Подписаться
Герасименко Оксана Олександрівна   Gerasimenko Oksana / Herasymenko Oksana
Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana / Herasymenko Oksana
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВМ Петюх
К: КНЕУ, 2000
2112000
Social Responsibility: theory and practice of development
OA Hrishnova, OO Herasymenko, AM Kolot
K.: KNEU.[in Ukrainian], 2012
184*2012
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2009
161*2009
Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів
АМ Колот, ОО Герасименко
Демографія та соціальна економіка, 97-125, 2019
97*2019
Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
Die Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020
79*2020
Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia [Decent work: imperatives, Ukrainian realities, support mechanisms]
AM Kolot, VM Daniuk, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU [in Ukrainian], 2017
75*2017
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
68*2010
Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення
ОО Герасименко, ГВ Герасименко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
562015
Digital transformation and new business models as determinants of formation of the economy of nontypical employment
A Kolot, O Herasymenko
Social and labour relations: theory and practice 10 (1), 33-54, 2020
55*2020
Market, state and business in coordinates of the new economy. Problems and Perspectives in Management, 15 (3), 76-97
A Kolot, O Herasymenko
39*2017
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
38*2015
Sotsialna vidpovidalnist
A Kolot, O Hrishnova, O Herasymenko
Social responsibility]. Kyiv, KNEU, 2015
36*2015
Socialʹnyj oblik ta nefinansova zvitnistʹ jak instrument realizaciji socialʹnoji vidpovidalʹnosti [Social Accounting and Non-Financial Reporting as an Instrument for …
O Herasymenko
Visnyk Kyjiv. nac. un-tu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika 137, 39-42, 2012
33*2012
Development of a decent work institute as a social quality imperative: Lessons for Ukraine
A Kolot, S Kozmenko, O Herasymenko, D Štreimikienė
Economics & Sociology 13 (2), 70-85, 2020
282020
Instytuty zainiatosti i dokhodiv v novii ekonomitsi: hlobalni trendy [Institutions of employment and income in the new economy: global trends]
AM Kolot, OO Herasymenko
Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii 1, 195-235, 2018
27*2018
Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
272018
Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-тудової сфери
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко
НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 2015
262015
Innovative labor and its intellectualization as strategic vectors of the formation of the new economy
A Kolot, O Herasymenko
Economics of Management Organization, 1 (29), 6-23, 2018
24*2018
Соціальна нерівність доходів: глобальний вимір
АМ Колот, ОО Герасименко
Економічна теорія, 76-107, 2017
24*2017
Sotsialna derzhava: henezys i perspektyvy rozvytku [Social welfare state: genesis and prospects of development]
A Kolot, O Herasymenko
Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka 1, 8-36, 2017
21*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20