Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Запорізький національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Русский язык 5
ВВ Воронкова
Просвещение, 2006
257*2006
Кадровий менеджмент: Навчальний посібник
ВГ Воронкова
К.: ВД «Професіонал, 2004
1332004
Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: монографія
ВГ Воронкова
Запорізька державна інженерна академія, 2010
1032010
Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-антропологічні виміри). Монографія
ВГ Воронкова
Запоріжжя: РВВ ЗДІА 254, 2008
712008
Менеджмент у державних організаціях: навч. посіб.
ВГ Воронкова
К.: Професіонал 256, 2004
692004
Філософія: навчальний посібник
ВГ Воронкова
К.: ВД “Професіонал, 439, 2004
682004
Метафізичні виміри людського буття
В Воронкова
ББК 87 Ф 54, 3, 2013
582013
Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства
ВГ Воронкова
Гілея: науковий вісник, 174-179, 2015
572015
Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст: монографія
ВГ Воронкова
Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2012
552012
Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві
ВГ Воронкова
Гілея: науковий вісник, 198-203, 2014
532014
Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації
ВГ Воронкова, ВО Нікітенко
Гілея: науковий вісник, 487-492, 2013
502013
Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего
V Voronkova
Future Human Image, 134-152, 2012
492012
Соціально-економічне прогнозування
ВГ Воронкова
навчальний посібник.–К.: ВД «Професіонал, 2004
482004
Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 17-28, 2012
472012
Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 16-32, 2009
452009
Фiлософiя глобалiзацiї: соцiоантропологiчнi, соцiоекономiчнi та соцiокультурнi вимiри
ВГ Воронкова
Монографiя, 272, 2010
442010
Синергетична методологія аналізу соціального управління
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 26-46, 2009
412009
Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего
ВГ Воронкова
Антропологические измерения философских исследований, 2013
372013
Глобалізація як процес універсалізації стосунків між державою та ринком
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 15-35, 2008
372008
Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до smart-суспільства
ВГ Воронкова, ВГ Воронкова, ТП Романенко, ТП Романенко, ...
ЗДІА, 2016
352016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20