Подписаться
Ольга Шумило
Ольга Шумило
ХНУБА, факультет экономики и менеджмента, Кафедра финансов и кредита,
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динаміка сучасного розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні
ОС Шуміло
Бізнес Інформ, 171-176, 2014
132014
Принципи, функції та методи управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі
МВ Чорна, ОС Шуміло
Харків: ХДУХТ, 2016
122016
Взаємозв’язок категорій фінансова безпека підприємства і фінансова стійкість підприємства
ОС Шуміло, КВ Савченко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 38-42, 2017
102017
Чинники та загрози економічній безпеці торговельних підприємств
ОС Шуміло
Бізнес Інформ, 240-245, 2015
72015
Особливості наукових підходів до визначення поняття економічна безпека підприємства
ОС Шуміло
Проблеми економіки, 339-344, 2014
72014
Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі
ОС Шуміло
ступеня канд. екон. наук: 08.00. 04/ОС Шуміло, 2010
62010
Сучасні тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні
МВ Чорна, ОС Шуміло
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 51-64, 2015
52015
Formuvannia efektyvnoi systemy obsluhovuvannia spozhyvachiv u pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli [Formation of an effective system of customer service in retail trade enterprises]
NO Vlasova, OS Shumilo, OA Kruhlova
Kharkiv: AdvA [in Ukrainian], 2011
52011
Складові економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі
ОС Шуміло
Економічний простір, 205-217, 2015
42015
Системний підхід під час дослідження економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі
ОС Шуміло
Глобальні та національні проблеми економіки, 650-653, 2015
42015
Качество обслуживания и эффективность хозяйственной деятельности предприятия [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum
ОС Шумило
Bi/2009_4/4 283 (29), 77-79, 2009
42009
Моделі управління економічною безпекою як конкурентні переваги торговельного підприємства
ОС Шуміло, МВ Чорна
Економічний простір, 237-248, 2017
32017
Методика оцінювання ефективності системи економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі
ОС Шуміло
Економічний простір, 185-202, 2018
22018
Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики. Монографія
НЕ Аванесова, АМ Волосов, АМ Губарєва, КО Колєдіна, ГВ Криворучко, ...
Харків: Лідер, 2016
22016
Застосування теорії функціональних систем у системоутворенні економічної безпек и підприємств роздрібної торгівлі
МВ Чорна, ОС Шуміло
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 73-82, 2015
22015
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ОЦіНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТі ПіДПРИєМСТВ
ОС Шуміло, ДС Рудас, ВМ Сукульський
Бизнес Информ, 2020
12020
Кадрова складова економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі
ЛЛ Калініченко, ОС Шуміло, ЯЮ Кулімякін
Проблемы экономики, 138-143, 2020
12020
Типи економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі
ОС Шуміло
Економіка та суспільство, 721, 2017
12017
Концепції управління економічною безпекою підприємств
О Шуміло
Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, 174-186, 2016
12016
Небезпека, загрози і ризики підприємства: підходи до трактування та уточнення їхньої суті
ОС Шуміло
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20