Підписатись
Стеченко Дмитро Миколайович д.е.н., проф.
Стеченко Дмитро Миколайович д.е.н., проф.
Національний технічний університет України "КПІ"/National Technical University of Ukraine "KPI"
Підтверджена електронна адреса в dnet.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне регулювання економіки
СД Миколайович
Знання, 2006
1521*2006
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: підручник
ДМ Стеченко
К.: Вікар, 396, 2006
4782006
Методологія наукових досліджень: підручник
ДМ Стеченко, ОС Чмир
К.: Знання, 2005
4502005
Управління регіональним розвитком
СД Миколайович
К.: Вища школа, 278-295, 2000
434*2000
Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ДН Стеченко
Vyshcha shkola, 2002
3272002
Управління регіональним розвитком туризму
МСМ Стеченко Дмитро Миколайович, Безуглий Ігор Володимирович, Турло Наталія ...
Знання, 2012
88*2012
Програмно-цільова орієнтація в управлінні соціально-економічним розвитком регіону
СД Миколайович
Університетські наукові записки, 167-171, 2007
58*2007
Передумови і напрями формування туристичного ринку в Україні
ДМ Стеченко
Туризм: теорія і практика, 5-11, 2005
402005
Менеджмент. Словник-довідник: Навч. посіб. для студ. ВНЗ
ДМ Стеченко, ДАП Григорович AB
Хмельницький: Видавництво «Поділля, 2004
342004
Методологія економічних досліджень
СДМ Антошкіна Л. І.
Знання, 2015
252015
Наукова сутність процесу кластеризації в сфері туризму
СД Миколайович
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 376-380, 2004
23*2004
Інновація та якість підготовки фахівців у вищій школі
Д Стеченко
Вища школа, 43-45, 2005
222005
Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 136-146, 2014
202014
Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 136 - 146, 2014
202014
Кластеризація підприємств в умовах формування конкурентного середовища
ДМ Стеченко
Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. КНУ ім …, 2003
202003
Управлiння регiональним розвитком: навч. посiб
ДМ Стеченко
192000
Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регіону
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Формування ринкових відносин в Україні, 136-139., 2010
182010
Наукові аспекти створення екотуристичних кластерів на Черкащині
КА Андрющенко
Вісник ДІТБ.–Донецьк, 69-71, 2004
182004
Фінансова спроможність соціально-економічного розвитку регіональних суспільних систем
З Герасимчук, О Дмитрієва, В Дубницький, І Камінська, В Клісторина, ...
Економічний аналіз, 97, 2010
172010
Розмiщення продуктивних сил i регiоналiстика: пiдручник
ДМ Стеченко
К.: Вжар, 2006
172006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20