Подписаться
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Київський національний торгівельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія
СВ Мельниченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 493, 13, 2008
3172008
Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
СВ Мельниченко
Вісник Запорізького національного університету 2 (6), 129-138, 2010
842010
Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства
НО П’ятницька
К.: Центр учбової літератури 584, 2011
822011
Регіональна економіка: Навчальний посібник
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
ЯВ Коваль, ІЯ-Антоненко К.: ВД―Професіонал, 2005
802005
Інформаційні технології в управлінні суб′ єктами туристичної діяльності
СВ Мельниченко
Київський національний торговельно-економічний університет, 2008
762008
Основи менеджменту: навч. посіб.
АГ Охріменко
К.: Центр навчальної літератури, 10, 2006
542006
Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства:[навч. посібник]
НО П’ятницька
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 190-200, 2005
542005
Інтеграційні процеси в туризмі: монографія
МВ Босовська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 6-7, 2015
492015
Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
К.: РВПС України НАН України, 2004
492004
Управління бізнес-процесами в туризмі: монографія
СВ Мельниченко, КА Шеєнкова
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
462015
Потенціал ресторанного бізнесу у розвитку гастрономічного туризму України
АМ Расулова
Економіка та держава, 78-83, 2015
412015
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 234, 2006
412006
Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2013
372013
Фінансові аспекти функціонування туристичної галузі
АГ Охріменко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
372011
Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные исследования
ЕС Агеева, ЕВ Аигина, АЮ Александрова, ИВ Андреева, ...
Советский спорт, 2008
352008
Iнформацiйнi технологiї в туризмi: теорiя, методологiя, практика: монографiя
СВ Мельниченко
342007
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ 6, 80-85, 2004
322004
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод, посіб
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
302005
Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні
СВ Мельниченко, АЮ Єременко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/melnychenko. htm, 2015
292015
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МГ Бойко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
292010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20