Подписаться
Лариса Лісогор Larisa Lisogor Лариса Лисогор
Лариса Лісогор Larisa Lisogor Лариса Лисогор
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна Україна 2020
колективна монографія
645*2015
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
4482003
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
282*2007
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
273*2008
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
242*2010
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
ІДСД НАН України, Держкомстат України, 2006
213*2006
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення
колектив авторів
К: Основи, 2007
211*2007
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки
коллективная моногрфия
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
192*2012
Населення України. Трудова еміграція в Україні
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ, 2010
183*2010
Донбас і Крим: ціна повернення
колективна монографія
Національний інститут стратегічних досліджень, 2015
176*2015
Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь
ЕМ Лібанова, ОМ Гладун, ЛС Лісогор
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи, 2013
137*2013
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторів
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень, 2012
131*2012
Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2014
89*2014
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
національна доповідь
К.: НВЦ НБУВ, 2009
84*2009
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації
колектив авторів
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН, 2010
78*2010
Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення
колектив авторів
Донецьк: Ін-т економіки промисловості, 2007
73*2007
Конкурентність ринку праці: механізми реалізації:[монографія]
ЛС Лісогор
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ, 2005
652005
Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати
ДП Богиня, ГТ Куликов, ВМ Шамота, ЛС Лісогор, ЛІ Долгова
К.: Інститут економіки НАНУ, 2001
602001
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
колектив авторів
Умань: Видавець „Сочінський”, 2012
52*2012
Формування ринку праці в Україні:[монографія]
ЛС Лісогор
К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003
452003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20