Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana Herasymenko Oksana
Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana Herasymenko Oksana
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВМ Петюх
К.: КНЕУ, 2000
1522000
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
127*2012
Економіка праці та соціально-трудові відносини
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
742009
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
46*2010
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2009
352009
others (2015)
AM Kolot, IF Hnybidenko, OO Herasymenko
Sotsial’notrudovi vidnosyny zaynyatosti: suchasni tendentsiyi, vyklyky …, 0
22
Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності
О Герасименко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
202012
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
192017
Sotsial’no-trudovi vidnosyny zajniatosti: suchasni tendentsii, vyklyky, shliakhy rozvytku [Social Labor Relations of Employment: current trends, challenges, ways of development]
AM Kolot, IF Hnybidenko, OO Herasymenko
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2015
182015
Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-тудової сфери
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко
НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 2015
182015
Market, state and business in coordinates of the new economy
A Kolot, O Herasymenko
Problems and perspectives in management, 76-97, 2017
172017
others (2009)
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Ekonomika pratsi ta sotsial’no-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Social …, 0
17
Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia [Decent work: imperatives, Ukrainian realities, mechanisms of provision]
AM Kolot, VM Daniuk, OO Herasymenko
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2017
152017
Socialna vidpovidalnist: navch. posib.[Social responsibility: study guide]
AM Kolot
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2015
152015
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
142015
Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення
ОО Герасименко, ГВ Герасименко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
142015
Теоретико-методологічні засади гідної праці: проблеми та напрями розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
132015
Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України)
ОО Герасименко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.—К, 2003
132003
Інноваційна праця: особливості змісту та соціально-економічної форми
ОО Герасименко
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2008
122008
Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН …, 2016
112016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20