Підписатись
Добко Тетяна Василівна
Добко Тетяна Василівна
Керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ
Підтверджена електронна адреса в nbuv.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної Академії Наук України: становлення та ровзиток;(XX ст.-перше десятиліття XXI ст.)
ТВ Добко
Національна Бібліотека України Імені ВІ Вернадського, 2013
442013
Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне
Т Добко
Бібліотечний вісник, 11-23, 2011
332011
Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування: практ. посіб.
ТВ Добко, МА Чиж, ОМ Василенко
ВІ Вернадського, 2004
192004
Довідково-бібліографічне обслуговування електронну еру: розвиток навігаторської функції
Т Добко
Бібліотечний вісник, 2-7, 2003
162003
Академічна культура та доброчесність, як соціальний капітал сучасного університету
Т Добко, В Турчиновський
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету, 37-52, 2016
142016
Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форми і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища
ТВ Добко
із соц. комунікацій: 27.00. 03/ТВ Добко, 2013
142013
До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери
Т Добко
Вісник Книжкової палати, 13-17, 2011
142011
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд
ТВ Добко, І Золотарьова, СА Калашнікова, ВВ Ковтунець, С Курбатов, ...
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015
122015
Українська енциклопедія в електронному середовищі
ТВ Добко
Доповіді учасників конференції, 46, 2014
112014
Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0
Т Добко, І Антоненко, Н Мойсеєнко
Бібліотечний вісник, 12-21, 2014
112014
Інноваційні технології—майбутнє бібліотеки
В Медведєва
Вісник Книжкової палати, 28-32, 2015
102015
Довiдково-бiблiографiчна дiяль-нiсть наукових бiблiотек Нацiональної академiї наук України: становлення та розвиток (XX ст.-пе-рше десятилiття ХХI ст.)/Тетяна Добко; вiд. ред …
Т Добко
82013
Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної …
П Рогова, В Лутовинова, Т Добко
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО …, 2008
82008
СБО в электронную эру: доминирование навигаторской функции
ТВ Добко
Библиография, 11-16, 2004
82004
Справочно-библиографическое обслуживание в электронную эру: доминирование навигаторской функции
ТВ Добко
Вопросы библиографоведения, 149-156, 2005
72005
Використання електронних інформаційних ресурсів у довідниково-бібліографічному обслуговуванні
Т Добко
Вісник книжкової палати, 26, 2003
72003
Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива
Т Добко
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 24-38, 2013
62013
Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства: монографія
ОС Онищенко, ЛА Дубровіна, ВМ Горовий, ВІ Попик, КВ Лобузіна, ...
Київ: Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. ВІ Вернадського, 2011
62011
Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення
Т Добко
Бібліотечний вісник, 10-24, 2018
52018
Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність
Т Добко
Наукові праці Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського, 499-513, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20