Подписаться
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти і науки України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Объект и предмет преступления в советском уголовном праве
ВЯ Таций
Выща шк., 1988
8581988
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар
К.: Правова єдність, 2008
723*2008
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 185, 2008
6742008
Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації
МІ Хавронюк
Юрисконсульт, 2006
6602006
Курс налогового права: в 6 т.
НП Кучерявенко
Х.: Легас 2, 525-526, 2004
6432004
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т
Т 1 (0), 2012
622*2012
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 354, 2009
5282009
Звільнення від кримінальної відповідальності
ЮВ Баулін
Вісник Асоціації кримінального права України, 2013
5202013
Контроль та нагляд у державному управлінні
В Гаращук
Folio, 2002
5172002
Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
ВМ Гаращук
Ярослава Мудрого, 4, 2003
5062003
Способ совершения преступления и уголовная ответственность
НИ Панов
Вища шк, 1982
4691982
Юридична психологія
ВО Коновалова, ВЮ Шепітько
К.: Ін Юре, 2004
379*2004
Теория налогов и сборов
ИИ Кучеров
ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2009
3782009
Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ЮП Битяк
Х.: Право 243, 2005
3782005
Допрос: тактика и психология
ВЕ Коновалова
Харьков: Консум 157, 215, 1999
3691999
Налоговое право: учебник
НП Кучерявенко
Харьков: Легас 490, 2001
3652001
Конституція України: проблеми теорії і практики: монографія
ЮМ Тодика
Х.: Факт 543, 875-883, 2000
3602000
Уголовное право Украины. Общая часть
МИ Бажанов
Днепропетровск: Пороги 167, 1992
3591992
Загальна теорія держави і права
МВ Цвіка, ОВ Петришина
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009
3452009
Криміналістика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Глібко, АЛ Дудніков, ...
Видавництво" Право", 2008
3372008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20