Подписаться
Татьяна Ставерская, Тетяна Ставерська, Tatyana Staverskaya, Tetiana Staverska
Татьяна Ставерская, Тетяна Ставерська, Tatyana Staverskaya, Tetiana Staverska
Государственный биотехнологический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси: курс для фінансистів
ВІ Оспіщев, ОП Близнюк, ЛІ Лачкова, ТО Ставерська, ГМ Фадєєва, ...
Навчальний посібник, рекоменд. МОН, лист № 14/18.2-478 від 27.02.2006 р., 567, 2008
70*2008
Фiнансове планування та прогнозування в пiдприємствах i фiнансових установах: навч. посiб./Ставерська ТО, Андрющенко IС; Харкiв. держ. ун-т харчування i торгiвлi
ТО Ставерська
27*2013
Sustainable development of enterprises with digitalization of the economic management
H Davydova, O., Kashchena, N., Staverska, T., Chmil
International Journal of Advanced Science and Technology 29 (8s (2020 …, 2020
252020
Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах. Навчальний посібник
ТО Ставерська, ІС Андрющенко
Харків: ХДУХТ, 2019
22*2019
Обліково-аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в умовах сталого розвитку підприємства
ТО Тарасова, АО Черчата, ТО Ставерська
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету …, 2019
22*2019
Принципи і процедури фінансового планування і прогнозування на підприємстві
ТО Ставерська
Науково-виробничий журнал: Держава та регіони, 167-170, 2011
22*2011
Фінанси: навч. посіб./ОП Близнюк, I. Лачкова, ВІ Оспіщев та ін.; за ред. ВІ Оспіщева
ВІ Оспіщев
К.: Знання, 2006
22*2006
Реформування міжбюджетних відносин в Україні
ТО Ставерська, ІЛ Шевчук
ScienceRise 6 (3 (11)), 29-34, 2015
202015
Etapy pensiinoi reformy v Ukraini [Stages of pension reform in Ukraine]
TO Staverska, IL Shevchuk
Ekonomika i suspilstvo 13, 1221-1228, 2017
14*2017
Фінанси: навч. посібн./ВІ Оспіщев, ЛІ Лачкова, ОП Близнюк та ін./за ред. ВІ Оспіщева.–Вид. 2-ге,[перероб. та доп.]
ВІ Оспіщев
К.: Вид-во" Знання, 2008
14*2008
Бюджетна система
ІЛ Шевчук, ВО Черепанова, ТО Ставерська
Іванченко ІС, 2015
13*2015
Застосування інноваційних методик під час підготовки фахівців з економічних спеціальностей
ОВ Жилякова, ТО Ставерська
VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф 23, 217-218, 2011
132011
Бюджетна система: навч. посібник
ІЛ Шевчук, ВО Черепанова, ТО Ставерська
Х.: Видавець Іванченко ІС, 2015
112015
Інформаційна ємність звіту про фінансові результати підприємств
ТО Ставерська
Економiчний часопис-XXI, 60-63, 2013
10*2013
Концепции финансового планирования: макро- и микроуровни
ТА Ставерская
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции, 2010
92010
Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності. Монографія
АС Крутова, ЛІ Лачкова, ТО Ставерська, ІЛ Шевчук, ОП Близнюк, ...
Видавець Іванченко ІС, 2017
8*2017
Stsenarnyi pidkhid do prohnozuvannia i planuvannia prybutku pidpryiemstv [Screenwriting approach to prognostication and planning of income of the enterprises]
T Staverska, A Krutova
Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh 2, 25-36, 2014
8*2014
Історія фінансів. Навчальний посібник
ТО Ставерська, ОМ Іванюта
Харків: ФОП Іванченко, 2013
82013
Adaptation Of The Development Of Ecological Entrepreneurship
SY Prokopenko O., Korchevska L., Shulga M., Zakharchenko A., Staverska T.
International Journal Of Scientific & Technology Research 9 (03), 1112-1115, 2020
72020
Аналіз стану та тенденції розвитку торгівлі Харківської області
НМ Носач, ТО Ставерська
Причорноморські економічні студії 2 (12), 60-64, 2016
7*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20