Подписаться
Віктор Сиченко (Viktor Sychenko, Виктор Сыченко)
Віктор Сиченко (Viktor Sychenko, Виктор Сыченко)
Дніпровська академія неперервної освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене dano.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми регулювання системи освіти: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія
ВВ Сиченко
Донецьк: Юго-Восток, 168-283, 2010
582010
Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні
ВВ Сиченко
Державне будівництво, 2007
392007
Система та механізми управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні
ВВ Сиченко
Економічний форум, 34-40, 2011
262011
Механізми державного регулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу
ВВ Сиченко, ВВ Мареніченко
Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління, 52-57, 2015
192015
Методи визначення рівня монополізму на ринках промислової продукції
Т Бень, В Сиченко
Економіка України, 36-41, 1999
141999
Сучасні тенденції розвитку організаційних структур у системі управління закладами вищої освіти
ВВ Сиченко, СО Рибкіна, ЕТ Соколова
Університет митної справи та фінансів, 2021
132021
Інтеграційна стратегія впровадження соціальної доктрини в державній політиці Євросоюзу
ВВ Сиченко, ОО Сиченко
Інвестиції: практика та досвід, 123-125, 2013
132013
Механізми державного регулювання системи вищої освіти в Україні
ВВ Сиченко
ступеня д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00. 02 «Механізми державного …, 2010
122010
Запровадження європейської парадигми кредитно-трансферної системи у ВНЗ в Україні
ВВ Сиченко
Економіка та держава, 73-76, 2009
122009
Supervision and control of local self-government bodies in Ukraine: theoretical and legal approaches to clarification of concepts
A Pugach, V Sychenko, T Molodchenko, T Tarasenko
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 472-479, 2018
112018
Suchasni tendentsii rozvytku orhanizatsiinykh struktur u systemi upravlinnia zakladamy vyshchoi osvity [Current trends in the development of organizational structures in the …
VV Sychenko, SO Rybkina, ET Sokolova
Publichne upravlinnja ta mytne administruvannja 4 (27), 63-68, 2020
102020
Удосконалення інформаційнокомунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти
ВВ Сиченко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, 186-190, 2008
102008
Derzhavne upravlinnia rehionalnym rozvytkom na zasadakh yevropeiskykh standartiv [State management of regional development based on European standards]
VV Sychenko, VV Marenichenko
Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok 4, 441-463, 2019
82019
State regulation of formation small and medium businesses quality development based on grading
VV Sychenko, VV Marenichenko, OV Kozyrieva, SI Strapchuk
82017
Державна політика України у галузі неперервної освіти
ВВ Сиченко, ОМ Мартиненко, СО Рибкіна
Університет митної справи та фінансів, 2019
72019
Mechanisms of reforming the education system in Ukraine
V Sychenko
Innovations in science and education: challenges of our time, 41-42, 2016
72016
Управління навчальними закладами професійно-технічної освіти на державному рівні
ВВ Сиченко
Науковий вісник Академії муніципального управління:[зб. наук. пр.]. Серія …, 2009
72009
Реалізація інтеграційної політики держави в галузі вищої освіти
ВВ Сиченко
Актуальні проблеми державного управління, 172-179, 2009
72009
Сутнiсть та особливостi маркетингу освiтнiх послуг в Українi
ВВ Сиченко
Державне будiвництво, 2007
72007
Механізми державного регулювання розвитку інформаційного суспільства
ВВ Сиченко, АМ Пугач, ВВ Мареніченко, ММ Хитько
Інвестиції: практика та досвід, 76-80, 2020
62020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20