Подписаться
Ольга Шумило
Ольга Шумило
ХНУБА, факультет экономики и менеджмента, Кафедра финансов и кредита,
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Взаємозв’язок категорій фінансова безпека підприємства і фінансова стійкість підприємства
ОС Шуміло, КВ Савченко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 38-42, 2017
142017
Динаміка сучасного розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні
ОС Шуміло
Бізнес інформ, 171-176, 2014
142014
Кадрова складова економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі
ЛЛ Калініченко, ОС Шуміло, ЯЮ Кулімякін
Проблемы экономики, 138-143, 2020
132020
Принципи, функції та методи управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі
МВ Чорна, ОС Шуміло
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2016
132016
Чинники та загрози економічній безпеці торговельних підприємств
ОС Шуміло
Бізнес Інформ, 240-245, 2015
102015
Теоретико-методологічні засади управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі
ОС Шуміло
Харків: Вид-во «Лідер, 2018
82018
Особливості наукових підходів до визначення поняття економічна безпека підприємства
ОС Шуміло
Проблеми економіки, 339-344, 2014
82014
Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі
ОС Шуміло
Харків: ХДУХТ, 2010
82010
Управління персоналом підприємств крізь призму теорії поколінь
ВВ Смачило, ОС Шуміло, ЄВ Попова
Ефективна економіка, 2020
62020
Сучасні тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні
МВ Чорна, ОС Шуміло
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2015
62015
Системний підхід під час дослідження економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі
ОС Шуміло
Глобальні та національні проблеми економіки, 650-653, 2015
62015
Аналіз наукових підходів до визначення суті понять кризи та антикризового управління підприємством
ОС Шуміло, НО Савченко
Бізнес Інформ, 11-16, 2021
52021
Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики
НЕ Аванесова, АМ Волосов, АМ Губарєва, КО Колєдіна, ГВ Криворучко, ...
Харків: Лідер, 2016
52016
Складові економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі
ОС Шуміло
Економічний простір, 205-217, 2015
52015
Formuvannia efektyvnoi systemy obsluhovuvannia spozhyvachiv u pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli [Formation of an effective system of customer service in retail trade enterprises]
NO Vlasova, OS Shumilo, OA Kruhlova
Kharkiv: AdvA [in Ukrainian], 2011
52011
Визначення суті поняття фінансова безпека підприємства та загроз для неї
МО Гайдуков, ОС Шуміло
Бізнес Інформ, 87-93, 2021
42021
Принципи та методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств
ОС Шуміло, ДС Рудас, ВМ Сукульський
Бизнес Информ, 291-297, 2020
42020
Концепція управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі
ОС Шуміло
Бизнес Информ, 219-224, 2017
42017
Моделі управління економічною безпекою як конкурентні переваги торговельного підприємства
ОС Шуміло, МВ Чорна
42017
Качество обслуживания и эффективность хозяйственной деятельности предприятия [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum
ОС Шумило
Bi/2009_4/4 283 (29), 77-79, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20