Грубінко Василь (Грубинко В., Grubinko V.,   Hrubinko V.)
Грубінко Василь (Грубинко В., Grubinko V., Hrubinko V.)
професор біології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимрра Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
582004
Болонський процес у фактах і документах
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003
432003
Індивідуальна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ВВ Грубінко
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу …, 2004
322004
Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського процесу
ВВ Грубінко
Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: матеріали …, 2004
222004
Концепція шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Київ-Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2008
162008
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Київ-Тернопіль: Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004
162004
Нова парадигма вищої освіти в контексті Болонського процесу
ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Медична освіта, 7-14, 2004
162004
Роль металів в адаптації гідробіонтів: еволюційно-екологічні аспекти
ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
142011
Вища освіта України і Болонський процес: Навч. Посібник/[МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабик]
МФ Степко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
122004
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004
122004
Системна оцінка метаболічних адаптацій у гідробіонтів
ВВ Грубінко
Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія …, 2001
102001
Адаптивні реакції риб до дії аміаку водного середовища
ВВ Грубінко
03.00. 04/ВВ Грубінко, 1995
91995
Від антропоцентризму—до біоцентризму
В Грубінко, А Степанюк
Вісник Національної академії наук України, 39-43, 2002
82002
Фосфати у водних екосистемах
ОІ Прокопчук, ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
72013
Роль металiв в адаптацiї гiдробiонтiв: еволюцiйно-екологiчнi аспекти
ВВ Грубiнко
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Бiол, 237, 2011
72011
Поняття шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2007
72007
Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
ВВ Грубінко, ІІ Бабин, ОВ Гузар
Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004
72004
Деякі підходи до формування змісту вищої освіти в контексті Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS):(доповідь на Міжнар. семін." Гарантії якості, європейська система …
ВВ Грубінко
Веб-сайт Тернопільського держ. пед. ун-ту.–2004.–Режим доступу:–http://www …, 0
7
Cезонна динаміка вмісту важких металів у воді та донних відкладах річки Збруч
Т Андрусишин, В Грубінко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.–2012.–Вип 58, 165-174, 2012
62012
Вплив іонів цинку, свинцю та дизельного палива на ліпідний склад мембран клітин водних рослин
К Костюк, В Грубінко
Вісн. Львів. ун ту. Серія біологічна.—Львів: ЛНУ, 257-264, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20