Лариса Чебан;  Cheban L. ; ID orcid 0000-0003-1454-0158
Лариса Чебан; Cheban L. ; ID orcid 0000-0003-1454-0158
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Co-cultivation of Daphnia magna (Straus) and Desmodesmus armatus (chod.) Hegew. in recirculating aquaculture system wastewater
L Cheban, O Grynko, I Dorosh
Fish. Aquat. Life 26, 57-64, 2018
52018
Peculiarities of cultivation Desmodedesmus armatus (Chocl.) Hegew. in the wash water from RAS
MM L.Cheban, I. Malischuk
Arch. Pol. Fish. 23 (3), 155 - 162, 2015
42015
Особливості введення в культуру in vitro Saussurea porcii Degen та S/ discolor (Willd.) DC/
Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М., Чорней І.І., Буджак В.В.
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць, 3 - 9, 2004
4*2004
Recirculating aquaculture systems waste water as a medium for increase of phytoplankton and zooplankton biomass
Oleksii Khudyi, Mykhailo Marchenko, Larysa Cheban, Lidiia Khuda, Olga ...
International Letters of Natural Sciences 54, 1-7, 2016
32016
ВЛАСТИВОСТІ СЕСКВІТЕРПЕНОВИХ ЛАКТОНІВ КУЛЬТИВОВАНИХ in vitro Saussurea discolor (Willd.) DC. ТА S. porcii Degen
Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.
Biotechnologia Acta 7 (2), 86-92, 2014
32014
COMPLEX EVALUATION OF NOSTOC LINCKIA ROTH.(HPDP) BIOMASS, CULTIVATED ON WASTE WATER FROM RAS
Y Turianska, L Cheban, M Marchenko
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 10 …, 2018
22018
Reaction of cells Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. on theInduction of carotynogenesis
L Cheban, I Dorosh, M Marchenko
International Letters of Natural Sciences 72, 2018
22018
Спосіб культивування зоопланктону на скидній воді із рибоводної установки
Марченко М.М., Худий О.І., Худа Л.В., Чебан Л.М., Кушнірик О.В.
22016
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ANABAENA HASSALII (KUTZ.) WITTR. ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ
Чебан Л.М., Маліщук І.В., Лисак В.Р., Марченко М.М.
Біологічні системи 7 (2), 164-169, 2014
2*2014
Характеристика електрофоретичних спектрів пероксидаз та пероксидазної активності експлантів Saussurea discolor (Willd.) DC, культивованих in vitro
Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.
Физиология и биохимия культурных растений 39 (5), 419 - 425, 2007
22007
Характеристика електрофоретичних спектрів естераз насіння Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen.
ММ Марченко, АЄ Шелифіст, ЛМ Чебан
Доповiдi Національної академії наук України, 177-180, 2008
12008
Характеристика електрофоретичних спектрiв естераз насiння Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen.
Марченко М.М., Шелифiст А.Є., Чебан Л.М.
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
1*2008
Застосування тіо2 задля підвищення термінів зберігання харчової продукції
В Марценюк, Л Чебан, І Кобаса
Збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції „Стан і …, 2019
2019
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗМІШАНИХ КУЛЬТУР МІКРОВОДОРОСТЕЙ DESMODESMUS ARMATUS (CHOD.) HEGEW. ТА ACUTODESMUS DIMORPHUS (TURPIN) TSARENKO
Л Чебан, М Марченко, Е Алекса
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 11 …, 2019
2019
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ ВОДОРОСТІ DUNALIELLA VIRIDIS TEODORESCO ЗА РІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ NaCl У СЕРЕДОВИЩІ
Л Чебан, Ю Требиш, М Марченко
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 11 …, 2019
2019
ВПЛИВ МОНОКУЛЬТУР ТА КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ ВОДОРОСТЕЙ НА ВИЖИВАНІСТЬ НАУПЛІЙ АРТЕМІЇ
O Khudyi, L Cheban, L Khuda, Y Dzhuravets, T Shershen, Y Sumyk, ...
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 10 …, 2018
2018
Отримання біомаси кормової водорості Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. для потреб аквакультури
Л Чебан, А Чміль, М Марченко
Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і …, 2017
2017
Загальна біотехнологія: навчально-методичний посібник. Модуль1.
ЛМ Чебан
2017
Застосування базальтового туфу в якості адсорбуючого матеріалу для регуляції чисельності ціанобактерій
НВ Миндюк, ЛМ Чебан, ІМ Кобаса
VI-th Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2017
2017
Культивування мікроводорості Desmodesmus armatus за присутності глюкози
ТВ Шершен, ЛМ Чебан
ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми функціонування та …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20