Подписаться
Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система
ЮБ Іванов, АІ Крисоватий, ОМ Десятнюк
Атіка, 2006
1992006
Гроші і кредит: підручник
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання 615, 2010
902010
Інноваційна діяльність: від оцінки привабливості до інвестиційного забезпечення: монографія
ОП Коюда, ВФ Колесніченко
Харків: ХНЕУ, 2009
222009
Гроші та кредит
ВФ Колесніченко
Навчальний посібник–Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
202008
Визначення сутності категорій нововведення, інновація, інноваційна діяльність та інноваційний процес
ВФ Колесніченко
Економіка розвитку, 36, 2005
192005
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment management and financial innovations, 171-180, 2014
182014
Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів: монографія
ВФ Тищенко
Харків: ХНЕУ, 2014
182014
Public-private partnership potential in knowledge economy: regional aspect
Y Ivanov, V Tyshchenko
Економічний часопис-ХХІ, 28-31, 2015
162015
Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань
ВФ Тищенко
Актуальні проблеми економіки, 227-237, 2012
162012
Інноваційна діяльність в Україні
ВА Коюда, ВФ Колесниченко
Фінанси України, 99-102, 2002
162002
Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств
ВФ Колесніченко
Харк. нац. екон. ун-т, 2006
132006
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, ОВ Бойко, ІО Губарєва, ВО Дзеніс, ВВ Жуков, ...
102010
Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
ЮБ Іванов, BФ Колесніченко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–Вип 24, 31-41, 2011
92011
Характеристика методологических подходов дисциплинарного уровня педагогических исследований в контексте использования современных технологий обучения
ІІ Осадченко, В Тищенко
Modern Humanitarian Journal, 2019
82019
Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України
ВФ Тищенко, ДМ Складанний
Проблеми економіки, 288-297, 2013
82013
Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 141-144, 2013
82013
Integral estimation for development level of information and communication technologies as a structural component of knowledge economy
VF Tyshchenko
Актуальні проблеми економіки 137 (11), 227-237, 2012
82012
Assessment of the development level of information and communication infrastructure in the regions of Ukraine
O Kolodiziev, V Tyschenko, V Ostapenko, T Kolodizieva
Problems and Perspectives in Management 16 (2), 134-144, 2018
72018
Діагностика вектору розвитку економіки знань: регіональний аспект
ВФ Тищенко
Економічний часопис.-ХХІ, 1, 2013
72013
Удосконалення організаційно-правового механізму реалізації політики державно-приватного партнерства в Україні
В Гарбариніна
Державне управління та місцеве самоврядування, 116-123, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20