Шарапов Олександр Дмитрович
Шарапов Олександр Дмитрович
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічний ризик та методи його вимірювання: Підручник
ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ОД Шарапов
К.: ІЗМН, 1996
1691996
Економічна кібернетика: навч. посібник
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ 231, 24, 2004
1652004
Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ, 2003
1032003
Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем
ВД Дербенцев, ОА Сердюк, ВМ Соловйов, ОД Шарапов
Брама-Україна, 2010
892010
Системний аналіз
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ, 2003
612003
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
ВВ Вітлінський, ОД Шарапов
Збірник наукових праць, 2008
292008
Синергетичнi та еконофiзичнi методи дослiдження динамiчних та структурних характеристик економiчних систем: монографiя
ВД Дербенцев, ОА Сердюк, ВМ Соловйов, ОД Шарапов
282010
Економіко-математичне моделювання
В ВІТЛІНСЬКИЙ, В СЕРЕДЮК
навч. посібник/ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ОД Шарапов, ПІ Верченко [та ін.], 2008
262008
Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчально-методичний посібник/За заг. ред. ОД Шарапова
ОФ Клименко, НР Головко, ОД Шарапов
К.: КНЕУ, 2005
192005
Економiчний ризик i методи його вимiрювання
ВВ Вiтлiнський, СI Наконечний, ОД Шарапов
К.: IСДО, 1996
151996
Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ВМ Соловйов
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
142006
Економiчний ризик та методи його вимiрювання: пiдручник
ВВ Вiтлiнський, СI Наконечний, ОД Шарапов
142000
Математичні методи підвищення якості управлінських рішень
СП Сіднєв, ОД Шарапов
К.: ІЗМН, 1997
131997
Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження
ОД Шарапов, ДБ Кайданович
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
102012
Словник термінів інформаційних систем і технологій
ВД Дербенцев, ОД Шарапов, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ 256, 2008
102008
Економiчна кiбернетика: навч. посiбник
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЕ Семьонов
102004
Економічна кібернетика/Шарапов ОД
ОД Шарапов
Дербенцев ВД, Семьонов ДЄ—К.: КНЕУ, 2005
82005
Економiчна кiбернетика: навч. посiб
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЕ Семьонов
82004
Інформатика та комп’ютерна техніка: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ДО Рзаєв, ОД Шарапов, ВМ Ігнатенко, ЛМ Дибкова
К.: КНЕУ, 2002
82002
Механизм управления рисками предприятия при разработке финансовой стратегии
СТ Пилецкая, СЮ Саплин
Экономика промышленности, 2005
72005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20