Подписаться
Момот Тетяна Валеріївна Momot Tetiana
Момот Тетяна Валеріївна Momot Tetiana
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія.
ТВ Момот
ХНАМГ, 2006
1582006
Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології
Т Момот
Х.: Фактор, 2007
782007
Фінансовий менеджмент
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв, МВ Кадничанський, ІГ Чалий
Навч. посіб./за ред. Момот ТВ–К.: Центр учбової літератури 712, 2011
77*2011
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія.
ТВ Момот, МВ Кадничанський, АО Лобанов, НВ Рудь
Видавничий будинок «Фактор», 2010
592010
Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Cost-oriented corporate governance: from theory to practical implementation]
TV Momot
Kharkiv: KhNAMH, 2006
362006
Оценка стоимости бизнеса: современные технологии
ТВ Момот
Х.: Фактор 224, 2007
352007
Вартiсно-орiєнтоване корпоративне управлiння: вiд теорiї до практичного впровадження: монографiя
ТВ Момот
Х.: ХНАМГ, 380, 2006
352006
Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення методики оцінки
ТВ Момот
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління 4 (34), 117-122, 2005
322005
Про методи оцінки якості корпоративного управління
Т Момот
Економіка України, 41-55, 2007
262007
Фінансовий менеджмент: навч. посіб.
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв
К.: Центр учбової літератури, 2011
242011
Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства
ТВ Момот, ГМ Бреславська
Коммунальное хозяйство городов, 207-211, 2008
202008
Оцiнка вартостi бiзнесу: сучаснi технологiї
Т Момот
Х.: Фактор, 224, 2007
182007
The enterprise economic security system: the state assessment using management functional types
O Illiashenko, Y Rudnichenko, T Momot, N Havlovska
International Journal for Quality Research 14 (1), 183, 2020
162020
Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження
ТВ Момот, ІО Філатова, ОО Конопліна
Актуальні проблеми економіки, 36-44, 2015
162015
Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі
ТВ Момот, ІО Філатова, ОВ Тофанюк
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 14–26-14–26, 2011
152011
Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки
ТВ Момот, ЧХ Юй
Бизнес Информ, 2015
132015
Формування механізму управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі)
ТВ Момот
Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07. 03, 1999
121999
Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації
ВМ Бабаєв, ГВ Стадник, ТВ Момот
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 2-9, 2019
112019
Systematization of international experience of ensuring economic security of exacerbation of the threats and challenges of a new type for national and international security
T Momot, N Avanesova
Baltic Journal of Economic Studies 2 (1), 77-83, 2016
112016
Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства
ТВ Момот, ЮІ Мізік, СЯ Політучій
Актуальні проблеми економіки, 167-174, 2016
112016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20