Віктор Сиченко (Viktor Sychenko, Виктор Сыченко)
Віктор Сиченко (Viktor Sychenko, Виктор Сыченко)
Дніпровська академія неперервної освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене dano.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми регулювання системи освіти: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія
ВВ Сиченко
Донецьк: Юго-Восток, 168-283, 2010
482010
Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні
ВВ Сиченко
Державне будівництво, 2007
322007
Система та механізми управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні
ВВ Сиченко
Економічний форум, 34-40, 2011
222011
Механізми державного регулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу
ВВ Сиченко, ВВ Мареніченко
Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління, 52-57, 2015
182015
Методи визначення рівня монополізму на ринках промислової продукції
Т Бень, В Сиченко
Економіка України, 36-41, 1999
141999
Інтеграційна стратегія впровадження соціальної доктрини в державній політиці Євросоюзу
ВВ Сиченко, ОО Сиченко
Інвестиції: практика та досвід, 123-125, 2013
112013
Запровадження європейської парадигми кредитно-трансферної системи у ВНЗ в Україні
ВВ Сиченко
Економіка та держава, 73-76, 2009
112009
Механізми державного регулювання системи вищої освіти в Україні
ВВ Сиченко
ступеня д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00. 02 «Механізми державного …, 2010
102010
Удосконалення інформаційнокомунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти
ВВ Сиченко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, 186-190, 2008
102008
Supervision and control of local self-government bodies in Ukraine: theoretical and legal approaches to clarification of concepts
A Pugach, V Sychenko, T Molodchenko, T Tarasenko
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 472-479, 2018
72018
State regulation of formation small and medium businesses quality development based on grading
VV Sychenko, VV Marenichenko, OV Kozyrieva, SI Strapchuk
72017
Mechanisms of reforming the education system in Ukraine
V Sychenko
Innovations in science and education: challenges of our time, 41-42, 2016
72016
Управління навчальними закладами професійно-технічної освіти на державному рівні
ВВ Сиченко
Науковий вісник Академії муніципального управління:[зб. наук. пр.]. Серія …, 2009
72009
Державна освітня політика в контексті європейської інтеграції
В Сиченко
Вісник НАДУ, 249, 2008
72008
Сутнiсть та особливостi маркетингу освiтнiх послуг в Українi
ВВ Сиченко
Державне будiвництво, 2007
72007
Основні етапи розвитку державного управління системою вищої освіти
ВВ Сиченко
Теорія та практика державного управління, 265-273, 2009
62009
Реалізація інтеграційної політики держави в галузі вищої освіти
ВВ Сиченко
Актуальні проблеми державного управління, 172-179, 2009
62009
Державна політика інтеграції вищої освіти до Європейського освітнього простору
ВВ Сиченко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, 183-188, 2008
62008
Державна підтримка та регулювання експорту зерна з України
ВВ Сиченко, ОО Сиченко
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М …, 2011
52011
Державні механізми фінансування освітніх закладів
ВВ Сиченко
Теорія та практика державного управління, 239-244, 2008
52008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20