Подписаться
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Київський національний торгівельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія
СВ Мельниченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 493, 13, 2008
2642008
Регіональна економіка: Навчальний посібник
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
ЯВ Коваль, ІЯ-Антоненко К.: ВД―Професіонал, 2005
822005
Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник
НО П’ятницька
К.: Центр учбової літератури 584, 2011
702011
Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
СВ Мельниченко
Вісник Запорізького національного університету 2 (6), 129-138, 2010
662010
Інформаційні технології в управлінні суб′ єктами туристичної діяльності
СВ Мельниченко
Київський національний торговельно-економічний університет, 2008
622008
Основи менеджменту: навч. посіб.
АГ Охріменко
К.: Центр навчальної літератури, 10, 2006
492006
Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: навч. посібник
НО П’ятницька
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 190-200, 2005
482005
Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
К.: РВПС України НАН України, 2004
462004
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 234, 2006
392006
Управління бізнес-процесами в туризмі: монографія
СВ Мельниченко, КА Шеєнкова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
372015
Інтеграційні процеси в туризмі: монографія
МВ Босовська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
352015
Потенціал ресторанного бізнесу у розвитку гастрономічного туризму України
АМ Расулова
Економіка та держава, 78-83, 2015
332015
Iнформацiйнi технологiї в туризмi: теорiя, методологiя, практика: монографiя
СВ Мельниченко
332007
Фінансові аспекти функціонування туристичної галузі
АГ Охріменко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
322011
Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2013
282013
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
282004
Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные исследования
ЕС Агеева, ЕВ Аигина, АЮ Александрова, ИВ Андреева, ...
Советский спорт, 2008
272008
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод, посіб
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
272005
Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні
СВ Мельниченко, АЮ Єременко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/melnychenko. htm, 2015
262015
Готельні мережі на ринку туристичних послуг України
СВ Мельниченко, Т Бурак
Вісник КНТЕУ 3, 5-15, 2014
232014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20