Подписаться
Марина Ажажа
Марина Ажажа
Запорізький національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління людськими ресурсами: філософські засади: навч. посіб
ВГ Воронкова, АГ Беліченко, ОМ Попов
К.: Професіонал 567, 2006
375*2006
Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації: навчальний посібник/ВГ Воронкова, МА Ажажа
ОВ Соснін
Львів:«Магнолія 2011, 602, 2006
412006
Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник
ОВ Соснін, ВГ Воронкова, МА Ажажа
Дике Поле, 2016
342016
Інтелектуалізація економіки: інноваційний і людський потенціал в умовах глобалізації
МА Ажажа
Вісник НУ «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління, 11-17, 2008
302008
Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
МА Ажажа
Харків: Автореферат к. дисертації канд. наук з держ. управління: спец 25 (02), 2008
292008
Основи підприємництва: теорія та практикум: навч. посіб.
ВГ Воронкова, АГ Беліченко, ВО Желябін, МА Ажажа
К.: Ліра-К, 2014
272014
Моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг
МА Ажажа
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 270-277, 2012
212012
Інвестиції в освіту як фактор інтелектуального прогресу
МА Ажажа
Соціальна перспектива і регіональний розвиток:[наук.-пр. журн.].–Запоріжжя …, 2007
212007
Планування та прогнозування в умовах ринку
ВГ Воронкова
К.: Професіонал, 2006
212006
Управлiння людськими ресурсами: фiлософськi засади: навч. посiбник/Воронкова ВГ, Белiченко АГ, Попов ОМ та iн
ВГ Воронкова
К.: Профе-сiонал, 2006
202006
Етика ділового спілкування: навчальний посібник
ВГ Воронкова, АГ Беліченко, ВВ Мельник, МА Ажажа
Львів: Магнолія 2017, 141-145, 2006
162006
Теоретико-медологічні засади концепції людського капіталу
МА Ажажа
Ефективність сучасного менеджменту організації: зб. наук. праць.-Х.: ХІМБ …, 2006
162006
Зарубіжний досвід регіонального економічного розвитку: інновації, екосистема, місцеве самоврядування
М Ажажа, О Фурсін, О Венгер
Humanities studies, 169-183, 2022
142022
Концепція цифрового маркетингу 4.0: еволюція, характеристика, типологія
МА Ажажа, ОМ Венгер, ОО Фурсін
Humanities studies, 135-147, 2023
112023
Державне управління модернізацією вищої освіти в Україні: монографія
МА Ажажа
Ажажа МА Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019
112019
Фiлософiя гуманiстичного менеджменту (соцiально-полiтичнi, соцiально-економiчнi, соцiально-антропологiчнi вимiри): Навчальний посiбник
ОВ Соснiн, ВГ Воронкова, МА Ажажа
112016
Iнвестицiї в людський розвиток в умовах глобальної трансформацiї: навчальний посiбник/ВГ Воронкова, МА Ажажа
ОВ Соснiн
ВГ Воронкова, МА Ажажа.-Львiв: Магнолiя 2011, 2006
112006
Управління процесом упровадження дуальної освіти в професійну підготовку майбутніх фахівців
МА Ажажа
Публічне управління та митне адміністрування, 14-24, 2019
92019
Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України
МА Ажажа
Інвестиції: практика та досвід, 94-99, 2018
92018
Концепції та моделі сучасного менеджменту: Науково-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 07 «Управління та адміністрування …
ВГ Воронкова, МА Ажажа, ВО Нікітенко
Запоріжжя: ЗНУ, 2022
82022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20