Подписаться
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти і науки України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Объект и предмет преступления в советском уголовном праве
ВЯ Таций
Выща шк., 1988
8401988
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар
К.: Правова єдність, 2008
666*2008
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 185, 2008
6472008
Курс налогового права: в 6 т.
НП Кучерявенко
Х.: Право 4, 2002
6402002
Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації
МІ Хавронюк
Юрисконсульт, 2006
6162006
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т
Т 1 (0), 2012
609*2012
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 354, 2009
5192009
Адміністративне право України: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
К.: Юрінком Інтер 422, 2005
5082005
Контроль та нагляд у державному управлінні
В Гаращук
Folio, 2002
5042002
Звільнення від кримінальної відповідальності
ЮВ Баулін
Вісник Асоціації кримінального права України, 2013
4982013
Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
ВМ Гаращук
Ярослава Мудрого, 4, 2003
4922003
Способ совершения преступления и уголовная ответственность
НИ Панов
Вища шк, 1982
4561982
Теория налогов и сборов
ИИ Кучеров
ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2009
3752009
Юридична психологія
ВО Коновалова, ВЮ Шепітько
К.: Ін Юре, 2004
364*2004
Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ЮП Битяк
Х.: Право 243, 2005
3622005
Допрос: тактика и психология
ВЕ Коновалова
Харьков: Консум 157, 215, 1999
3601999
Допрос: тактика и психология
ВЕ Коновалова
Харьков: Консум 157, 215, 1999
3601999
Налоговое право: учебник
НП Кучерявенко
Харьков: Легас 490, 2001
3582001
Уголовное право Украины. Общая часть
МИ Бажанов
Днепропетровск: Пороги 167, 1992
3431992
Конституция Украины: проблемы теории и практики
ЮН Тодыка
Х.: Факт, 336-337, 2000
3392000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20