Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти і науки України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т
Т 1 (0), 2012
567*2012
Объект и предмет преступления в советском уголовном праве
ВЯ Таций
Выща шк., 1988
5271988
Курс налогового права: в 6 т.
НП Кучерявенко
Х.: Право 4, 2002
4352002
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 4, 2008
4162008
Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації
МІ Хавронюк
Юрисконсульт, 2006
3982006
Контроль та нагляд у державному управлінні
В Гаращук
Folio, 2002
3832002
Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
ВМ Гаращук
Ярослава Мудрого, 4, 2003
3702003
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар
К.: Правова єдність, 2008
369*2008
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 2009
3512009
Звільнення від кримінальної відповідальності
ЮВ Баулін
Вісник Асоціації кримінального права України, 2013
3182013
Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія
ЮВ Баулін
Київ : Атіка, 2004
318*2004
Адміністративне право України: підручник
ЮП Битяк
К.: Юрінком Інтер 422, 2005
2932005
Способ совершения преступления и уголовная ответственность
НИ Панов
Вища шк, 1982
2731982
Корпоративне управління: Навчальний посібник
ДВ Задихайло, ОР Кібенко, ГВ Назарова
Х.: Еспада, 290-297, 2003
2612003
Налоговое право: учебник
НП Кучерявенко
Харьков: Легас 490, 2001
2532001
Правові проблеми фінансового контролю в Україні
ЛА Савченко
дис.… д–ра юрид. наук 12 (07), 2002
2462002
Уголовное право Украины. Общая часть
МИ Бажанов
Днепропетровск: Пороги 167, 1992
2401992
Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ЮП Битяк
Х.: Право, 144, 2005
2352005
Конституция Украины: проблемы теории и практики
ЮН Тодыка
Х.: Факт, 336-337, 2000
2332000
Допрос: тактика и психология
ВЕ Коновалова
Харьков: Консум 157, 1999
2281999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20