Подписаться
Olena Kruhlova
Olena Kruhlova
Другие именаОлена Анатоліївна Круглова, Олена Круглова, Olena Kruglova
State Biotechnological University (SBTU), /Державний біотехнологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси підприємств : Навчальний посібник
НО Власова, ЛІ Безгінова, ОА Круглова
К.: Центр учбової літератури, 2007
113*2007
Економіка ресторанного господарства
НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова
Харків: Світ книг, 2013
33*2013
Світовий та вітчизняний досвід визначення фінансового результату як об’єкта моніторингу на торговельному підприємстві
ТВ Андросова, ОА Круглова, ВО Козуб
Проблеми економіки, 194-201, 2014
29*2014
Національна економіка : підручник
ОВ Носова, НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова
К.: Центр учбової літератури, 2013
292013
Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства
ТВ Андросова, НО Власова, НВ Михайлова, ОА Круглова
Харківський державний університет харчування та торгівлі; Харків: ХДУХТ, 2010
212010
Оцінка ефективності управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі
ОА Круглова
Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць, 2002
18*2002
Економіка торгівлі : навч. посібник
НО Власова, ВА Гросул, НС Краснокутська, КО А
Харків: Світ книг, 2015
17*2015
Финансовый леверидж как инструмент оценки риска формирования финансовой структуры капитала торгового предприятия
МА Дядюк, ЕА Круглова, ВВ Фощан
Бизнес Информ, 272-278, 2014
17*2014
Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова, ОА Круглова, ОС Шуміло
Монограф, 2011
17*2011
Efektyvnist upravlinnia tovarnymy zapasamy u pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli*
OA Kruhlova
17*2002
Вплив ресурсного потенціалу на формування цінності підприємствами торгівлі
Н Краснокутская, Е Круглова, В Андросов
Бизнес Информ, 2013
16*2013
Комплексне оцінювання адаптаційного потенціалу в системі адаптивного управління підприємств торгівлі
ВА Гросул, ОА Круглова, ОД Рачкован
Маркетинг і менеджмент інновацій, 213-222, 2017
14*2017
Формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі
НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова, НМ Смольнякова, ...
ХДУХТ, 2009
12*2009
Enterprise integration and formation of cluster structures in the field of food sector
V Hrosul, O Kruhlova, T Mkrtchyan, S Zubkov, O Timchenko
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 7 (2 …, 2021
11*2021
Transparency of the enterprise: from theory to practice of evaluation (on the example of retail networks)
P Krasnokutska, N., Kruhlova, O., Kozub, V., & Martíšková
ECONOMIC ANNALS-XXI 175 (1-2), 58-62, 2019
10*2019
Маркетингові комунікації в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств торгівлі на міжнародному ринку: монографія
ТВ Андросова, ОВ Кот, ОА Круглова, ТВ Шталь
Харків: ХДУХТ, 2010
9*2010
Моніторинг фінансових результатів торговельних підприємств: сутність і модель реалізації
ОА Круглова, ЛВ Семерунь
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2015
82015
Системний підхід до організації моніторингу на підприємстві
ОА Круглова, ВО Козуб
Бізнес Інформ, 307-311, 2014
82014
Систематизація показників оцінки ефективності дивідендної політики підприємства
ОА Круглова, ВВ Віннікова
Економічний простір, 2011
82011
Ефективнiсть управлiння товарними запасами у пiдприємствах роздрiбної торгiвлi: дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.07. 05 «Економiка торгiвлi та послуг …
ОА Круглова
82002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20