Підписатись
Вікторія Небрат, Небрат В.В., Nebrat V.
Вікторія Небрат, Небрат В.В., Nebrat V.
Інші іменаVictoria Nebrat, Nebrat Viktoriia
ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", Національний університет "Києво-Могилянська
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енциклопедія історії України у 10 т. / під. ред. Смолія В.А.; Сервітут
ВВ Небрат
К.: Наук. думка 9, 540, 2012
215*2012
Чинники зміни державних видатків у трансформаційній економіці
ВВ Небрат
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних …, 2008
199*2008
Енциклопедія історії України у 10 т. / під. ред. Смолія В.А.; Пропінація
ВВ Небрат
Енциклопедія історії України 7, 2010
71*2010
Еволюція теорії державних фінансів в Україні
ВВ Небрат
НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2013
44*2013
Енциклопедичний словник з державного управління
В Бакуменко, А Михненко, Ю Сурмiн, В Небрат
Київ: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2010
362010
Українська фінансова думка другої половини ХІХ–початку ХХ століть
ВВ Небрат
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
362007
Енциклопедія історії України :у 10 т. ; за ред. В. Смолія // Мігулін Петро Петрович
ВВ Небрат
Київ : Наукова думка 6, 698-699, 2009
342009
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
А Мельник, Г Монастирський, А Васіна, Т Желюк, В Небрат
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 121-129, 2009
332009
Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні
І Дегтяр, О Петроє, В Небрат
Всеукр. наук.-практ. конф., 2022
31*2022
Ретроспектива ринкових перетворень в Україн: сучасний дискурс / [ЛП Горкіна, СО Біла, ВВ Небрат та ін.]; за ред. д-ра екон. наук ЛП Горкіної; НАН України; Ін-т економіки та …
Моногрфія, 2010
31*2010
Енциклопедія державного управління // Бунге М., Десницький С., Балудянський М.
ЮВ Ковбасюк, ВВ Небрат
Київ: НАДУ 3, 2011
252011
Теоретичні основи дослідження інституційної трансформації економіки
ВВ Небрат
Економічна теорія 2, 34–49, 2017
24*2017
State foreign trade policy as a factor of economic development: historical lessons
VV Nebrat
Economics, management, law: problems and prospects, 83, 2015
24*2015
Еволюція ринкових інститутів в Україні: монографія у 2 ч. за ред. В.В. Небрат
В Небрат, Н Супрун, Н Горін, О Кудласевич
К. : ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України»,, 2012
24*2012
Вплив Реформації на розвиток економіко-філософської думки та господарства України
В Небрат
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст, 69-74, 2017
22*2017
Енциклопедія сучасної України, Том 4
В Небрат
Київ : НАН України, 2005
21*2005
Science education in the age of Industry 4.0: challenges to economic development and human capital growth in Ukraine.
S Dovgyi, V Nebrat, D Svyrydenko, S Babiichuk
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 146-151, 2020
202020
У 10 т./Редкол.: ВА Смолій (голова) та ін. Левицький Володимир Фавстович
ВВ Небрат
К.: Наук. думка 7, 699-700, 2010
20*2010
Historical dimension of the trends of foreign economic policy
VV Nebrat
Economy of Ukraine, 151-168, 2017
18*2017
Нова парадигма економічного розвитку України
ВВ Небрат
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. за ред. В.Д. Базилевича …, 2015
18*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20