Підписатись
Ковальчук Галина Іванівна
Ковальчук Галина Іванівна
Директор Інституту книгознавства Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, д-р іст. наук, проф.
Підтверджена електронна адреса в nbuv.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах
ГІ Ковальчук
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2004
622004
Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені ВІ Вернадського
Л Дубровіна, Г Ковальчук
Бібліотечний вісник, 3-11, 2016
152016
Книгознавча концепція ПЙ Ярковського (до джерел історії вітчизняної бібліологічної науки)/Галина Ковальчук
Г Ковальчук
Наук. пр. Націо нальної бібліотеки України імені ВІ Вернадського.—К., 2000 …, 2000
142000
Рукописні книги та стародруки : навч. посіб.
ГІ Ковальчук
НБУВ, 2011
122011
Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені ВІ Вернадського (на прикладі почаївських стародруків)
К Лобузіна, Г Ковальчук, Н Заболотна
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 145-153, 2009
122009
Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект
Г Ковальчук
Бібліотечний вісник, 29-36, 2007
122007
Український науковий інститут книгознавства (1922-1936)
ГІ Ковальчук
Київ : Академперіодика, 2015
112015
Критерії відбору книжкових пам’яток для першочергового поцифрування
ГІ Ковальчук
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 28, 141-148, 2010
112010
Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі
Г КОВАЛЬЧУК
Бібліотечний вісник, 44-53, 2009
112009
Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты
ГИ Ковальчук
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2005
102005
Книжковi памятки (рiдкiснi та цiннi книжки) в бiблiотечних фондах
ГІ Ковальчук
Нац. б-ка України iм. ВI Вернадського, 2004
102004
Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток?
ГІ Ковальчук
Бібліотечний вісник, 3-10, 2012
92012
Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам’яток в НБУВ
ГІ Ковальчук
Бібліотечний вісник, 3-9, 2008
92008
Керівники ВБУ-НБУВ (1918-1998)
Г Ковальчук
Бібліотечний вісник, 18-28, 1998
91998
Традиции украинской старопечатной книжной культуры и их исследования в работах украинских историков книги
ГИ Ковальчук
Книжная культура. Особенности становления и развития: Материалы российско …, 2008
82008
Програма ЮНЕСКО Пам’ять світу: діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання
Г Ковальчук, Л Муха
Бібліотечний вісник, 42-47, 2007
82007
Співробітники УНІК–жертви політичних репресій
ГІ Ковальчук
Наук. праці НБУВ, 52-94, 1999
81999
Співробітники УНІК - жертви політичних репресій
Г Ковальчук
Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек, 131-132, 1997
81997
Основні напрями діяльності УНІКу
Г Ковальчук
Бібліотечний вісник, 19-23, 1996
81996
ЕКСПЕРТИЗА КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК У БІБЛІОТЕКАХ: УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Г КовальчуК
Україна: культурна спалщина, національна свідомість, державність, С. 403-416., 2012
72012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20