Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гроші і кредит: підручник
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
942010
Визначення сутності категорій нововведення, інновація, інноваційна діяльність та інноваційний процес
ВФ Колесніченко
Економіка розвитку, 36, 2005
202005
Інноваційна діяльність в Україні
ВА Коюда, ВФ Колесниченко
Фінанси України, 99-102, 2002
172002
Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів: монографія
ВФ Тищенко
Харків: ХНЕУ, 2014
142014
Гроші та кредит
ВФ Колесніченко
Навчальний посібник–Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
142008
Public-private partnership potential in knowledge economy: regional aspect
Y Ivanov, V Tyshchenko
Економічний часопис-ХХІ, 28-31, 2015
122015
Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств
ВФ Колесніченко
Харк. нац. екон. ун-т, 2006
122006
Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань
ВФ Тищенко
Актуальні проблеми економіки, 227-237, 2012
112012
Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
ЮБ Іванов, BФ Колесніченко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–Вип 24, 31-41, 2011
92011
Діагностика вектору розвитку економіки знань: регіональний аспект
ВФ Тищенко
Економічний часопис.-ХХІ, 1, 2013
72013
Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України
ВФ Тищенко, ДМ Складанний
Проблеми економіки, 288-297, 2013
72013
Integral estimation for development level of information and communication technologies as a structural component of knowledge economy
VF Tyshchenko
Actual problems of economics, 227-237, 2012
72012
Характеристика методологических подходов дисциплинарного уровня педагогических исследований в контексте использования современных технологий обучения
ІІ Осадченко, В Тищенко
Modern Humanitarian Journal, 2019
62019
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment management and financial innovations, 171-180, 2014
62014
Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 141-144, 2013
62013
Формування базової системи показників для оцінки потенціалу публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко
Вісник соціально-економічних досліджень, 277-283, 2014
52014
Розвиток регіонів України в умовах формування економіки знань
ЮБ Іванов, ВФ Тищенко, ВМ Остапенко, ЮБ Иванов, ВН Остапенко
52012
Сутність концептуальних основ публічно-приватного партнерства
ВФ Колесніченко, ВМ Остапенко, ВФ Колесниченко
52010
Assessment of the development level of information and communication infrastructure in the regions of Ukraine
OM Kolodiziev, VF Tyschenko, VM Ostapenko, TO Kolodizieva
42018
Development of Regions of Ukraine in the emerging knowledge economy
JB Ivanov, VF Tyshchenko, VM Ostapenko
Kharkiv: INZHEK (in Ukr.), 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20