Підписатись
Стеченко Дмитро Миколайович д.е.н., проф.
Стеченко Дмитро Миколайович д.е.н., проф.
Національний технічний університет України "КПІ"/National Technical University of Ukraine "KPI"
Підтверджена електронна адреса в dnet.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне регулювання економіки
СД Миколайович
Знання, 2006
970*2006
Державне регулювання економіки: навч. посіб.
ДМ Стеченко
К.: МАУП, 2000
5312000
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: підручник
ДМ Стеченко
К.: Вікар, 396, 2006
436*2006
Управління регіональним розвитком
СД Миколайович
К.: Вища школа, 278-295, 2000
404*2000
Методологія наукових досліджень: підручник
ДМ Стеченко, ОС Чмир
К.: Знання 317, 2007
3532007
Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ДН Стеченко
Vyshcha shkola, 2002
2982002
Управління регіональним розвитком туризму
МСМ Стеченко Дмитро Миколайович, Безуглий Ігор Володимирович, Турло Наталія ...
Знання, 2012
69*2012
Програмно-цільова орієнтація в управлінні соціально-економічним розвитком регіону
СД Миколайович
Університетські наукові записки, 167-171, 2007
55*2007
Передумови і напрями формування туристичного ринку в Україні
ДМ Стеченко
Туризм: Теорія і практика, 5-11, 2005
332005
Менеджмент. Словник-довідник: Навч. посіб. для студ. ВНЗ
ДМ Стеченко, ДАП Григорович AB
Хмельницький: Видавництво «Поділля, 2004
292004
Наукова сутність процесу кластеризації в сфері туризму
СД Миколайович
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 376-380, 2004
22*2004
Управлiння регiональним розвитком: навч. посiб
ДМ Стеченко
192000
Методологія економічних досліджень
СДМ Антошкіна Л. І.
Знання, 2015
182015
Наукові аспекти створення екотуристичних кластерів на Черкащині
КА Андрющенко
Вісник ДІТБ.–Донецьк, 69-71, 2004
182004
Кластеризація підприємств в умовах формування конкурентного середовища
ДМ Стеченко
Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць/Київський нац …, 2003
182003
Інновація та якість підготовки фахівців у вищій школі
Д Стеченко
Вища школа, 43-45, 2005
172005
Формування механізмів регіонального управління соціально-економічними процесами
ДМ Стеченко
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 240-244, 2003
162003
Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 136-146, 2014
152014
Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 136 - 146, 2014
152014
Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регіону
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Формування ринкових відносин в Україні, 136-139., 2010
132010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20