Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Запорізький національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Русский язык 5
ВВ Воронкова
Просвещение, 2006
249*2006
Кадровий менеджмент: Навчальний посібник
ВГ Воронкова
К.: ВД «Професіонал, 2004
1292004
Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: монографія
ВГ Воронкова
Запорізька державна інженерна академія, 2010
992010
Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-антропологічні виміри). Монографія
ВГ Воронкова
Запоріжжя: РВВ ЗДІА 254, 2008
692008
Філософія: навчальний посібник
ВГ Воронкова
К.: ВД “Професіонал, 439, 2004
682004
Менеджмент у державних організаціях: навч. посіб.
ВГ Воронкова
К.: Професіонал 256, 2004
662004
Метафізичні виміри людського буття
В Воронкова
ББК 87 Ф 54, 3, 2013
562013
Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства
ВГ Воронкова
Гілея: науковий вісник, 174-179, 2015
552015
Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві
ВГ Воронкова
Гілея: науковий вісник, 198-203, 2014
532014
Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст: монографія
ВГ Воронкова
Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2012
532012
Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації
ВГ Воронкова, ВО Нікітенко
Гілея: науковий вісник, 487-492, 2013
502013
Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего
V Voronkova
Future Human Image, 134-152, 2012
492012
Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 17-28, 2012
462012
Соціально-економічне прогнозування
ВГ Воронкова
навчальний посібник.–К.: ВД «Професіонал, 2004
462004
Фiлософiя глобалiзацiї: соцiоантропологiчнi, соцiоекономiчнi та соцiокультурнi вимiри
ВГ Воронкова
Монографiя, 272, 2010
442010
Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 16-32, 2009
432009
Синергетична методологія аналізу соціального управління
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 26-46, 2009
402009
Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего
ВГ Воронкова
Антропологические измерения философских исследований, 2013
372013
Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до smart-суспільства
ВГ Воронкова, ВГ Воронкова, ТП Романенко, ТП Романенко, ...
ЗДІА, 2016
342016
Фiлософiя гуманiстичного менеджменту (соцiально-антропологiчнi вимiри)
ВГ Воронкова
Запоріжжя: РВВ ЗДІА 254, 2008
332008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20