Подписаться
Katerina Olinichenko
Katerina Olinichenko
Другие именаКатерина Олініченко
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SBTU), Kharkiv, Ukraine;/ ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Smart solutions: Risk management of crypto-assets and blockchain technology
I Bashynska, M Malanchuk, O Zhuravel, K Olinichenko
International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 1121-1131, 2019
472019
Рекламний менеджмент: навч. посібник
КС Олініченко
Харків, видавництво Іванченко, 2015
34*2015
Економічні аспекти еволюції поглядів на управління витратами
КС Олініченко
Вісник міжнародного Слов'янського університету 1 (1), 29-37, 2007
30*2007
Entrepreneurial characteristics as factors of human development
N Savytska, N Kashchena, H Chmil, I Muda, O K.
International Journal of Entrepreneurship, URL: https://www.abacademies.org …, 2021
242021
Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі
КС Олініченко
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2016
212016
Торговельне підприємництво: навчально-методичний посібник
НЛ Савицька, ІЮ Мелушова, АВ Красноусов, КС Олініченко
Харків: Видавництво Іванченка ІС, 2017
202017
Концептуальна модель управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівли
ЛІ Безгінова, КС Олініченко
Бізнес-інформ, 224-229, 2014
11*2014
Академічна доброчесність–основна інституційна цінність
ОЄ Абатуров, АО Нікуліна
Академічна доброчесність: виклики сучасності/Збірник наукових есе учасників …, 2019
102019
Базові положення концепції inbound маркетингу в період соціалізації суспільства
ГЛ Чміль, КС Олініченко, ЕВ Пахуча
Видавничий дім «Гельветика», 2022
52022
Товарні запаси підприємства: сутність та їх склад
ЛІ Безгінова, КС Олініченко, KS Olinichenko
Вісник МСУ 14 (2), 2011
52011
Порядок формування товарних запасів торговельного підприємства
КС Олініченко
Торгівля і ринок України: зб. наук. пр. Донецьк: ДонНУЕТ, 329-336, 2012
42012
Товарні запаси в роздрібних торговельних підприємствах
КС Олініченко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 422-430, 2011
42011
Маркетингові інструменти просування освітніх послуг за допомогою соціальних мереж
КС Олініченко, ОМ Прядко, МС Клименко
Маркетинг і цифрові технології 4 (3), 34-43, 2020
32020
Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник
КС Олініченко, ОМ Прядко
Харків: Вид-во Іванченка ІС, 2020
32020
Upravlinnja tovarnymy zapasamy pidpryjemstv rozdribnoji torghivli [Retail inventory management]
KS Olinichenko
Kharkiv: Vydavnyctvo Ivanchenka IS, 2017
32017
Брендування як елемент формування іміджу продукції FMCG
ОМ Прядко, ГЛ Чміль, КС Олініченко
Видавничий дім «Гельветика», 2023
22023
Використання сучасних маркетингових інструментів для спонукання споживчих мотивацій
КС Олініченко, ОМ Прядко
Бізнес Інформ, 368–374, 2021
22021
Використання користувальницького контенту для просування та впізнаваності бренду
КС Олініченко
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ, ТУРИЗМІ, ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ, ХАРЧОВІЙ …, 2017
22017
Товарні запаси підприємства: сутність та їх склад
КС Олініченко, ЛІ Безгінова
Вісник МСУ. Харків. Економічні науки: зб. наук. праць, 139-146, 2011
22011
Сучасний стан та тенденції розвитку іноземних інвестицій в Україні
КС Олініченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20