Підписатись
Рожелюк Вікторія Миколаївна / Rozheliuk Viktoria
Рожелюк Вікторія Миколаївна / Rozheliuk Viktoria
Західноукраїнський національний університет, факультет
Підтверджена електронна адреса в tane.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств
ВМ Рожелюк
К.: ННЦ ІАЕ, 2013
552013
Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Сталий розвиток економіки, 270-274, 2013
372013
Стандартизація та гармонізація обліку в контексті міжнародних та національних стандартів
ВМ Рожелюк
Інноваційна економіка, 2011
272011
Системний підхід до формування облікової інформації для потреб управління
ВМ Рожелюк, МЯ Дем'яненко
Облік і фінанси, 2016
242016
Проблемы процесса формирования учетной политики
ВМ Рожелюк
Международный бухгалтерский учет, 41-49, 2013
222013
Шляхи вдосконалення організації обліку з використанням сучасних інформаційних систем
ВМ Рожелюк
Облік і фінанси АПК, 2010
222010
Нормативно-правовое регулирование ведения бухгалтерского учета как определяющий фактор его организации
ВН Рожелюк
Бизнес Информ, 225-229, 2014
202014
Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства
ВМ Рожелюк, НМ Хархут
Економічний аналіз: зб. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту, 2008
182008
Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства
ВМ Рожелюк, СВ Питель
Інноваційна економіка, 2009
162009
Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Сталий розвиток економіки, 114-121, 2014
142014
Організаційно-структурні особливості побудови служби внутрішнього аудиту на підприємстві
П Денчук, В Рожелюк
Аудитор України, 33, 2003
122003
Експрес-діагностика фінансового стану в системі управління безпекою підприємства
ВМ Рожелюк, НТ Жук
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
112017
Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні: монографія
РВМ Пушкар, МС
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
9*2010
Принципи управління витратами на виробництво у ринковому середовищі. Науковий вісник Ужгородського університету. 2007. Спецвип. 22
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Ч. ІІ, 212-216, 2007
92007
Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції
ВМ Рожелюк
Національна академія аграрних наук України ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016
82016
Роль фінансових інструментів в аналітичній оцінці фінансового стану підприємства
ВМ Рожелюк, НМ Хархут
Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту, 2008
82008
Принципи управління виробничими витратами на підприємстві
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 2007
82007
Фінансова стійкість підприємства в контексті сталого розвитку України
С Жукевич, В Рожелюк
ТНЕУ, 2018
72018
Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві
ПН Денчук, ВМ Рожелюк
Міжнародний наукововиробничий журнал Сталий розвиток економіки, 29, 2014
72014
Zakhody zabezpechennia zakhystu oblikovoi informatsii [Measures to ensure the protection of accounting information]
VM Rozheliuk
Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii …, 2013
72013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20