Valerii Kobieliev / Валерий Кобелев (ORCID:0000-0001-6576-9759)
Valerii Kobieliev / Валерий Кобелев (ORCID:0000-0001-6576-9759)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, National Technical University
Підтверджена електронна адреса в khpi.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 689, 2019
1442019
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
582019
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов, ОІ Маслак, ВГ Дюжев, ...
НТУ" ХПІ", 2008
492008
Соmpliаnсе prоgrаm оf аn industriаl еntеrprisе. Tutоriаl
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 689 p., 2019
342019
Теоретичні та методологічні основи формування стратегії розвитку підприємства
ВМ Кобєлєв, ЮВ Захарченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
262013
Evaluating elasticity of costs for employee motivation at the industrial enterprises
P Pererva, O Hutsan, V Kobieliev, A Kosenko, V Kuchynskyi
Problems and Perspectives in Management, 124-132, 2018
222018
Дослідження ринку сервісних послуг міста Харкова, на прикладі сервісного центру FreshIT
ВМ Кобєлєв, ОМ Кітченко, АВ Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
192018
Інноваційна діяльність промислового підприємства
ВМ Кобєлєв, КО Василюк
НТУ" ХПІ", 2018
192018
Innovative compliance of technology to combat corruption
PG Pererva, AV Kosenko, MM Tkachev, VM Kobieliev
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
142018
Innovative compliance of technology to combat corruption
AV Kosenko, PG Pererva, MM Tkachev, VM Kobieliev
Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds/SM …, 2018
122018
Сучасні види маркетингу
ВМ Кобєлєв, АВ Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2015
92015
Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку електротехнічних виробів
ВМ Кобєлєв
Науковий журнал “Економіка розвитку”.–Харків: ХНЕУ, 72-75, 2006
92006
Методичні підходи щодо визначення і оцінки ефективності господарської діяльності підприємства
ВМ Кобєлєв, ДЮ Слатін, КЮ Соколов
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
82014
Методи оцінки збитку на підприємствах при виході з ладу електроенергетичного обладнання: монографія
ВМК А. I. Яковлєв, О. В. Мозенков
Х. : Контраст, 2012, 2012
82012
Ребрендінг як складова управління життєвим циклом бренду
ВМ Кобєлєв, МС Рижов
НТУ" ХПІ", 2015
72015
Оцінка конкурентоспроможності підприємства та фактори її підвищення
ВМ Кобєлєв, ВІ Болтенко
НТУ" ХПІ", 2015
72015
Економічна оцінка бренду в контексті оцінки вартості бізнесу компанії
ВМ Кобєлєв, АВ Меглій
НТУ" ХПІ", 2011
62011
PR в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
ІЄГ В. М. Кобєлєв
Вестник Национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр …, 2011
52011
Інновації як підхід антикризового управління на підприємствах машинобудування
ВМ Кобєлєв, ММ Карпєєва
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
42015
Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства
МВ Мірошник, ВМ Кобєлєв
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20