Ролінський О.В. (Oleksandr Rolinskyi)
Ролінський О.В. (Oleksandr Rolinskyi)
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація і методика аудиту: навч. посіб.
НА Іванова
К.: Центр учбової літератури 216, 2008
572008
Місцеві фінанси: навч. посіб.
ПК Бечко, ОВ Ролінський
К.: Центр учбової літератури, 32, 2007
572007
Ефективність інвестицій сільськогосподарських виробничих кооперативів
МІ Кісіль, ОВ Ролінський
К.: ННЦ ІАЕ 228, 2006
202006
Податкова система: навч. посібник
ПК Бечко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
192006
Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів
ПМ Боровик, ОВ Ролінський
ТДВ" Інститут обліку і фінансів", м. Київ, 2015
112015
Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів
ПМ Боровик, ОВ Ролінський
ТДВ" Інститут обліку і фінансів", м. Київ, 2015
112015
Місцеві фінанси [Teкст]: навчальний посібник
ПК Бечко, ОВ Ролінськиий
К.: ЦУЛ, 2007
32007
Selected aspects of the social protection system’s financial security in the context of shadow economy
M Malyovanyi, O Rolinskyi, N Lysa
Економічний часопис-ХХІ, 88-92, 2016
22016
Пріоритетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб
ОВ Ролінський, ЛВ Барабаш
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 65-71, 2012
12012
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”
КМ Мельник, ОО Непочатенко, ПК Бечко
Умань: ФОП «Масловатий», 2016
2016
Методичні матеріали для виконання контрольних робіт з дисципліни" Фінансове посередництво"(для студентів заочної форми навчання спеціальності" Фінанси, банківська справа та …
СА Власюк, ПК Бечко, НВ Бондаренко, СМ Колотуха, ОВ Ролінський, ...
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016
2016
Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Фінансове посередництво»
СА Власюк, ПК Бечко, СМ Колотуха, НВ Бондаренко, ОВ Ролінський, ...
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016, 2016
2016
Податковий менеджмент: методичні матеріали для виконання індивідуального науково-дослідного завдання студентами денної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування …
ЛВ Барабаш, ПК Бечко, БС Гузар, ПМ Боровик, СА Власюк, ...
Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016., 2016
2016
Податкова система: методичні матеріали для виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми та завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми …
ЛВ Барабаш, ПК Бечко, СА Власюк, НВ Бондаренко, ОВ Ролінський
Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016., 2016
2016
Податки і податкова політика: методичні матеріали для виконання індивідуального науково-дослідного завдання студентами денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і …
ЛВ Барабаш, ПК Бечко, БС Гузар, ПМ Боровик, СА Власюк, ...
Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016., 2016
2016
Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до Зведеного бюджету України
ЛВ Барабаш, ОВ Ролінський, НВ Бондаренко
Київ: ПВНЗ" Київський інсттитут бізнесу та технологій", 2014, 2014
2014
Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету України
НВ Бондаренко, ЛВ Барабаш, ОВ Ролінський
КІБіТ., 2014
2014
Фінансовий менеджмент
СА Власюк, ОО Непочатенко, ПК Бечко, БС Гузар, СМ Колотуха, ...
Видавництво" Центр учбової літератури", 2013, 2013
2013
ОЦІНКА ПЛАНУВАННЯ ФІ НАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН НЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬН ОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДА РСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧИГИРИНС ЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НІ Гвоздєй
Харків: Збірник ХНАУ ім. ВВ Докучаєва, 2012
2012
Пріоритетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб
ЛВ Барабаш, ОВ Ролінський
Київ: ПВНЗ" Київський інсттитут бізнесу та технологій", 2012, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20