-во УАДУ, 392, 2002
2062002
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети
ВВЄ Варналій З.С.
[НІСД], 2007
1222007
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання, 3-є видання, доповнене і перероблене
ВВЄ Воротіна Л.І.
К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004
642004
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання
ВЄВ Л.І. Воротіна
Європейський університет, 2001
642001
State regional policy in Ukraine: characteristics and strategic priorities
ZS Varnaliy, V Vorotin, V Kuibida
Kyiv: NISS, 2007
472007
Можливості збереження підприємств сектору малого бізнесу економіки України
ЛІ Воротіна
Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. пр.–К: Видавничо …, 2009
332009
Державна регiональна полiтика України: особливостi та стратегiчнi прiоритети: монографiя
КВС Варналiй З.С., Воротiн В.Є.
272007
Малий бізнес та підприємництво як засіб адаптації до ринкових форм господарювання
ЛІ Воротіна
К.: Знання, 4-7, 1996
251996
Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь
КО Ващенко, ЗС Варналій, ВЄ Воротін, ВМ Геєць, К ОМ, ОВ Лібанова
К.: Держкомпідприємництво, 2008
242008
Формування системи державного регулювання національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій
ВЄ Воротін
дис. док. наук з держ. управ 25, 02-29, 2003
242003
Нова якість регіональної економіки як об’єкт державного управління в Україні
ВЄ Воротін
Стратегічні пріоритети, 2, 2007
232007
Про стан та перспективи розвитку пiдприємництва в Українi: Нацiональна доповiдь та iн
КО Ващенко, ЗС Варналiй, ВЕ Воротiн, ВМ Ге, ОВ Кужель, ...
202008
в 2012 році. Звернення Президента України до Верховної Ради України VII скликання
П внутрішнє і зовнішнє становище України
К.: ДП “НВЦ “Пріоритети, 2012
192012
Розвиток підприємництва в економіці України
ЛІ Воротіна
Вісник Київського університету. Економіка, 40, 1994
191994
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF STATE ECONOMIC MANAGEMENT: THE EUROPEAN EXPERIENCE FOR UKRAINE
SRG Vorotin V. Ye., Pivovarov K. V., Romanenko Y. A
Financial and credit activity: problems of theory and practice, p. 368-376, 2018
152018
Модифікація механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України
ВЄ Воротін, ЛІ Воротіна
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2010
152010
Місцеве самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку: Аналітична доповідь./СО Біла, ІГ Бабець, ВІ Жук та ін./Національний інститут стратегічних досліджень …
СО Біла
Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Table/15122009/ingex. htm, 2009
152009
Теоретико-методологічні засади запровадження корпоративних відносин в управління розвитком муніципальних утворень: дис.... д-ра держ. упр.: спец. 25.00. 04 «Місцеве самоврядування»
ОЮ Бобровська
Дніпропетр.: ДРІДУ НАДУ, 2008
152008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20