Підписатись
Грубінко Василь (Грубинко В., Grubinko V.,   Hrubinko V.)
Грубінко Василь (Грубинко В., Grubinko V., Hrubinko V.)
професор біології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимрра Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбош, КМ Левківський
Освіта, 2004
692004
Індивідуальна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
В Грубінко
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу …, 2004
402004
Болонський процес у фактах і документах
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003
402003
Концепція шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Київ-Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка 144, 2008
372008
Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського процесу
ВВ Грубінко
Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: матеріали …, 2004
322004
Роль металів в адаптації гідробіонтів: еволюційно-екологічні аспекти
ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
222011
Адаптивні реакції риб до дії аміаку водного середовища
ВВ Грубінко
К., 1995, 1995
201995
Системна оцінка метаболічних адаптацій у гідробіонтів
ВВ Грубінко
ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001
192001
Нова парадигма вищої освіти в контексті Болонського процесу
ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Медична освіта, 7-14, 2004
182004
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Київ-Тернопіль: Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004
172004
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004
172004
Фосфати у водних екосистемах
ОІ Прокопчук, ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
142013
Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін
ВВ Грубінко, АВ Степанюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 227-235, 2016
122016
Інтегральна оцінка токсичного ураження у біологічних системах
ВВ Грубінко
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер.: Біологія, 26, 2005
112005
Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна–Болонья–Саламанка–Прага–Берлін)
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
В. Гнатюка, 2003
112003
Від антропоцентризму—до біоцентризму
В Грубінко, А Степанюк
Вісник Національної академії наук України, 39-43, 2002
112002
Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді та донних відкладах річки Збруч
Т Андрусишин, В Грубінко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.–2012.–Вип 58, 165-174, 2012
102012
Роль металiв в адаптацiї гiдробiонтiв: еволюцiйно-екологiчнi аспекти
ВВ Грубiнко
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Бiол, 237, 2011
92011
Поняття шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2007
92007
Селективність металотіонеїнів печінки коропа у зв’язуванні іонів металів та антиоксидантний захист організму за дії суміші міді, цинку, марганцю і свинцю
ОБ Столяр, АЄ Мудра, НГ Зіньковська, ВО Хоменчук, ВО Арсан, ...
Доп. НАН України, 184-189, 2004
92004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20