Подписаться
Svitlana Hlushchenko
Svitlana Hlushchenko
National University “Kyiv-Mohyla Academy”
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кредитний ринок: інститути та інструменти: навч.посібник
СВ Глущенко
К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2010
45*2010
Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., К. : НаУКМА,
СВ Глущенко
242017
Антикризове управління на підприємстві: фінансово-організаційні аспекти. Кон-спект лекцій: навч. посіб.
Глущенко С., Івахненков С.
Київ : НаУКМА, http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18066, 2020
92020
Macroeconomic factors that influence the bank loans rate in international and Ukrainian practice
S Ivakhnenkov, S Hlushchenko, K Sverenko
62021
Threats and benefits of exchange rate regimes for Ukraine in terms of European integration
S Gluschenko, S. Tkalenko
Baltic Journal of Economic Studies, P.32-39, 2016
62016
Регулювання кредитних ринків в умовах кризових явищ: європейська та українська практика
С Глущенко
62009
Банківське кредитування в Україні та його моделювання методами системної динаміки
СД С.Глущенко, С.Івахненков
Економіка і прогнозування, 100-127, 2021
42021
Особливості заходів фінансового оздоровлення (санації) суб’єктів економіки
СВ Глущенко
Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія …, 2010
42010
Методи прогнозування банкрутства в системі аналізу фінансово-економічних показників суб’єктів господарювання України
С Глущенко, С Івахненков
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту., с.24-34, 2012
32012
Фактори попиту на банківські кредити в Україні: моделювання та оцінка
С Глущенко, В Шпортюк
22021
Тренди та фактори розвитку небанківського фінансового сектору в Україні
С Глущенко, І Піддубний
22020
Джерела фінансування бізнесу в умовах антикризовового управління
СВ Глущенко
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, http://ekmair.ukma.edu.ua/handle …, 2018
22018
Гроші. Кредит. Кредитний ринок : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СВ Глущенко
Київ : НаУКМА, 2015
22015
Таргетування інфляції: ризики запровадження в Україні
С Глущенко, С Болотова
Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія …, 2013
2*2013
Bank lending in Ukraine and simulation of credit activity by methods of system dynamics
S Hlushchenko, S Ivakhnenkovv, S Demkiv
Economy and forecasting, 89-109, 2021
12021
Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках
S Hlushchenko
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки 2 (1), 21-27, 2017
12017
Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні
С Глущенко, Н Пласконіс
Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія …, 2012
12012
Участь України у міжнародній фінансово-кредитній співпраці
СВ Глущенко
Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія …, 2011
12011
Application of system dynamics methods in modeling and forecasting the volume of bank lending
S Hlushchenko, S Ivakhnenkov
2022
Fiscal Incentives for Economic Development in the World under the Condition of the COVID-19
S Hlushchenko, A Melnyk
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки 6 (1), 45-51, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20