Подписаться
Микола Іванович Панов, Николай Иванович Панов, Mikola Panov
Микола Іванович Панов, Николай Иванович Панов, Mikola Panov
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
науково-практичний коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 1196, 2003
4902003
Науково-практичний коментар
К України
Х.: Право, 443, 2003
4782003
Способ совершения преступления и уголовная ответственность
НИ Панов
Вища шк, 1982
4091982
Філософія права: словник
ВА Бачинін, ВС Журавський, МІ Панов
К.: Ін Юре, 2003
2522003
Науково-практичний коментар/за заг. ред
К кодекс України
ВТ Маляренко, ВВ Сташиса, ВЯ Тація. Вид, 2008
2202008
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
1802002
Квалификация насильственных преступлений
НИ Панов
Х.: Юридический ин-т, 29, 1986
1051986
Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве
НИ Панов
Харьков: ХЮрИ 514, 1987
971987
Вибрані наукові праці з проблем правознавства
МІ Панов
К.: Ін Юре 932, 2010
962010
Уголовно-правовое значение способа совершения преступления
НИ Панов
Харьков: Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1984
871984
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
802002
Понятие предмета преступления по советскому уголовному праву
НИ Панов
Проблемы правоведения, 67-73, 1984
791984
Науково-практичний коментар/За заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Ін Юре, 714, 2003
772003
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
772001
Проблемы методологи формирования категориально-понятийного аппарата юридической науки
НИ Панов
Проблеми законності, 3-13, 2014
762014
Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків: монографія
ММ Панов
Х.: Право 184, 126, 2009
752009
Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до постановки проблеми)
М Панов, ВП Тихий
видавництво" Право", 2000
752000
Методологические аспекты формирования понятийного аппарата юридической науки
НИ Панов
Известия высших учебных заведений. Правоведение, 18-29, 2006
642006
наук.-практ. коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 2003
572003
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
542009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20