Ірина Петрівна Купріянчик
Ірина Петрівна Купріянчик
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепція розвитку сімейних фермерських господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн
ІП Купріянчик
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 32-40, 2016
72016
Екологобезпечне використання сільськогосподарських земель на регіональному рівні
ІП Купріянчик, НВ Мединська
Корсунь-Шевченківський, ФОП Майдаченко ІС, 2011
62011
Роль соціально-економічної й інституційної складових у формуванні й функціонуванні агрохолдингів в Україні
ОС Дорош, ІП Купріянчик
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 12-19, 2016
52016
Проблемні аспекти розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів
ЙМ Дорош, ІП Купріянчик
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 11-18, 2016
42016
Інформаційно-методичне забезпечення екологобезпечного використання сільськогосподарських угідь
ІП Купріянчик, ОС Дорош
Інвестиції: практика та досвід, 69-70, 2012
42012
Екологічний аспект використання меліорованих земель
І Купріянчик
Землевпорядний вісник, 64-67, 2006
42006
Землевпорядний регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні
ОС Дорош, РІ Буряк, ІП Купріянчик
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 20-27, 2017
32017
Окремі аспекти формування та державної реєстрації еколого-технологічних обмежень у використанні земель
ЙМ Дорош, ІП Купріянчик
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 13-20, 2017
32017
Фактори впливу на розвиток сільського зеленого туризму як малого підприємництва в Україні
ІП Купріянчик, АЙ Дорош
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2019
22019
Наукові підходи до розроблення планувальної документації для об’єднаних територіальних громад
ОС Дорош, ІП Купріянчик, ДМ Мельник
Економіка природокористування і сталий розвиток, 42-48, 2018
22018
Інституційний підхід до планування розвитку системи землекористувань територій територіальних громад
ІП Купріянчик, ДМ Мельник, ВА Салюта
Інвестиції: практика та досвід, 25-30, 2018
22018
Факторний аналіз загроз та ризиків екологічної безпеки сільськогосподарського землекористування
І Купріянчик
Економічний дискурс 1 (1), 7-15, 2020
12020
Практика врахування принципів та підходів при плануванні розвитку територій новоутворених територіальних громад
О Дорош, І Купріянчик, Д Мельник, В Салюта
Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та …, 2018
12018
Визначення принципів формування й функціонування аграрних землеволодінь та землекористувань
ІП Купріянчик
Проблеми збалансованого природокористування в агросфері: матеріали міжнар …, 2016
12016
Забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення
ІП Купріянчик, НВ Мединська
Агросвіт, 89-93, 2015
12015
Аналіз ефективності використання земельних ресурсів із врахуванням регіональних особливостей Донецького регіону
ЄВ Бутенко, ІП Купріянчик
Агросвіт, 15-16, 2012
12012
Методика обчислення частки концентрації сільськогосподарських земель для об’єднаних територіальних громад
ІП Купріянчик, АЙ Дорош
Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених …, 2020
2020
Методичні вказівки до виконання самостійних робітз дисципліни «Раціональне використання та охорона земель»
АЙ Дорош, ІП Купріянчик, БО Аврамчук, ЄВ Бутенко
НУБіП України, 2019
2019
Технології відтворення продуктивності земель: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
АЙ Дорош, ІП Купріянчик, БО Аврамчук
2019
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭКОЛОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ
ЙМ Дорош, ІП Купріянчик
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 13-21, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20