Подписаться
Лариса Лісогор Larisa Lisogor Лариса Лисогор
Лариса Лісогор Larisa Lisogor Лариса Лисогор
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна Україна 2020
колективна монографія
743*2015
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
5022003
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
292*2007
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
268*2008
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
252*2010
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
ІДСД НАН України, Держкомстат України, 2006
234*2006
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення
колектив авторів
К: Основи, 2007
224*2007
Донбас і Крим: ціна повернення
колективна монографія
Національний інститут стратегічних досліджень, 2015
206*2015
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки
коллективная моногрфия
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
203*2012
Вимірювання якості життя в Україні
ЕМ Лібанова, ОМ Гладун, ЛС Лісогор, ЛГ Ткаченко, НВ Ковтун
Аналітична доповідь/Е. Лібанова, О. Гладун, Л. Лісогор, 2013
184*2013
Населення України. Трудова еміграція в Україні
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ, 2010
165*2010
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторів
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень, 2012
157*2012
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
національна доповідь
К.: НВЦ НБУВ, 2009
108*2009
Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2014
92*2014
Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення
колектив авторів
Донецьк: Ін-т економіки промисловості, 2007
79*2007
Конкурентність ринку праці: механізми реалізації:[монографія]
ЛС Лісогор
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ, 2005
722005
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації
колектив авторів
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН, 2010
68*2010
Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати
ДП Богиня, ГТ Куліков, ВМ Шамота
К.: Інститут економіки НАНУ, 2001
682001
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
колектив авторів
Умань: Видавець „Сочінський”, 2012
58*2012
Новий курс: реформи в Україні 2010–2015
Н доповідь
НВЦ НБУВ, 2010
50*2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20