Спільник Ірина Володимирівна (Spilnyk Iryna)
Спільник Ірина Володимирівна (Spilnyk Iryna)
к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення АПБ, ТНЕУ, ORCID 0000-0002-8825
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний аналіз: навч.-метод. комплекс дисципліни (для студентів економічних спеціальностей)
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Тернопіль: ТНЕУ, 432, 2012
35*2012
Метод АВС-аналізу: доцільність застосування
Ю Івахів, І Спільник
Економічний аналіз: зб. наук. праць.-2008.-Вип 3 (19), 170-172, 2008
182008
Аналітичне забезпечення управління власним капіталом
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і …, 2011
142011
Cryptographic Objects in the Accounting System
R Brukhanskyi, I Spilnyk
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
122019
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій
РФ Бруханський, ПР Пуцентейло, ІМ Белова, ТА Бінчаровська, ...
Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017
102017
Аналіз системи нормування праці на підприємстві
ВМ Серединська, ОМ Загородна, ІВ Спільник
Економічний аналіз, 136-147, 2015
92015
Фінансовий аналіз: навчально-методичний комплекс дисципліни
СІ Шкарабан, ІВ Спільник, МЙ Шеремета
Шкарабан СІ, Спільник ІВ, Шеремета МЙ–Тернопіль: ТНЕУ, 252 с., 2009
92009
Бухгалтерський облік в Україні у XIX-XX столітті
ІМ Белова, ІВ Спільник
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 22-27, 2017
8*2017
Аналіз ефективності збутової діяльності підприємства
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний …, 2016
8*2016
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності
ІВ Спільник, ОМ Загородна
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 14 (2), 78, 2013
82013
Консалтингова діяльність в Україні: проблемні питання та аналітичні аспекти
ІВ Спільник
82005
Аналітичне підгрунтя формуванння дивідендної політики
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Економічний аналіз : зб. наук. праць 15 (2), С. 79 - 92., 2014
72014
Аналіз фінансової діяльності фірми
ІВ Спільник
Наукові записки. 16, 78-82, 2006
72006
Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності
ІВ Спільник
Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. 9, 19-24, 2001
72001
Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності
І Спільник, О Загородна
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 67-85, 2017
62017
Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності підприємства
ІВ Спільник, ОМ Загородна
Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний …, 2014
62014
Оцінка динамічності та збалансованості розвитку підприємства як економічної системи
І Спільник
Економічний аналіз: зб. наукових праць.–Тернопіль: Тернопільський …, 2010
62010
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
І Спільник, М Палюх
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2019
52019
Суб'єктивний фактор і ризики в аналітичній діяльності бухгалтера
І Спільник, М Палюх
Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному …, 2018
5*2018
Цифровий формат фінансової звітності: сутність, переваги, перспективи
І Спільник, М Палюх
Цифрова економіка: тренди та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ …, 2018
52018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20