Підписатись
Володимир Загорський, Volodymyr Zahorskyi
Володимир Загорський, Volodymyr Zahorskyi
д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України, ректор НЛТУ
Підтверджена електронна адреса в nltu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: монографія
ВС Загорський
Х.: ІНЖЕК, 152-164, 2008
712008
Концептуальні основи формування системи управління сталим розвитком еколого-економічних систем: монографія
ВС Загорський
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018
532018
Financial and administrative aspects of small business development in Ukraine
VS Zahorskyi, AV Lipentsev, NY Yurystovska, NH Mazii, OO Akimov
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (30), 351-360, 2019
422019
STRATEGIC DIRECTIONS OF STATE ASSISTANCE TO ENTERPRISES DEVELOPMENT IN UKRAINE: MANAGERIAL AND FINANCIAL ASPECTS
OOA V. S. Zahorskyi, A. V. Lipentsev, N. H. Mazii, V. Bashtannyk.
Financial and credit activity: problems of theory and practice 33 (Vol. 2 …, 2020
41*2020
Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров'я
В Загорський, З Лободіна, Г Лопушняк
Зоряна Лободіна, 2010
412010
Фінанси: навч. посіб.
ВС Загорський, ОД Вовчак, ІГ Благун, ІР Чуй
К.: Знання, 2006
402006
Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем
ЄМ Борщук, В Загорський
Регіональна економіка, 113-119, 2005
352005
Екологічні основи економіки: навч. посіб.
ЄМ Борщук
Львів: Інтелект-Захід, 2005
292005
Податки для конкурентоспроможної економіки
В Загорський
Дзеркало тижня, 596, 2006
272006
Бюджетно-податкова система України: теорія і практика: монографія
ВС Загорський
Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006
262006
Енциклопедія державного управління
ЮВ Ковбасюк, ВП Трощинський, ЮП Сурмін, ММ Білинська, ...
Київ: НАДУ, 2011
252011
Інноваційна стратегія підприємства та напрями її реалізації на сучасному етапі
ВС Загорський, ОД Вовчак
Регіональні перспективи, 46-54, 2000
232000
Системний аналіз концепції сталого розвитку
ВС Загорський, ЄМ Борщук
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012
212012
Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками: монографія
ВС Загорський
Х.: ІНЖЕК, 2008
192008
Концептуальні засади державної соціальної політики
В Загорський, Γ Лопушняк
Ефективність державного управління 21, 13-20, 2009
182009
Проблеми структури інформаційної системи господарського обліку та шляхи їх вирішення
ВІ Бачинський, В Загорський
Вісник Львівської комерційної академії, 9-15, 2004
182004
Принципи функціонування податкової системи ринкового типу
ВС Загорський, ІГ Благун
Фінанси України, 92-99, 2003
182003
Модель ефективної комунікації у сфері публічного управління та адміністрування: структурно-функціональний аспект
ВС Загорський, СН Ганущин
Демократичне врядування, 2016
172016
Глобальна екологічна проблема в системі національної безпеки
В Загорський, А Ліпенцев, Є Борщук
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2011
152011
Kontseptualni osnovy formuvannia systemy upravlinnia stalym rozvytkom ekoloho-ekonomichnykh system
V Zahorskyi
URL: http://www. lvivacademy. com/vidavnitstvo_1/monografii/zagorskii …, 2018
132018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20