Подписаться
Віктор Сиченко (Viktor Sychenko, Виктор Сыченко)
Віктор Сиченко (Viktor Sychenko, Виктор Сыченко)
Дніпровська академія неперервної освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене dano.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми регулювання системи освіти: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія
ВВ Сиченко
Донецьк: Юго-Восток, 168-283, 2010
602010
Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні
ВВ Сиченко
Державне будівництво, 2007
412007
Система та механізми управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні
ВВ Сиченко
Економічний форум, 34-40, 2011
262011
Механізми державного регулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу
ВВ Сиченко, ВВ Мареніченко
Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління, 52-57, 2015
192015
Сучасні тенденції розвитку організаційних структур у системі управління закладами вищої освіти
ВВ Сиченко, СО Рибкіна, ЕТ Соколова
Університет митної справи та фінансів, 2021
142021
Методи визначення рівня монополізму на ринках промислової продукції
Т Бень, В Сиченко
Економіка України, 36-41, 1999
141999
Інтеграційна стратегія впровадження соціальної доктрини в державній політиці Євросоюзу
ВВ Сиченко, ОО Сиченко
Інвестиції: практика та досвід, 123-125, 2013
132013
Запровадження європейської парадигми кредитно-трансферної системи у ВНЗ в Україні
ВВ Сиченко
Економіка та держава, 73-76, 2009
132009
Механізми державного регулювання системи вищої освіти в Україні
ВВ Сиченко
ступеня д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00. 02 «Механізми державного …, 2010
122010
Suchasni tendentsii rozvytku orhanizatsiinykh struktur u systemi upravlinnia zakladamy vyshchoi osvity [Current trends in the development of organizational structures in the …
VV Sychenko, SO Rybkina, ET Sokolova
Publichne upravlinnja ta mytne administruvannja 4 (27), 63-68, 2020
112020
Supervision and control of local self-government bodies in Ukraine: theoretical and legal approaches to clarification of concepts
A Pugach, V Sychenko, T Molodchenko, T Tarasenko
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 472-479, 2018
112018
Удосконалення інформаційнокомунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти
ВВ Сиченко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, 186-190, 2008
112008
Derzhavne upravlinnia rehionalnym rozvytkom na zasadakh yevropeiskykh standartiv [State management of regional development based on European standards]
VV Sychenko, VV Marenichenko
Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok 4, 441-463, 2019
92019
State regulation of formation small and medium businesses quality development based on grading
VV Sychenko, VV Marenichenko, OV Kozyrieva, SI Strapchuk
82017
Механізми державного регулювання розвитку інформаційного суспільства
ВВ Сиченко, АМ Пугач, ВВ Мареніченко, ММ Хитько
Інвестиції: практика та досвід, 76-80, 2020
72020
Державна політика України у галузі неперервної освіти
ВВ Сиченко, ОМ Мартиненко, СО Рибкіна
Університет митної справи та фінансів, 2019
72019
Mechanisms of reforming the education system in Ukraine
V Sychenko
Innovations in science and education: challenges of our time, 41-42, 2016
72016
Управління навчальними закладами професійно-технічної освіти на державному рівні
ВВ Сиченко
Науковий вісник Академії муніципального управління:[зб. наук. пр.]. Серія …, 2009
72009
Реалізація інтеграційної політики держави в галузі вищої освіти
ВВ Сиченко
Актуальні проблеми державного управління, 172-179, 2009
72009
Сутнiсть та особливостi маркетингу освiтнiх послуг в Українi
ВВ Сиченко
Державне будiвництво, 2007
72007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20