Valerii Kobieliev / Валерий Кобелев (ORCID:0000-0001-6576-9759)
Valerii Kobieliev / Валерий Кобелев (ORCID:0000-0001-6576-9759)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, National Technical University
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
482008
Теоретичні та методологічні основи формування стратегії розвитку підприємства
ВМ Кобєлєв, ЮВ Захарченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
142013
Innovative compliance of technology to combat corruption
PG Pererva, AV Kosenko, MM Tkachev, VM Kobieliev
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
122018
Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку електротехнічних виробів
ВМ Кобєлєв
Науковий журнал “Економіка розвитку”.–Харків: ХНЕУ, 72-75, 2006
92006
Методи оцінки збитку на підприємствах при виході з ладу електроенергетичного обладнання: монографія
ВМК А. I. Яковлєв, О. В. Мозенков
Х. : Контраст, 2012, 2012
82012
Особливості сучасного молодіжного студентського сленгу
АВ Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2015
62015
Методичні підходи щодо визначення і оцінки ефективності господарської діяльності підприємства
ВМ Кобєлєв, ДЮ Слатін, КЮ Соколов
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
62014
Інноваційна діяльність промислового підприємства
ВМ Кобєлєв, КО Василюк
НТУ" ХПІ", 2018
52018
Економічна оцінка бренду в контексті оцінки вартості бізнесу компанії
ВМ Кобєлєв, АВ Меглій
НТУ" ХПІ", 2011
52011
Evaluating elasticity of costs for employee motivation at the industrial enterprises
P Pererva, O Hutsan, V Kobieliev, A Kosenko, V Kuchynskyi
Problems and Perspectives in Management, 124-132, 2018
42018
Дослідження ринку сервісних послуг міста Харкова, на прикладі сервісного центру FreshIT
ВМ Кобєлєв, ОМ Кітченко, АВ Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
42018
Ребрендінг як складова управління життєвим циклом бренду
ВМ Кобєлєв, МС Рижов
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Інновації як підхід антикризового управління на підприємствах машинобудування
ВМ Кобєлєв, ММ Карпєєва
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
42015
Оцінка конкурентоспроможності підприємства та фактори її підвищення
ВМ Кобєлєв, ВІ Болтенко
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Аеродроми” для студентів за напрямом підготовки 092 “Будівництво” професійне спрямування 6.060101 “Автомобільні …
МТ Кузло
4*2013
PR в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
ІЄГ В. М. Кобєлєв
Вестник Национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр …, 2011
42011
Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства
МВ Мірошник, ВМ Кобєлєв
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
32014
Методичні підходи щодо оцінки ефективністі маркетингової діяльності підприємства
ВМ Кобєлєв, КО Василюк
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Стратегічні аспекти виведення нового товару на ринок
ВМ Кобєлєв, ОС Прошутя
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Особливості просування бренду на ринку харчової промисловості
ВМ Кобєлєв, АВ Тихонова
НТУ" ХПІ", 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20