Подписаться
Микола Іванович Панов, Николай Иванович Панов, Mikola Panov
Микола Іванович Панов, Николай Иванович Панов, Mikola Panov
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред
К кодекс України
ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна 2, 2013
7562013
науково-практичний коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 1196, 2003
5282003
Способ совершения преступления и уголовная ответственность
НИ Панов
Вища шк, 1982
4681982
Філософія права: словник
ВА Бачинін, ВС Журавський, МІ Панов
К.: Ін Юре, 2003
3142003
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
2002002
Науково-практичний коментар
К України
Х.: Право, 611-619, 2003
1522003
Вибрані праці з проблем правознавства
МІ Панов
Харків: Право, 2020
1242020
Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве
НИ Панов
Харьков: ХЮрИ 514, 1987
1091987
Проблемы методологи формирования категориально-понятийного аппарата юридической науки
НИ Панов
Проблеми законності, 3-13, 2014
972014
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
962002
Уголовно-правовое значение способа совершения преступления
НИ Панов
Харьков: Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1984
911984
Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
ММ Панов
Х.: Право 184, 12, 2009
882009
Науково-практичний коментар/За заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Ін Юре, 714, 2003
852003
Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до постановки проблеми)
М Панов, ВП Тихий
видавництво" Право", 2000
832000
Понятие предмета преступления по советскому уголовному праву
НИ Панов
Проблемы правоведения, 67-73, 1984
831984
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
822001
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
712009
Методологические аспекты формирования понятийного аппарата юридической науки
НИ Панов
Известия высших учебных заведений. Правоведение, 18-29, 2006
682006
Квалификация насильственных преступлений
НИ Панов
Х.: Юридический ин-т, 29, 1986
661986
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (Військові злочини)
МІ Панов, ВІ Касинюк, СО Харитонов
Харків: Харків юридичний 172, 2006
602006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20