Грубінко Василь (Грубинко В., Grubinko V.,   Hrubinko V.)
Грубінко Василь (Грубинко В., Grubinko V., Hrubinko V.)
професор біології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимрра Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
772004
Болонський процес у фактах і документах
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003
482003
Індивідуальна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ВВ Грубінко
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу …, 2004
332004
Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського процесу
ВВ Грубінко
Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: матеріали …, 2004
232004
Концепція шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Київ-Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2008
172008
Нова парадигма вищої освіти в контексті Болонського процесу
ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Медична освіта, 7-14, 2004
172004
Роль металів в адаптації гідробіонтів: еволюційно-екологічні аспекти
ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
162011
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004
162004
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Київ-Тернопіль: Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004
152004
Вища освіта України і Болонський процес: Навч. Посібник/[МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабик]
МФ Степко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
142004
Системна оцінка метаболічних адаптацій у гідробіонтів
ВВ Грубінко
Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія …, 2001
102001
Адаптивні реакції риб до дії аміаку водного середовища
ВВ Грубінко
К., 1995, 1995
91995
Фосфати у водних екосистемах
ОІ Прокопчук, ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
82013
Роль металiв в адаптацiї гiдробiонтiв: еволюцiйно-екологiчнi аспекти
ВВ Грубiнко
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Бiол, 237, 2011
82011
Від антропоцентризму—до біоцентризму
В Грубінко, А Степанюк
Вісник Національної академії наук України, 39-43, 2002
82002
Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді та донних відкладах річки Збруч
Т Андрусишин, В Грубінко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.–2012.–Вип 58, 165-174, 2012
72012
Поняття шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2007
72007
Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
ВВ Грубінко, ІІ Бабин, ОВ Гузар
Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004
72004
Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін
ВВ Грубінко, АВ Степанюк
62016
Вплив іонів цинку, свинцю та дизельного палива на ліпідний склад мембран клітин водних рослин
К Костюк, В Грубінко
Вісн. Львів. ун ту. Серія біологічна.—Львів: ЛНУ, 257-264, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20