Підписатись
Віталій Васильович Венгер (Vitalii V. Venger)
Віталій Васильович Венгер (Vitalii V. Venger)
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
Е України
К.: Ін-т екон. прогнозув 265, 2003
8862003
інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія/ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук та ін
Е розвиток України
К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України 684, 2005
2242005
Фінанси: навч. посіб.
СЛ Лондар, ОВ Тимошенко
Вінниця: Нова Книга, 2009
2192009
Фінанси: навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл.]
ВВ Венгер
К.: Центр учбової літератури, 2009
1202009
Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз
ВВ Венгер
Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний …, 2009
98*2009
Фінанси, гроші та кредит: теорія і практика: навч. Посібник
ДІ Коваленко, ВВ Вегнер
К.: Центр учбової літератури, 304-564, 2013
742013
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
722005
Фінанси: навчальний посібник
ВВ Венгер
Центр учбової літератури, 2009
542009
інституціональне та ресурсне забезпечення/ОМ Алімов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук та ін
Е розвиток України
К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 392, 2005
452005
Державне регулювання природних монополій в Україні: напрями вдосконалення
ВВ Венгер
Економіка і прогнозування, 2006
352006
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
282015
Ekonomichnyi rozvytok Ukrainy: instytutsionalne ta resursne zabezpechennia [Economic development of Ukraine, institutional and resource support]
OM Alymov, AI Danylenko, VM Trehobchuk, OO Veklych, VV Venher
Kyiv: Obiednanyi in-t ekonomiky NAN Ukrainy [in Ukrainian], 2005
282005
Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року
О Дячук, М Чепелєв, Р Подолець, Г Трипольська, В Венгер, Т Саприкіна, ...
Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА, 2017
272017
Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар’єри, ринкова влада і державне регулювання
ВО Точилін, ВВ Венгер
Актуальні проблеми економіки, 23-38, 2009
252009
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА І РИНКОВА ВЛАДА
ВО Точилін, ВВ Венгер
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 60-68, 2008
252008
Фінанси
ВВ Венгер
навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл.]/ВВ Венгер.–К.: Центр учбової літератури, 2009
242009
Вертикально-інтегровані структури гірничометалургійного комплексу. України: стан та напрями розвитку
ВО Точилін, ВВ Венгер
Економіка і прогнозування, 70-86, 2008
242008
Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика
ВВ Венгер
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
242007
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050
O Diachuk, M Chepeliev, R Podolets, G Trypolska, V Venger, T Saprykina, ...
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050, 2018
232018
A Comparative Analysis of the Trade and Industrial Policies of Ukraine and China in the Context of the Obor Initiative
O Ostashko, Tamara, Olefir, Volodymyr, Venger, Vitalii & Boiko
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Р. 119–136., 2021
192021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20