Новікова Ольга Федорівна
Новікова Ольга Федорівна
Інститут економіки промисловості НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
3912003
Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
НАН України, Ін-т Економіки та промисловості.–Донецьк, 2006
1822006
Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення
ОФ Новікова
Донецьк: ІЕП НАН України, 19, 1997
1141997
Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання: монографія
ОФ Новікова
Донецьк: Ін-т економіки пром-сті, 2009
672009
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
512012
Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу
О Амоша, ОФ Новікова
Держава і суспільство, 122-127, 2011
392011
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
332012
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: Монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
НАН України, Ін-т економіки промисловості.–Донецьк, 2006
302006
Регiони України: проблеми та прiоритети соцiально-економiчного розвитку: Монографiя/За ред. ЗС Варналiя
ЗС Варналiй, АI Мокiй, ОФ Новiкова, ОФ Романюк, СА Романюк
302005
Економiчна безпека: концептуальнi визначення та механiзми забезпечення: монографiя
ОФ Новiкова, РВ Покотиленко, АН Укра
232006
Концепція соціальної політики України: проблеми і шляхи розв'язання
ОФ Новікова
Соціальна політика і соціальна робота, 5-14, 1998
221998
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
192017
Соцiальна орiєнтацiя економiки: механiзми державного регулювання: монографiя
ОФ Новiкова, СМ Грiневська, ЛЛ Шамiлева, АН Укра
182009
Оцінка соціальних ризиків в регіонах України як підстава для прийняття управлінських рішень щодо їх подолання [Електронний ресурс]
О Новікова
URL: http://old. niss. gov. ua/Monitor/Juli08/08. htm, 0
18
Дiагностика стану та перспектив розвитку соцiальної вiдповiдальностi в Українi (експертнi оцiнки): монографiя та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, МЕ Дейч, ОВ Панькова
162013
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова–Донецьк, 2013
162013
Людський потенцiал: механiзми збереження та розвитку: монографiя та iн./НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
162008
Управлiння людським та соцiальним розвитком у регiонах України: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ЛВ Шаульська, АН Укра
НАН України, Iн-т економiки промисловостi, 488, 2010
152010
Соцiальна безпека: органiзацiйно-економiчнi проблеми i шляхи вирiшення
ОФ Новiкова
Донецьк: IЕП НАН України, 459, 1997
151997
Регіональне управління охороною праці
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВІ Корж
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВІ Крот-Донецьк: ІЕП НАН України, 2000
142000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20