Подписаться
Гродецький Юрій Васильович, Yuriy V. Grodetskiy, Grodeckij Ju. V., Гродецкий Юрий Васильевич
Гродецький Юрій Васильович, Yuriy V. Grodetskiy, Grodeckij Ju. V., Гродецкий Юрий Васильевич
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2-х т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, ЮВ Гродецький, ...
Х. : Право 2 (Особлива частина), 1040 с., 2013
753*2013
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, ЮВ Гродецький, ...
Х.: Право 2, 1040, 2013
753*2013
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Т. 2 …
ВЯ Тацій, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін, та ін.
Право 2, 1040, 2013
722*2013
Кримінальне право України: Загальна частина
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін
Право, 2010
245*2010
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб.
ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, СВ Гізімчук
Х.: Право, 2014
822014
Ще одна спроба «гуманізації» кримінального законодавства України
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, АО Байда
Вісник Асоціації кримінального права України, 310–328, 2014
252014
Conceptual model establish responsibility for offense in the legislation of Ukraine (draft)
VJ Tacij, VI Tjutjugin, JV Grodeckij
Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law, 166–183, 2014
212014
Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины (проект для обсуждения)
ВЯ Таций, ВИ Тютюгин, ЮВ Гродецкий
Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law, 166-183, 2014
152014
Поняття неправомірної вигоди у кримінальному праві України
ЮВ Гродецький
ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ, 118-129, 2013
11*2013
Добровільна відмова при співучасті
ЮВ Гродецький
Національна юридична академія України, 2002
112002
Ответственность за проступок: концептуальная модель
ВЯ Таций, ВИ Тютюгин, ОВ Каплина, ЮВ Гродецкий, АА Байда
Вісник Асоціації кримінального права України, 48-85, 2014
82014
Злочини проти правосуддя / Тютюгін В.І., Борисов В.І., Гродецький Ю.В. та ін.
ВІ Тютюгін, ВІ Борисов, ЮВ Гродецький
Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011
7*2011
Суспільна небезпечність провокації злочину
ЮВ Гродецький
Проблеми законності, 163-172, 2009
72009
Генезис тисячолітньої історії витоків кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати на території сучасної України
ОМ Олєйнічук
Юридична наука, 86-94, 2013
62013
Дискусійні питання встановлення відповідальності за проступок
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, АО Байда
Вісник Національної академії правових наук України, 122-135, 2014
52014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива частина) відповідно до вимог ECTS для …
ГМ Анісімов, АО Байда, ВІ Борисов
Нац. юрид. акад. України, 2010
5*2010
Кримінальне правопорушення. злочин. кримінальний проступок
ЮВ Гродецький
Вісник асоціації кримінального права України 2 (18), 186-206, 2022
42022
Перспективи криміналізації контрабанди товарів
ЮВ Гродецький
Вісник Асоціації кримінального права України, 150–161, 2021
42021
Добровільна відмова провокатора злочину
ЮВ Гродецький
Вісник Асоціації кримінального права України, 122-134, 2015
42015
Концепція впровадження проступку шляхом прийняття Закону (Кодексу) України про проступки (проект для обговорення)
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ОВ Капліна, ЮВ Гродецький, АО Байда
Юридичний вісник України, 12–13, 12–13, 12–13, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20