Ірина Грибовська; Iryna Hrybovska
Ірина Грибовська; Iryna Hrybovska
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students
IV Shchur Lydia Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava
Journal of Physical Education and Sport., P. 218 – 224, 2015
202015
Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації
ФМ Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська
ЛДУФК, 2014
17*2014
Pedagogical conditions of introduction of innovative educational technologies into the professional training of future specialists in the field of physical education and sport
IV Danylevych Myroslava, Romanchuk Olha, Hrybovska Iryna
Journal of Physical Education and Sport, 1113–1119, 2017
12*2017
Фізична рекреація
Ч Приступа, Жданова , Линець, Мартин , Завидівська , Грибовська
Дрогобич : Коло, 2010
112010
Вплив занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок
ГІІВ Данилевич Мирослава
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
112003
Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок
ВІ Данилевич М., Грибовська І.
Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук …, 2006
102006
Підготовка кадрів для рекреаційно-туристичної сфери
ГІ Жданова О., Данилевич М.
Матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. “Кінезіологія в системі …, 2001
9*2001
Кадровое обеспечение рекреационно-оздоровительной сферы
ГІ Жданова О., Данилевич М.
Материалы ІV Междунар. науч.-практ. конф. “Проблемы профессионального …, 2001
9*2001
Пути совершенствования процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений
ВВИ М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская
International scientific periodical journal “The unity of science”, 64−67, 2015
82015
Особливості освітньої спрямованості процесу здоров'язбережного навчання студентів вищих навчальних закладів
Н Завидівська, І Грибовська, Л Щур
82014
Використання оздоровчих фітнес-програм у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями
ВВ Іваночко, ІБ Грибовська, ФВ Музика
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 149-154, 2014
82014
Характеристика функціонального стану жінок, які займаються різними видами аеробіки
В Данилевич, Грибовська
Слобожанський науково-спортивний вісник, 78-80, 2005
82005
Комплексна оцінка функціонального стану вестибулярної сенсорної системи глухих дітей та його корекція в процесі фізичного виховання
ІБ Грибовська
з фіз. виховання і спорту. Луцьк, 1998, 1998
81998
Порівняння змісту діяльності фізкультурних фахівців щодо залучення населення до систематичних занять руховою активністю
ЛЧІГ Ольга Жданова
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2013
7*2013
Оптимізація діяльності фахівців щодо залучення населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять
МДІГ Ольга Жданова, Любов Чеховська
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2012
7*2012
Особливості складання оздоровчих фітнес – програм для студенток спеціальної медичної групи
ВІІ Грибовська
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт …, 2011
7*2011
Аспекти діяльності центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”
НГ О. Жданова, Л. Чеховська, І. Грибовська
Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Серія : Фізична культура., 122−124, 2008
7*2008
Готовність випускників спеціалізацій „Рекреаційно-оздоровча діяльність” та „Спортивно-оздоровчий туризм” до проведення туристської роботи
Д Чеховська, Грибовська
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2006
7*2006
Efficiency of using the teaching technology while developing healthy lifestyle skills in arts students
RM Zavydivska Natalia, Hribovska Irina, Ivanochko Victoria, Svistelnyk Irina
Journal of Physical Education and Sport, P. 598–603, 2016
6*2016
Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів
ІВ Щур Л., Грибовська І.
Слобожанський науково-спортивний вісник, 123-127, 2016
62016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20