Подписаться
Новікова Ольга Федорівна
Новікова Ольга Федорівна
Інститут економіки промисловості НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
4772003
Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
НАН України, Ін-т Економіки та промисловості.–Донецьк, 2006
2612006
Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення
ОФ Новікова
Донецьк: ІЕП НАН України 460, 1997
1381997
Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання: монографія
ОФ Новікова, СМ Гріневська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: НАН України, 2009
772009
Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу
О Амоша, О Новікова
Держава і суспільство 1, 122-127, 2011
582011
Соціальна безпека: теорія та українська практика
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОФ Новікова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
542006
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
532012
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
412012
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
342017
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: ІЕП, 2006
342006
Регiони України: проблеми та прiоритети соцiально-економiчного розвитку
ЗС Варналiй, АI Мокiй, ОФ Новiкова, ОФ Романюк, СА Романюк
342005
Економiчна безпека: концептуальне визначення та механiзм забезпечення
ОФ Новiкова, РВ Покотиленко
Донецьк, 2006
322006
Концепція соціальної політики України: проблеми і шляхи розв’язання
О Новікова
Соціальна політика і соціальна робота, 5-14, 1998
311998
Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія
ОВП ОФ Новікова, ОГ Сидорчук
272018
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
242014
Оцінка соціальних ризиків в регіонах України як підстава для прийняття управлінських рішень щодо їх подолання
О Новікова
О. Новікова.–2008.– Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/juli08 …, 0
24
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова
Донецьк: НАН України, Інститут економіки промисловості, 2013
232013
Людський потенцiал: механiзми збереження та розвитку: монографiя та iн./НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
НАН України. Iн-т економiки пром.-стi, 468, 2008
222008
Соцiальна орiєнтацiя економiки: механiзми державного регулювання: монографiя
ОФ Новiкова, СМ Грiневська, ЛЛ Шамiлева
НАН України, Iн-т економiки пром-стi, 220, 2009
202009
Дiагностика стану та перспектив розвитку соцiальної вiдповiдальностi в Українi (експертнi оцiнки): монографiя та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, МЕ Дейч, ОВ Панькова
192013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20