Подписаться
Віктор Сиченко (Viktor Sychenko, Виктор Сыченко)
Віктор Сиченко (Viktor Sychenko, Виктор Сыченко)
Дніпровська академія неперервної освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене dano.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми регулювання системи освіти: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія
ВВ Сиченко
Донецьк: Юго-Восток, 168-283, 2010
522010
Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні
ВВ Сиченко
Державне будівництво, 2007
352007
Система та механізми управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні
ВВ Сиченко
Економічний форум, 34-40, 2011
232011
Механізми державного регулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу
ВВ Сиченко, ВВ Мареніченко
Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління, 52-57, 2015
182015
Методи визначення рівня монополізму на ринках промислової продукції
Т Бень, В Сиченко
Економіка України, 36-41, 1999
141999
Інтеграційна стратегія впровадження соціальної доктрини в державній політиці Євросоюзу
ВВ Сиченко, ОО Сиченко
Інвестиції: практика та досвід, 123-125, 2013
122013
Механізми державного регулювання системи вищої освіти в Україні
ВВ Сиченко
ступеня д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00. 02 «Механізми державного …, 2010
112010
Запровадження європейської парадигми кредитно-трансферної системи у ВНЗ в Україні
ВВ Сиченко
Економіка та держава, 73-76, 2009
112009
Удосконалення інформаційнокомунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти
ВВ Сиченко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, 186-190, 2008
102008
Mechanisms of reforming the education system in Ukraine
V Sychenko
Innovations in science and education: challenges of our time, 41-42, 2016
72016
Управління навчальними закладами професійно-технічної освіти на державному рівні
ВВ Сиченко
Науковий вісник Академії муніципального управління:[зб. наук. пр.]. Серія …, 2009
72009
Реалізація інтеграційної політики держави в галузі вищої освіти
ВВ Сиченко
Актуальні проблеми державного управління, 172-179, 2009
72009
Державна освітня політика в контексті європейської інтеграції
В Сиченко
Вісник НАДУ, 249, 2008
72008
Сутнiсть та особливостi маркетингу освiтнiх послуг в Українi
ВВ Сиченко
Державне будiвництво, 2007
72007
State regulation of formation small and medium businesses quality development based on grading
V Sychenko, VV Marenichenko, O Kozyryeva, S Strapchuk
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2018
62018
Державна політика інтеграції вищої освіти до Європейського освітнього простору
ВВ Сиченко
Держава та регіони: Серія: Державне управління, 183-188, 2008
62008
Сучасні тенденції розвитку організаційних структур у системі управління закладами вищої освіти
ВВ Сиченко, СО Рибкіна, ЕТ Соколова
Університет митної справи та фінансів, 2021
52021
Supervision and control of local self-government bodies in Ukraine: theoretical and legal approaches to clarification of concepts
V Sychenko, A Pugach, T Molodchenko, T Tarasenko
Financial and credit activities: problems of theory and practice 2 (25), 472-479, 2018
52018
Перспективи та можливості ефективного функціонування системи державної соціальної політики України
ВВ Сиченко
Академія митної служби України, 2016
52016
Державна підтримка та регулювання експорту зерна з України
ВВ Сиченко, ОО Сиченко
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М …, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20