Подписаться
вячеслав семеногов
вячеслав семеногов
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика розслідування вбивств, прихованих інсценуванням
ВВ Семеногов
дис.… канд. юрид. наук: 12.00. 09, 2004
292004
Розслідування вбивств, прихованих інсценуванням: монографія
ВВ Семеногов
Х.: Вид-во СПД ФО Вапнярчук НМ, 2006
162006
Проблеми висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств, прихованих інсценуванням
ВВ Семеногов
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 77-84, 2009
72009
Тактичні особливості обшуку під час розслідування інсценованих вбивств
ВВ Семеногов
Прикарпатський юридичний вісник 2 (3 (28)), 178-181, 2019
22019
Поняття й види криміналістичних технологій під час розслідування злочинів
ВВ Семеногов
Порівняльно-аналітичне право, 334-337, 2014
22014
Створення уявної моделі інсценування при приховуванні вбивств
ВВ Семеногов
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 41-41, 2014
12014
Источники версий при расследовании убивств
ВВ Семеногов
Теорія і практика правознавства 2 (4), 65, 2013
12013
Розслідування злочинів: проблеми інсценування
ВВ Семеногов
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 120-125, 2011
12011
Генезис та сучасні погляди щодо поняття протидія розслідуванню злочинів
ВВ Семеногов
Право і суспільство, 190-195, 2016
2016
Создание мыслительной модели инсценировки при сокрытии убийств
ВВ Семеногов
Теорія і практика правознавства 2 (6), 41, 2014
2014
Джерела версій при розслідуванні вбивств
ВВ Семеногов
Theory and practice of jurisprudence 2 (4), 64-64, 2013
2013
тика та методичні поради до виконання науково-дослідних робіт з криміналістики:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Програма навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВА Журавель, ВО Коновалова, ВЮ Шепітько
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з юридичної психології:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Спеціаліст", спец. 7.03040101 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання до виконання курсових робіт із криміналістики
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012
2012
Особливості допиту обвинуваченого при розслідуванні вбивств, прихованих інсценуванням
ВВ Семеногов
Theory and practice of jurisprudence 1 (2), 29-29, 2012
2012
Особенности допроса обвиняемого при расследовании убийств, скрытых инсценировками
ВВ Семеногов
Теорія і практика правознавства 1 (2), 29, 2012
2012
Теорія і практика правознавства. 2012. Вип. 1 (2): електрон. наук. фах. вид.
ІВ Процюк, ЛЛ Богачова, ММ Гультай, СЛ Кошарновська, МГ Хаустова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Проблеми законності. 2008. Вип. 98
ІВ Гетьман, АІ Козаченко, КЄ Соляннік, ОВ Сергієнко, ВМ Пашков, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2008
2008
Роль улик при расследовании преступлений
ВВ Семеногов
Актуальні проблеми держави і права, 96-100, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20