Follow
Олена Павлівна Заруцька
Олена Павлівна Заруцька
професор економіки, Уніврситет митної справи та фінансів, Дніпро
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Structural-functional analysis as innovation in public governance (case of banking supervision)
A Zarutska, E., Pavlova, T., & Sinyuk
Маркетинг і менеджмент інновацій, 349-360, 2018
53*2018
Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід: монографія
ОП Заруцька
Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2013
522013
Управління ризиками–провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків
ОП Заруцька
Фінанси України, 94-106, 2006
332006
The Innovative Approaches to Estimating Business Models of Modern Banks
D Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, A., Khmarskiy, V., Pawliszczy
Marketing and Management of Innovations, 26-43, 2020
27*2020
Тенденції ціноутворення банківського процентного продукту
О Заруцька, В Коваленко
Вісник НБУ, 36-38, 2002
242002
Відображення фінансового стану банків України за картою Кохонена
О Заруцька
Вісник Національного банку України, 12-19, 2009
222009
Обґрунтування підходу до масштабного розподілу банків України на основі структурно-функціональних груп
О Заруцька
Вісник Національного банку України, 20-24, 2012
182012
Structural-functional analysis of the Ukraine banking system
О Zarutska
Markets, Institutions and Risks, 79-96, 2018
142018
Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду
Т Васильєва, О Заруцька
Вісник Національного банку України, 28-35, 2013
142013
Особливості функціонування платіжних систем в Україні
ОП Заруцька, ТБ Прохорець
Молодий вчений, 882-885, 2017
132017
Розподіл банківського ринку за методикою нейронних мереж
ОП Заруцька
Вісник Національного банку України, 14-19, 2010
132010
Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку
ОП Заруцька
Університет митної справи та фінансів, 2016
122016
Logic of the influence uf non-monetaryinformation signals of the USA on the excess return of Ukrainian stock market
KV Pavlova T. S., Zarutska E. P., Levkovich O. V.
Financial and credit activity: problems of theory and practice, 179-185, 2019
11*2019
Дослідження особливостей розвитку банківської системи України з використанням карти Кохонена
ОП Заруцька
Актуальні проблеми економіки, 107, 2010
112010
Проблеми розвитку банківського управлінського обліку
О Заруцька
Вісник НБУ, 40-42, 2005
112005
Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні
О Ткаченко, О Заруцька
Вісник НБУ, 5-7, 2004
112004
Main characteristics of business models and risk profile of Ukrainian banks
BK О. Zarutska, R. Pavlov, T. Pavlova, D. Pawliszczy
Financial and credit activity: problems of theory and practice, 15-22, 2020
10*2020
Облігації внутрішніх державних позик України: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку
ОП Заруцька
Громадська організація “Український інститут соціальних досліджень імені…, 2019
102019
Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банку
ОП Заруцька
Вісник Національного банку України, 34-37, 2011
102011
Рівновага залучених та розміщених банківських ресурсів як необхідна умова стабільного розвитку
ОП Заруцька
Вісник НБУ, 20-27, 2007
102007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20