Володимир Романович Кобельник (Volodymyr Kobelnyk)
Володимир Романович Кобельник (Volodymyr Kobelnyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика дослідження кінематичної точності механізму подач вертикально-свердлильних верстатів на прикладі верстата моделі 2Н118
ВР Кобельник, ПД Кривий
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 2010
72010
Підвищення ефективності процесу свердління наскрізних отворів регулюванням подачі
ВР Кобельник
Кобельник Володимир Романович, 2013
52013
Методи вимірювання головного заднього кута спірального свердла
ПД Кривий, ВР Кобельник, ВІ Продан, ВГ Яковлєв
Науковий вісник ХДМА: Науковий журнал.–Херсон: ХДМА, 7, 2012
32012
ЖОРСТКІСТЬ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТТІВ
ВР Кобельник, ПД Кривий
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 34-40, 2007
32007
Ефективність керованого процесу свердління наскрізних отворів шляхом забезпечення зміни подачі
ВР Кобельник
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 76-82, 2014
22014
Вплив головного заднього кута спірального свердла на осьове зусилля і крутний момент при свердлінні
ПД Кривий
ПД Кривий, ВР Кобельник/Надійність інструменту та оптимізація технологічних …, 2006
22006
Приведена сила тертя і величина відпружинення при переміщенні прямокутної карточки в криволінійному каналі
ПД Кривий, АА Сеник, ВР Кобельник
Міжвузівський збірник “Наукові нотатки” ЛДТУ.–Луцьк, 192-198, 2005
22005
Конструкторсько-технологічне забезпечення зменшення задирок при наскрізному свердлінні
ПД Кривий, ВР Кобельник
Всеукраїнська молодіжна конференція «Машинобудування України очима молодих …, 0
2
Імовірнісний підхід при дослідженні впливу подачі на осьове зусилля при свердлінні на основі теорії малих вибірок
ВР Кобельник
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Пристрій для дослідження впливу подачі на осьове зусилля та крутний момент при сведлінні
П Кривий, В Кобельник, Є Горлій
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
12008
Дослідження та розрахунок енергетичних параметрів гнучких гвинтових конвеєрів
РЯ Лещук, ВР Кобельник, МР Лещук
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої …, 2021
2021
Розробка навчальних планів з механічної інженерії в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
ІВ Луців, РЯ Лещук, ВР Кобельник
Ⅴ Міжнародна науково-методична конференція актуальні питання організації …, 2020
2020
Проектування токарних різців
ВВ Шанайда, ПД Кривий, ВР Кобельник
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
2020
Синтез технологічного оснащення для абразивної обробки деталей різних конфігурацій
ІВ Луців, РЯ Лещук, ВР Кобельник, ГС Нагорняк
Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки …, 2020
2020
Обгрунтування геометричних параметрів токарних різцв для напівчистового оброблення архімедових черв’яків великих модулів
ПД Кривий, ВР Кобельник, ОВ Литвин, ІР Петречко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Уточнений метод апріорно-емпіричних функцій визначення закону розподілу та його характеристик на основі малої вибірки
ПД Кривий, НМ Тимошенко, ВО Дзюра, ВР Кобельник
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Метод оцінювання статичної точності кінематичних ланцюгів подач консольних фрезерних верстатів
ПД Кривий, ВР Кобельник, ВВ Крупа, НМ Тимошенко
Прогресивні технології в машинобудуванні: збірник наукових праць IХ-ої …, 2020
2020
Імовірнісно-статистичний метод оцінювання впливу подачі на пластичність зрізуваного шару при точінні
ПД Кривий, ВР Кобельник, ВР Крупа, НМ Тимошенко, ЮІ Кухарук
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Використання методу ітерацій для дослідження точності подач металорізальних верстатів
ВР Кобельник, ВВ Крупа, НМ Тимошенко
Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2018
2018
Імовірнісно-статистичний метод визначення точності кінематичних ланцюгів подач вертикально-свердлильних верстатів
ПД Кривий, ВР Кобельник, НМ Тимошенко, ТВ В’юк
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20