Ганна Дугінець (Ganna Duginets, Duhinets)
Ганна Дугінець (Ganna Duginets, Duhinets)
д.е.н., проф., зав. кафедри світової економіки КНТЕУ,
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
On the supranational and national level of global value chain management. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6 (4), 1922-1937
V Koval, G Duginets, O Plekhanova, A Antonov, M Petrova
62*2019
Державне регулювання трансакційних витрат економічної інтеграції в Україні
ГВ Дугінець
Научные труды Донецкого техн.. уни-та. Сер.: экономическая, 83-86, 2006
222006
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
ВОА Орловська Ю.В., Дугінець Г.В., Фісуненко П.А.
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010
18*2010
Економічна теорія: Підручник
ЗВМ Тарасевича.
Київ: Центр навчальної літератури, 2006
18*2006
Ukrainian economy growth imperatives
SMGD A. Mazaraki
17*2018
Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) між Україною та ЄС: реалії і перспективи
ГВ Дугінець, ВВ Тронько
Економічний часопис-ХХІ, 10-13, 2015
16*2015
Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні/Монографія/[ВП Антонюк, СС Аптекар, НА Балтачеєва та ін.]; під заг. ред.. ВІ Ляшенка
ЮВ Макогон
Донецьк: Юго-Восток, 2010
162010
Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій інтернаціоналізації
РАА Ю. В. Орловська, Г. В. Дугінець
Економічний простір, 42-52, 2013
152013
Визначення напрямів стимулювання експортного потенціалу Дніпропетровського регіону (на основі анкетування підприємств регіону)
НІ Верхоглядова
Вісн. Дніпропетров. ун-ту.—2010.—Вип 2, 3-8, 2010
11*2010
Global Value Chains
G Duginets
КYIV: KNUTE [in Ukraine], 2018
10*2018
Визначення умов формування міжнародних виробничих мереж
Г Дугінець
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 33–46-33–46, 2018
92018
Стратегiя посткризового розвитку зовнiшньоекономiчного сектора України: монографiя: за заг. ред.: АА Мазаракi.
АА Мазаракi, ТМ Мельник, ВВ Юхименко
9*2014
Особенности формирования трансакционных издержек экономической интеграции
АВ Дугинец
Наук. пр. Донецького нац. техн. ун-ту. Сер.: економічна.–Донецьк: ДонТНУ, 30-36, 2004
92004
Зовнішня торгівля України, ХХІ століття: монографія
НОІ АА Мазаракі, ТМ Мельник, АА Мазаракі.
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016
8*2016
Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект
ПА Фісуненко, ГВ Дугінець
Маркетинг і менеджмент інновацій, 214-219, 2012
72012
The essence of hybrid wars in the XXI century
G Duginets, М Petrova
Professional competencies and educational innovations in the knowledge …, 2020
52020
Концепція Інтернет речей у глобальному виробництві: досвід для України
ГВ Дугінець
Економіка і регіон, 127-133, 2018
52018
Transformation of Ukrainian foreign trade flows in the context of Ukraine-EU association.
D G.
Journal of the European Economy, 317-329., 2017
5*2017
Pokaznyky otsinky rivnia rozvytku eksportnoho potentsialu rehionu [Performance evaluation of the level of development of export potential of the region]
HV Duhinets, HV Kucheriavenko
Ekonomichnyj prostir 68, 2012
5*2012
Sanktsii u zovnishnii torhivli [Sanctions in foreign trade]
H Duhinets, K Pavlyshyna
Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo-Foreign trade: economics …, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20