Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Запорізький національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Русский язык 5
ВВ Воронкова
Просвещение, 2006
227*2006
Кадровий менеджмент: Навчальний посібник
ВГ Воронкова
К.: ВД «Професіонал, 2004
1052004
Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: монографія
ВГ Воронкова
Запорізька державна інженерна академія, 2010
982010
Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-антропологічні виміри). Монографія
ВГ Воронкова
Запоріжжя: РВВ ЗДІА 254, 2008
682008
Менеджмент у державних організаціях: навч. посіб.
ВГ Воронкова
К.: Професіонал 256, 2, 2004
642004
Метафізичні виміри людського буття
В Воронкова
ББК 87 Ф 54, 3, 2013
572013
Філософія: навчальний посібник
ВГ Воронкова
К.: ВД “Професіонал, 439, 2004
532004
Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретикометодологічний контекст: монографія
ВГ Воронкова
Запоріжжя: ЗДІА 262, 2012
522012
Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства
ВГ Воронкова
Гілея: науковий вісник, 174-179, 2015
452015
Соціально-економічне прогнозування
ВГ Воронкова
К.: ВД «Професіонал, 2004
452004
Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації
ВГ Воронкова, ВО Нікітенко
Гілея: науковий вісник, 487-492, 2013
442013
Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего
V Voronkova
Future Human Image, 134-152, 2012
442012
Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві
ВГ Воронкова
Гілея: науковий вісник, 198-203, 2014
432014
Муніципальний менеджмент: навч. посіб.
ВГ Воронкова
К.: Професіонал, 2004
422004
Фiлософiя глобалiзацiї: соцiоантропологiчнi, соцiоекономiчнi та соцiокультурнi вимiри
ВГ Воронкова
Монографiя, 272, 2010
412010
Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 17-28, 2012
402012
Синергетична методологія аналізу соціального управління
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 26-46, 2009
382009
Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего
ВГ Воронкова
Антропологические измерения философских исследований, 2013
352013
Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 16-32, 2009
332009
Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства
В Воронкова
Філософія освіти, 2008
332008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20