Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Київський національний торгівельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія
СВ Мельниченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 493, 13, 2008
2202008
Регіональна економіка: Навчальний посібник
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
ЯВ Коваль, ІЯ-Антоненко К.: ВД―Професіонал, 2005
792005
Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник/Н
НО П’ятницька
К.: Центр учбової літератури 584, 2011
602011
Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності
С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 131-143, 2010
512010
Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
СВ Мельниченко
Вісник Запорізького національного університету, 6, 2010
502010
Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
К.: РВПС України НАН України, 2004
432004
Основи менеджменту: навч. посіб.
АГ Охріменко
К.: Центр навчальної літератури, 10, 2006
422006
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
402006
Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: навч. посібник
НО П’ятницька
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 190-200, 2005
372005
Готельні мережі на ринку туристичних послуг України
СВ Мельниченко, ТВ Бурак
Вісник КНТЕУ, 5-15, 2014
322014
Iнформацiйнi технологiї в туризмi: теорiя, методологiя, практика: монографiя
СВ Мельниченко
322007
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
292004
Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные исследования
ЕС Агеева, ЕВ Аигина, АЮ Александрова, ИВ Андреева, ...
Советский спорт, 2008
282008
Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні
СВ Мельниченко, АЮ Єременко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/melnychenko. htm, 2015
272015
Маркетингова політика в готельному бізнесі: монографія
СВ Мельниченко, АВ Магалецький
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
262011
Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія
НІ Ведмідь
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
252013
Фінансові аспекти функціонування туристичної галузі
АГ Охріменко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
252011
Управління бізнес-процесами в туризмі: монографія
СВ Мельниченко, КА Шеєнкова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
232015
Інтеграційні процеси в туризмі: монографія
МВ Босовська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 6-7, 2015
232015
Формування та реалізація регіональної політики розвитку рекреаційної сфери
МВ Глядіна
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економ. наук …, 2006
222006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20