Подписаться
Герасименко Оксана Олександрівна   Gerasimenko Oksana / Herasymenko Oksana
Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana / Herasymenko Oksana
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Social Responsibility: theory and practice of development
OA Hrishnova, OO Herasymenko, AM Kolot
K.: KNEU.[in Ukrainian], 2012
200*2012
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2009
172*2009
Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів
АМ Колот, ОО Герасименко
Демографія та соціальна економіка, 97-125, 2019
107*2019
Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
Die Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020
89*2020
Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia [Decent work: imperatives, Ukrainian realities, support mechanisms]
AM Kolot, VM Daniuk, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2017
79*2017
Digital transformation and new business models as determinants of formation of the economy of nontypical employment
A Kolot, O Herasymenko
Social and labour relations: theory and practice 10 (1), 33-54, 2020
74*2020
Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення
ОО Герасименко, ГВ Герасименко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
712015
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
70*2010
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
44*2015
Market, state and business in coordinates of the new economy. Problems and Perspectives in Management, 15 (3), 76-97
A Kolot, O Herasymenko
42*2017
Work XXI: philosophy of change, challenges, vectors of development
AM Kolot, OO Herasymenko
Kyiv: National Economic University named after Vadym Hetman [in Ukrainian], 2021
38*2021
Sotsialna vidpovidalnist
A Kolot, O Hrishnova, O Herasymenko
Social responsibility]. Kyiv, KNEU, 2015
38*2015
Sotsial ‘nyy oblik ta nefinansova zvitnist ‘yak instrumenty realizatsiyi sotsial ‘noyi vidpovidal ‘nosti [Social accounting and nonfinancial reporting as tools for the …
O Herasymenko
Visnyk Kyyivs ‘koho natsional ‘noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka …, 2012
38*2012
Development of a decent work institute as a social quality imperative: Lessons for Ukraine
A Kolot, S Kozmenko, O Herasymenko, D Štreimikienė
Economics & Sociology 13 (2), 70-85, 2020
352020
Управління персоналом: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц
ВМ Петюх, БГ Базилюк, ОО Герасименко
К.: КНЕУ, 2000
322000
Instytuty zainiatosti i dokhodiv v novii ekonomitsi: hlobalni trendy [Institutions of employment and income in the new economy: global trends]
AM Kolot, OO Herasymenko
Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii 1, 195-235, 2018
28*2018
Innovative labor and its intellectualization as strategic vectors of the formation of the new economy
A Kolot, O Herasymenko
Economics of Management Organization, 1 (29), 6-23, 2018
27*2018
Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
272018
Соціальна нерівність доходів: глобальний вимір
АМ Колот, ОО Герасименко
Економічна теорія, 76-107, 2017
26*2017
Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-тудової сфери
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко
НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 2015
262015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20