Подписаться
Новікова Ольга Федорівна
Новікова Ольга Федорівна
Інститут економіки промисловості НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
4492003
Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
НАН України, Ін-т Економіки та промисловості.–Донецьк, 2006
2442006
Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення
ОФ Новікова
Донецьк: ІЕП НАН України 460, 1997
1321997
Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання: монографія
ОФ Новікова, СМ Гріневська, ЛЛ Шамілева
Новікова ОФ, Гріневська СМ, Шамілева ЛЛ–Донецьк: Ін-т економіки пром-сті, 2009
742009
Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу
О Амоша, О Новікова
Держава і суспільство, 122-127, 2011
562011
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
532012
Соціальна безпека: теорія та українська практика
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОФ Новікова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
512006
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
402012
Регiони України: проблеми та прiоритети соцiально-економiчного розвитку
ЗС Варналiй, АI Мокiй, ОФ Новiкова, ОФ Романюк, СА Романюк
342005
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: ІЕП, 2006
332006
Економiчна безпека: концептуальне визначення та механiзм забезпечення
ОФ Новiкова, РВ Покотиленко
Донецьк, 2006
312006
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
302017
Концепція соціальної політики України: проблеми і шляхи розв'язання
О Новікова
Соціальна політика і соціальна робота, 5-14, 1998
281998
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
242014
Оцінка соціальних ризиків в регіонах України як підстава для прийняття управлінських рішень щодо їх подолання
О Новікова
О. Новікова.–2008.– Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/juli08 …, 0
23
Людський потенцiал: механiзми збереження та розвитку: монографiя та iн./НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
НАН України. Iн-т економiки пром.-стi, 468, 2008
222008
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова–Донецьк, 2013
212013
Соцiальна орiєнтацiя економiки: механiзми державного регулювання: монографiя
ОФ Новiкова, СМ Грiневська, ЛЛ Шамiлева
НАН України, Iн-т економiки пром-стi, 220, 2009
202009
Дiагностика стану та перспектив розвитку соцiальної вiдповiдальностi в Українi (експертнi оцiнки): монографiя та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, МЕ Дейч, ОВ Панькова
192013
Соцiальна безпека: органiзацiйно-економiчнi проблеми i шляхи вирiшення
ОФ Новiкова
Донецьк: IЕП НАН України, 459, 1997
191997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20