Софія Леонова
Софія Леонова
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління знаннями у системі формування і розвитку людського потенціалу промислового підприємства
СВ Леонова
Видавництво Львівської політехніки, 2010
92010
Економiка логiстичних систем: монографiя та iн.; за наук. ред. Е. Крикавського та С. Кубiва
М Васелевський, I Бiлик, О Дейнега, М Довба, О Костюк, Е Крикавський, ...
92008
Людський потенціал машинобудівного підприємства: аспекти ідентифікації та оцінювання
ЄВ Крикавський, СВ Леонова
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2010
82010
Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження
СВ Леонова, ЛЮ Шевців
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика, 153-159, 2015
72015
Креативність як чинник професійного саморозвитку особистості
С Леонова
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
62011
Дихотомія міграційних процесів у розвитку людського потенціалу України
СВ Леонова
Видавництво Львівської політехніки, 2012
52012
Діагностика компетентності персоналу на основі використання принципів теорії розпізнавання образів
СВ Леонова
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 151-155, 2012
52012
Інвестування в людський капітал промислового підприємства
МВ Сорока, СВ Леонова
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
52008
Логістичні аспекти формування раціональної структури витрат підприємства
СВ Леонова, НТ Гринів
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 404-410, 2006
52006
Роль внутрішнього маркетингу у розвитку кадрової функції промислового підприємства
СВ Леонова
Видавництво Львівської політехніки, 2012
42012
Основні принципи формування ефективної команди менеджменту проекту
СВ Леонова
Видавництво Львівської політехніки, 2011
42011
Ідентифікація і оцінювання трансформації потенціалу працівників в людський капітал промислового підприємства
СВ Леонова
спец. 08.00. 04 «Економіка та управління підприємствами (за видами …, 0
4
Коучинг як засіб розвитку потенціалу особистості
СВ Леонова
Видавництво Львівської політехніки, 2011
32011
Компетенції персоналу в системі формування і розвитку людського потенціалу підприємства
СВ Леонова
Видавництво СумДУ, 2011
32011
ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК УКРАЇНИ З ВИМОГАМИ ЄС THE SPECIFIC OF SUPPLY CHAINS’STANDARDS HARMONIZATION OF UKRAINE WITH EU REQUIREMENTS
СВ Леонова, ЛЯ Якимишин, І Петецький
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 202, 2018
22018
Коучинг як інструмент розвитку компетенцій сучасного менеджера з логістики
СВ Леонова, МО Довба
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 298, 2017
22017
Людський потенціал в структурі економічного потенціалу промислового підприємства
СВ Леонова
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 253-259, 2011
22011
Креативізація як вектор сталого розвитку сучасної економіки
СВ Леонова
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
12019
Основні аспекти впровадження концепції розумної організації” на промисловому підприємстві
СВ Леонова, ЛЮ Шевців
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 55-59, 2012
12012
Підготовка професійних кадрів з логістики як чинник формування людського капіталу підприємства
ЄВ Крикавський, СВ Леонова
НАУ, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20