Подписаться
Момот Тетяна Валеріївна Momot Tetiana
Момот Тетяна Валеріївна Momot Tetiana
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія.
ТВ Момот
ХНАМГ, 2006
1702006
Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник.
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв, МВ Кадничанський, ІГ Чалий
Київ" Центр учбової літератури", 2011
982011
Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології
Т Момот
Х.: Фактор, 2007
902007
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія.
ТВ Момот, МВ Кадничанський, АО Лобанов, НВ Рудь
Видавничий будинок «Фактор», 2010
672010
Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Cost-oriented corporate governance: from theory to practical implementation]
TV Momot
Kharkiv: KNAMH [in Ukrainian], 2006
422006
Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення методики оцінки
ТВ Момот
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління 4 (34), 117-122, 2005
372005
Оценка стоимости бизнеса: современные технологии
ТВ Момот
Х.: Фактор 224, 2007
362007
Вартiсно-орiєнтоване корпоративне управлiння: вiд теорiї до практичного впровадження: монографiя
ТВ Момот
Х.: ХНАМГ, 380, 2006
352006
Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації
ВМ Бабаєв, ГВ Стадник, ТВ Момот
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 2-9, 2019
342019
The enterprise economic security system: the state assessment using management functional types
O Illiashenko, Y Rudnichenko, T Momot, N Havlovska
International Journal for Quality Research 14 (1), 183, 2020
272020
Про методи оцінки якості корпоративного управління
Т Момот
Економіка України, 41-55, 2007
272007
Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства
ТВ Момот, ГМ Бреславська
Коммунальное хозяйство городов, 207-211, 2008
252008
Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження
ТВ Момот, ІО Філатова, ОО Конопліна
Актуальні проблеми економіки, 36-44, 2015
212015
Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки
ТВ Момот, ЧХ Юй
Бизнес Информ, 266-271, 2015
212015
Оцiнка вартостi бiзнесу: сучаснi технологiї
Т Момот
Х.: Фактор, 224, 2007
182007
Тіньова економіка як загроза економічній безпеці України: методи вимірювання та оцінка масштабів
КГІ Шепель ТВ
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 2021
172021
Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі
ТВ Момот, ІО Філатова, ОВ Тофанюк
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 14–26-14–26, 2011
172011
Systematization of international experience of ensuring economic security of exacerbation of the threats and challenges of a new type for national and international security
T Momot, N Avanesova
Baltic Journal of Economic Studies 2 (1), 77-83, 2016
162016
Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки банківських установ в умовах кризи
ТВ Момот, ОМ Овчелупова, КС Соловйова
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 32-36, 2015
152015
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз»(для сту-дентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»).
ТВ Момот
142010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20