Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гроші і кредит: підручник
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
822010
Визначення сутності категорій нововведення, інновація, інноваційна діяльність та інноваційний процес
ВФ Колесніченко
Економіка розвитку, 36, 2005
182005
Інноваційна діяльність в Україні
ВА Коюда, ВФ Колесниченко
Фінанси України, 99-102, 2002
162002
Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів: монографія
ВФ Тищенко
Харків: ХНЕУ, 2014
142014
Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств
ВФ Колесніченко
Харк. нац. екон. ун-т, 2006
112006
Гроші та кредит
ВФ Колесніченко
Навчальний посібник–Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
102008
Public-private partnership potential in knowledge economy: regional aspect
Y Ivanov, V Tyshchenko
Економічний часопис-ХХІ, 28-31, 2015
92015
Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань
ВФ Тищенко
Актуальні проблеми економіки, 227-237, 2012
92012
Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України
ВФ Тищенко, ДМ Складанний
Проблеми економіки, 288-297, 2013
72013
Integral estimation for development level of information and communication technologies as a structural component of knowledge economy
VF Tyshchenko
Actual problems of economics, 227-237, 2012
72012
Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
ЮБ Іванов, BФ Колесніченко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–Вип 24, 31-41, 2011
72011
Діагностика вектору розвитку економіки знань: регіональний аспект
ВФ Тищенко
Економічний часопис.-ХХІ, 1, 2013
62013
Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 141-144, 2013
52013
Розвиток регіонів України в умовах формування економіки знань: монографія
ЮБ Іванов
Х.: ВД «Інжек, 240, 2012
52012
Формування базової системи показників для оцінки потенціалу публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко
Одеський національний економічний університет, 2014
42014
Development of Regions of Ukraine in the emerging knowledge economy
JB Ivanov, VF Tyshchenko, VM Ostapenko
Kharkiv: INZHEK (in Ukr.), 2012
42012
Удосконалення організаційно-правового механізму реалізації політики державно-приватного партнерства в Україні
В Гарбариніна
Державне управління та місцеве самоврядування, 116-123, 2015
32015
Ekonomika znan yak aktualna osnova suchasnoho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv [knowledge economy as the actual basis of modern development of Ukraine and its regions]. kharkiv …
VF Tyshchenko
S. kuznetsia, 2014
32014
DIAGNOSIS OF KNOWLEDGE ECONOMY VECTOR: A REGIONAL ASPECT.
V Tyshchenko
Economic Annals-XXI, 2013
32013
Сутнісно-теоретичні підходи до визначення публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко
Сталий розвиток економіки, 294-299, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20