Грубінко Василь (Грубинко В., Grubinko V.,   Hrubinko V.)
Грубінко Василь (Грубинко В., Grubinko V., Hrubinko V.)
професор біології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимрра Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
612004
Болонський процес у фактах і документах
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003
402003
Індивідуальна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ВВ Грубінко
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу …, 2004
282004
Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського процесу
ВВ Грубінко
Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: матеріали …, 2004
242004
Нова парадигма вищої освіти в контексті Болонського процесу
ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Медична освіта, 7-14, 2004
162004
Концепція шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Київ-Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2008
152008
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Київ-Тернопіль: Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004
152004
Роль металів в адаптації гідробіонтів: еволюційно-екологічні аспекти
ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
142011
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004
142004
Вища освіта України і Болонський процес: Навч. Посібник/[МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабик]
МФ Степко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
122004
Системна оцінка метаболічних адаптацій у гідробіонтів
ВВ Грубінко
Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка …, 2001
102001
Адаптивні реакції риб до дії аміаку водного середовища
ВВ Грубінко
К., 1995, 1995
101995
Вплив іонів цинку, свинцю та дизельного палива на ліпідний склад мембран клітин водних рослин
К Костюк, В Грубінко
Вісн. Львів. ун ту. Серія біологічна.—Львів: ЛНУ, 257-264, 2010
72010
Поняття шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2007
72007
Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
ВВ Грубінко, ІІ Бабин, ОВ Гузар
Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004
72004
Деякі підходи до формування змісту вищої освіти в контексті Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS): Доповідь на Міжнародному семінарі „Гарантії якості, європейська …
ВВ Грубінко
Веб-сайт Тернопільського держ. пед. ун-ту.–2004.–Режим доступу:–http://www …, 0
7
Фосфати у водних екосистемах
ОІ Прокопчук, ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
62013
Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді та донних відкладах річки Збруч
Т Андрусишин, В Грубінко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.–2012.–Вип 58, 165-174, 2012
62012
Роль металiв в адаптацiї гiдробiонтiв: еволюцiйно-екологiчнi аспекти
ВВ Грубiнко
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Бiол, 237, 2011
62011
Конструювання змісту шкільної біологічної освіти на основі системного підходу
А Степанюк, В Грубінко
Біологія і хімія в школі, 19-24, 2006
62006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20